Kemia, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

 • olet kiinnostunut materiaalien ja molekyylien ominaisuuksista sekä niiden toiminnan mekanismeista sovelluskohteissaan
 • olet kiinnostunut ongelmanratkaisusta
 • haluat oppia käyttämään monipuolisesti moderneja tutkimus- ja analyysimenetelmiä

Kemian pääaineessa on kolme linjaa: lääkekehityksen kemian, kestävän kehityksen materiaalien kemian ja kemian opettajan linjat. 

Lääkekehityksen kemian linjalla voit erikoistua bio-orgaaniseen kemiaan, bioanalyyttiseen kemiaan tai radiofarmaseuttiseen kemiaan. Ne kaikki lähestyvät lääkekehityksen kemiaa hieman eri perspektiiveistä; bio-orgaanisessa ja radiokemiassa potentiaalisia lääkeyhdisteitä opitaan valmistamaan orgaanisen synteesin kautta, kun taas bioanalyyttisessä kemiassa potentiaalisille kohdemolekyyleille ja lääkeaineille kehitetään analyyttisiä menetelmiä ja yhdisteitä kartoitetaan analyysimenetelmien avulla.

Kestävän kehityksen materiaalien kemian linjalla selvitetään, mitä ominaisuuksia materiaaleilla on, miksi materiaaleilla on tiettyjä ominaisuuksia, mitä ominaisuuksia materiaaleilta eri sovelluksissa edellytetään sekä mihin käyttötarkoituksiin materiaaleja voi käyttää. Kestävän kehityksen materiaalien kemian linjan erikoistumisalat ovat materiaalien ja pintojen fysikaalinen kemia, älykkäiden materiaalien kemia ja sovellettu materiaalikemia.

Kemian opettajalinjalla opintoihin kuuluvat opettajan pedagogiset opinnot. Aineenopettajan pätevyyteen vaaditaan myös riittävä määrä opetettavien aineiden opintoja.

Kemistien työllistymismahdollisuudet ovat monipuoliset, ja Turun alueella on paljon kemian alan yrityksiä. Kemistinä voit toimia teollisuudessa tuotekehittelyn, tutkimuksen ja laadunvalvonnan tehtävissä; korkeakoulujen ja eri tutkimuslaitosten palveluksessa opettajina ja tutkijoina tai esimerkiksi sairaalalaboratorioissa, tullissa tai puolustusvoimissa. Opettajan linjalta valmistunut voi toimia kemian opettajana peruskoulussa tai lukiossa.

 

Henna Isokorpi
Kemian oppiaineessa pääset luentojen ja pänttäämisen ohella tekemään konkreettisesti töitä uusissa laboratoriotiloissamme.
Henna Isokorpi
kemian opiskelija
Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

 • kemian opettaja
 • tutkija
 • kemisti
 • laboratoriopäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • research scientist
 • laadunvalvontapäällikkö
 • tuotekehityskemisti
 • projektitutkija