Sosiologia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • haluat löytää selityksiä uusille ja usein yllättäville yhteiskunnallisille ilmiöille, uutisille ja tapahtumille
  • haluat ymmärtää, miten ja miksi yhteiskunnat muuttuvat
  • olet kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja haluat hyödyntää niitä koskevaa osaamistasi tulevissa työtehtävissäsi

Sosiologian maisteriopinnot antavat sinulle monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen asiantuntijatyöhön vaativissa tehtävissä. Opinnoissa yleinen yhteiskunnan tuntemus, taidot yhteiskunnan tutkimiseen ja teoreettinen osaaminen yhdistyvät erityisosaamiseen opiskelijan itse valitsemalla alueella. Opintolinjoja on kaksi: sosiaalisen eriarvoisuus ja yhteisöt ja yhteiskunnan muutos. Akateemisten taitojen lisäksi opinnoissa harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon tuottamiseen, esittämiseen ja soveltamiseen.

Annettava opetus painottuu niille erityisaloille, joilla turkulaisella sosiologia on kansallisesti ja kansainvälisesti erityisen tunnettu. Tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat esim. yhteiskuntaluokat; koulutus ja tuloerot sekä näiden periytyminen; sosiaalinen eriarvoisuus; väestö ja perheet sekä yhteiskunnalliset liikkeet. 

Valmistuessaan sosiologiaa pääaineenaan opiskelleet valtiotieteen maisterit sijoittuvat suunnittelu-, tutkimus-, koulutus-, viestintä- ja henkilöstöhallintotehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille. Merkittäviä työnantajia ovat kaupungit, kunnat ja maakunnat, ministeriöt, yritykset, järjestöt sekä  yliopistot ja tutkimuslaitokset, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Myös monet kansainväliset tehtävät edellyttävät sosiologista asiantuntemusta. Lisäksi koulutus antaa pohjatiedot alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Sitaatti_soc_Aleksi_Alila_sosiologia_opiskelija
Yhteisöllisyys tekee Turusta Suomen parhaan opiskelijakaupungin!
Aleksi Alila
sosiologian opiskelija
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • erikoissuunnittelija
  • koordinaattori
  • henkilöstökonsultti
  • projektipäällikkö
  • tiedottaja 
  • toiminnanjohtaja 
  • kouluttaja