Kulttuurien tutkimuksen tutkinto-ohjelma, uskontotiede, filosofian maisteri (2 v)

  • sinua kiinnostaa ihmisen uskonnollisuus ja henkisyys eri muodoissa ja eri puolilla maailmaa
  • haluat monitieteisen koulutuksen, joka tarjoaa välineitä mm. maahanmuuttaja-, monikulttuurisuustyöhön sekä opetustehtäviin

Uskontotieteen maisterikoulutuksen keskiössä on ihmisen uskonnollisuus ja henkisyys niiden erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa muodoissa. Uskontotieteilijöitä kiinnostavat myös uskonnottomuus ja erilaiset ateistiset maailmankuvat.
 
Uskontotieteen opiskelu antaa sinulle valmiudet ja välineitä muun muassa maahanmuuttaja-, monikulttuurisuus- ja kehitysyhteistyöhön. Koulutus antaa valmiuksia myös työskentelyyn mm. median, sisällöntuotannon ja projektien parissa.

Työelämässä uskontotieteilijät ovat sijoittuneet pääasiassa aineenopettajiksi kouluihin, erilaisiin kulttuurialan tehtäviin, pakolais- ja monikulttuurisuustyöhön ja tiedotusvälineiden palvelukseen sekä tutkimustyöhön. Turun yliopiston uskontotieteen oppiaine kouluttaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon aineenopettajia sekä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa pienryhmäisten uskontojen (islam) opettajia.

Sitaatti hum uskontotiede Haapalainen
Uskontotieteelle mikään inhimillinen tai epäinhimillinen ei ole vierasta! Saat vastauksia kysymyksiin, joita et edes tiennyt kysyä.
Anna Wessman
Jatkokoulutettava ja tuntiopettaja uskontotieteen oppiaineessa
Get inspired by the future.
Meiltä valmistut työhön, joka innostaa ja inspiroi.

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • uskonnon opettaja
  • elämänkatsomustiedon opettaja
  • pienryhmäisten uskontojen (islam) opettaja
  • projektinjohtaja
  • suunnittelija
  • tutkija
  • tuottaja
  • tiedottaja