Sosiologia, valtiotieteiden maisteri (2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • olet kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja haluat hyödyntää niitä koskevaa osaamistasi tulevissa työtehtävissäsi
  • haluat löytää selityksiä uusille ja usein yllättäville yhteiskunnallisille ilmiöille, uutisille ja tapahtumille
  • haluat ymmärtää, miten ja miksi yhteiskunnat muuttuvat

Sosiologian maisteriopinnot antavat sinulle monipuoliset valmiudet yhteiskunnalliseen asiantuntijatyöhön vaativissa tehtävissä. Opinnoissa yleinen yhteiskunnan tuntemus, taidot yhteiskunnan tutkimiseen ja teoreettinen osaaminen yhdistyvät erityisosaamiseen opiskelijan itse valitsemalla alueella. Akateemisten taitojen lisäksi opinnoissa harjaannutaan yhteiskunnallisen tiedon tuottamiseen, esittämiseen ja soveltamiseen.

Annettava opetus painottuu niille erityisaloille, joilla turkulaisella sosiologia on kansallisesti ja kansainvälisesti erityisen tunnettu. Tutkimuksen ja opetuksen painopistealueita ovat esim. sosiaalinen eriarvoisuus; yhteiskuntaluokat; koulutus ja näiden periytyminen; väestö ja perheet; poliittinen osallistuminen; poliittinen talous; asuminen; terveys ja hyvinvointi sekä sukupuoli.

Valmistuessaan sosiologiaa pääaineenaan opiskelleet valtiotieteen maisterit sijoittuvat suunnittelu-, tutkimus-, koulutus-, viestintä- ja henkilöstöhallintotehtäviin julkiselle ja yksityiselle sektorille. Merkittäviä työnantajia ovat kaupungit, kunnat ja maakunnat, ministeriöt, yritykset, järjestöt sekä  yliopistot ja tutkimuslaitokset, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Myös monet kansainväliset tehtävät edellyttävät sosiologista asiantuntemusta. Lisäksi koulutus antaa pohjatiedot alan tieteellisiin jatko-opintoihin.

Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, jossa voit vaikuttaa.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • erikoissuunnittelija
  • koordinaattori
  • henkilöstökonsultti
  • projektipäällikkö
  • tiedottaja 
  • toiminnanjohtaja 
  • kouluttaja