Kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelma, yleinen kirjallisuustiede, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • haluat valmistua laajasti kirjallisuuden ja kulttuurin kysymyksiin perehtyneeksi asiantuntijaksi
 • olet kiinnostunut urasta kulttuurikentällä esimerkiksi kustannusalalla, kulttuurijärjestöissä, hallinto- ja projektitehtävissä tai media-alalla

Yleisen kirjallisuustieteen opinnoissa perehdytään teoreettisen ajattelun, historiallisen ymmärryksen ja tekstianalyyttisten taitojen avulla kirjallisuuden toimintatapoihin sekä sen ilmentämiin historiallisen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen kokemuksen muotoihin.

Koulutuksesta valmistut kriittiseksi, laajasti kirjallisuuden ja kulttuurin kysymyksiin perehtyneeksi asiantuntijaksi, jolla on valmiudet toimia opetuksen, viestinnän, hallinnon, tutkimuksen ja kulttuurielämän moninaisilla kentillä.

Koulutuksesta valmistuneita opiskelijoita sijoittuu myös koulutussektorin ja kulttuurintuotannon palvelukseen. Kotimainen kirjallisuus tai yleinen kirjallisuustiede voi olla pääaineena myös suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi tähtäävällä.

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
 • (yliopisto-)opettaja
 • tiedottaja
 • toimittaja
 • suunnittelija
 • koordinaattori
 • kustannustoimittaja
 • vapaa kirjoittaja
 • kääntäjä
 • tutkija