Sidosryhmäyhteistyö talousmaantieteen oppiaineessa

Talousmaantieteen alueellinen tarkastelutapa johtaa monipuoliseen yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, joka konkretisoituu yritysyhteistyönä ja alueellisena kehittämisyhteistyönä. Talousmaantieteilijät toimivat erilaisissa tehtävissä alueellisissa verkostoissa (mm. Turku Science Park Oy, Visit Turku, Varsinais-Suomen liitto, Turun kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja vetovoimayksikkö, Turun matkailuakatemia, Turun kaupunkitutkimusohjelma, Turun kauppakamari ja Turun liikemiesyhdistys).

Tuotamme tutkimustietoa alueellisen päätöksenteon tueksi ja autamme yrityksiä ja organisaatioita tiedon soveltamisessa. Olemme haluttuja luennoitsijoita erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa ja kommentoimme usein talouden tapahtumia eri medioissa. Toimimme myös aktiivisesti tieteellisissä seuroissa (Suomen Maantieteellinen seura, Suomen matkailututkimuksen seura, Northors), joiden tehtävänä on edistää tutkimustyön yhteiskunnallista merkitystä ja näkyvyyttä.