Kemia, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut materiaalien ominaisuuksista tai erilaisista lääkeaineista 
 • olet kiinnostunut ongelmanratkaisusta
 • haluat oppia käyttämään monipuolisesti moderneja tutkimus- ja analyysimenetelmiä

Kemian pääaineessa on kolme linjaa: lääkekehityksen kemian, materiaalikemian ja kemian opettajan linjat. 

Lääkekehityksen kemian linjalla voit erikoistua bio-orgaaniseen kemiaan, luonnonyhdisteiden kemiaan tai radiofarmaseuttiseen kemiaan. Ne kaikki lähestyvät lääkekehityksen kemiaa hieman eri perspektiiveistä; bio-orgaanisessa ja radiokemiassa potentiaalisia lääkeyhdisteitä opitaan valmistamaan orgaanisen synteesin kautta, kun taas luonnonyhdistekemiassa bioaktiiviset yhdisteet eristetään luonnosta, pääosin kasveista.

Materiaalikemiassa selvitetään, mitä ominaisuuksia materiaaleilla on, miksi materiaaleilla on tiettyjä ominaisuuksia, mitä ominaisuuksia materiaaleilta eri sovelluksissa edellytetään sekä mihin käyttötarkoituksiin materiaaleja voi käyttää. Materiaalikemian linjan erikoistumisalat ovat sovellettu materiaalikemia, fysikaalinen materiaalikemia, sovellettu luminesenssi ja koordinaatiokemiaa.

Kemian opettajalinjalla opintoihin kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot. Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan myös riittävä määrä opetettavien aineiden opintoja.

Kemistien työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset, ja Turun alueella on paljon kemian alan yrityksiä. Kemistinä voit toimia teollisuudessa tuotekehittelyn, tutkimuksen ja laadunvalvonnan tehtävissä; korkeakoulujen ja eri tutkimuslaitosten palveluksessa opettajina ja tutkijoina tai esimerkiksi sairaalalaboratorioissa, tullissa tai puolustusvoimissa. Opettajan linjalta valmistunut voi toimia kemian opettajana peruskoulussa tai lukiossa.

 

Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • kemian opettaja
 • tutkija
 • kemisti
 • laboratoriopäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • research scientist
 • laadunvalvontapäällikkö
 • tuotekehityskemisti
 • projektitutkija