Opiskelu uskontotieteen oppiaineessa

Uskontotieteen opiskelu Turun yliopistossa antaa korkeakoulututkinnon suorittaneen pätevyyden ja monialaisen kulttuurialan asiantuntijuuden. Voit opinnoissasi valita uskontotieteen opettajalinjan tai kulttuurialan ammattilaisen yleisen linjan. Folkloristiikka, etnologia ja uskontotiede muodostavat yhteisen hakukohteen.

Turun yliopiston uskontotieteessä opiskellessasi tutustut ja saat näkökulmia tarkastella erityisesti kansanomaista uskonnollisuutta sekä uskonnollisen ja maallisen kulttuurin kosketuskohtia ja rajapintoja. Opit hyödyntämään eri tieteenalojen tarjoamia tutkimusmenetelmiä, teorioita ja tuloksia sekä käyttämään etenkin etnografisia ja diskursiivisia tutkimusotteita. Uskontotieteilijät työskentelevät monissa hankkeissa, ja oppiaine tekee yhteistyötä eri verkostojen, keskusten ja yritysten kanssa.

Opettajaksi

Turun yliopiston uskontotiede tarjoaa humanistisen koulutuksen evankelis-luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon aineenopettajille sekä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa islamin aineenopettajan pätevyyden. Opettajalinjan opintoihin kuuluu tietty määrä teologian opintoja sekä pakolliset pedagogiikan opinnot. Sivuaineina voit lukea muita opetettavia aineita, kuten elämänkatsomustietoa, filosofiaa, psykologiaa tai historiaa. 

Kulttuurialan ammattilaiseksi

Uskontotieteen yleisen linjan käyneenä voit sijoittua työelämän moniin muihin tehtäviin, kuten opettajaksi ja tutkijaksi yliopistoon ja muihin oppilaitoksiin tai johto-, tuotanto-, suunnittelu- ja viestintätehtäviin erilaisiin projekteihin, yrityksiin, säätiöihin tai järjestöalalle. Myös maahanmuuttaja-, monikulttuurisuus- ja kehitysyhteistyö sekä ympäristö- ja kulttuurivaikutusten arviointi ja kulttuurin sisältötuotanto tarjoavat sinulle monipuolisia työmahdollisuuksia.

Opintojen sisällöt ja suoritukset

Aineopintojen aikana tehdään kandidaatin opinnäyte eli ensimmäinen itsenäinen akateeminen tutkielma. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on edellytykset kulttuurialan, ja erityisesti uskontotieteen, kehityksen seuraamiseen sekä hankkimasi tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä, valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä niihin riittävä viestintä- ja kielitaito ja edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. 

Suurin osa filosofian maisterin tutkinnosta koostuu pro gradu -seminaarista ja -tutkielmasta. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on kulttuurialan ja uskontotieteen syvällinen tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja tutkimusmenetelmien soveltamiseen. Voit toimia myös kansainvälisessä työelämässä monissa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä. 

Opintosuoritukset tehdään tutkielmien lisäksi luentokursseina ja niihin liittyvinä tentteinä, seminaareina sekä erilaisina kirjallisina tehtävinä, kuten esseinä ja oppimispäiväkirjoina. Kurssien aikataulut, ohjelmat ja tehtävät julkistaan vuosittain Peppi-opinto-oppaassa ja Moodle-oppimisympäristössä. Teet vuosittain henkilökohtaisen opintosuunnitelman ohjaajasi kanssa. 

Kansainvälisyyttä

Uskontotieteen opiskelijoille on tarjolla runsaasti erilaisia vaihto-ohjelmia ja avustuksia. Yliopisto tarjoaa lisäksi muun muassa kielikursseja, kansainvälisten luennoitsijoiden opetusta sekä toimintaa yhdessä Turun yliopistossa opiskelevien kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.