Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, folkloristiikka, filosofian maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut kansanomaista perinteestä suullisissa, kirjoitetuissa, kuvallisissa tai digitaalisissa muodoissa
  • sinua kiinnostaa ura opetus- ja tutkimustehtävissä tai museo-, arkisto-, kirjasto- ja media-alalla

Folkloristiikan maisteriopintojen tavoitteena on kouluttaa päteviä ja ammattitaitoisia kulttuurintutkijoita yliopistojen ja muiden oppilaitosten palvelukseen että myös laajemmin yhteiskunnan tarpeisiin. Koulutukseesta valmistut asiantuntijaksi, jolla on tieteenalan laaja-alainen yleistuntemus ja kokemusta etnografisesta tutkimuksesta, kenttätyöstä ja arkistointimenetelmistä.

Koulutuksesta valmistuvat työllistyvät esimerkiksi muistiorganisaatioihin, yksityiselle sektorille tai valtionhallinnon ja kuntien arkistotoimeen sekä hallintoon. Valmistuneita työskentelee myös museoissa ja arkistoissa sekä säätiöissä ja järjestöissä esimerkiksi projektinvetäjinä tai suunnittelijoina. Folkloristiikan opiskelijat voivat hakea opiskelupaikkaa arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopintoihin.

Sitaatti_hum_folkloristiikka_Iida-Raty_opiskelija
Folkloristiikassa parasta on, että kaikki tutkimuskohteet kansanrunoudesta internet-meemeihin on yhtä tärkeitä.
Iida Räty
folkloristiikan opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • projektinjohtaja
  • suunnittelija
  • tutkija
  • opettaja
  • tuottaja
  • tiedottaja