KV liiketoiminta

Kansainvälisen liiketoiminnan oppiaine

Kansainvälinen liiketoiminta on arkipäivää yhä useammalle yritykselle ja organisaatiolle. Menestyminen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää sekä kansainvälisen toimintaympäristön että liiketoimintakäytäntöjen ymmärtämistä. Tekemällä laadukasta, kansainvälisesti arvostettua tutkimusta yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa tarjoamme näkemyksiä siitä, mitä kansainvälinen liiketoiminta muuttuvassa maailmassa edellyttää eri osapuolilta.

Menestyäkseen kansainvälisessä kilpailussa yritykset ja organisaatiot tarvitsevat osaavaa henkilökuntaa. Kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineessa opiskelijoita rohkaistaan innovatiivisuuteen, kriittiseen ajatteluun ja aktiiviseen osallistumiseen. Tutkimukseen pohjautuva, ajankohtainen ja yritysten tarpeet huomioonottava opetus antaa opiskelijoille hyvät valmiudet työelämän eri asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Tutustu kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineeseen