Opinnot

Kansainvälisen liiketoiminnan opinnot

Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos. Toimintaympäristömme on muuttunut globaaliksi ja kansainvälinen liiketoiminta on arkipäivää yhä useammalle yritykselle ja organisaatiolle. Tarvitaan osaajia, jotka osaavat lukea ympäristöä, ymmärtävät liiketoimintakäytäntöjä ja osaavat ratkaista ongelmia.

Opiskelijat

Maailma muuttuu – ja me sen mukana
Kansainvälisen liiketoiminnan opiskelu antaa työkaluja monenlaisille urapoluille
Ongelmanratkaisun ytimessä

Opiskelu kansainvälisen liiketoiminnan oppiaineessa sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kansainvälisyydestä ja eri kulttuureista sekä maailman menosta laajemminkin. Haluat ratkaista kansainväliseen yritystoimintaan ja globalisaatioon liittyviä ’ilkeitä ongelmia’ yhdistelemällä tietoa, erilaisia näkemyksiä ja yleensä yhdessä muiden kanssa. Kansainvälisen liiketoiminnan opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä.

Valmistunut maailmankansalaiseksi

Valmistuttuaan kansainvälisen liiketoiminnan opiskelija tarkastelee kansainvälistä yritystoimintaa kokonaisvaltaisesti. Hän ymmärtää monikulttuurisen maailman haasteet, mutta myös näkee sen tarjoamat mahdollisuudet. Hän tuntee kansainväliset liiketoiminnan käytännöt ja osaa soveltaa niitä käytännön ongelmatilanteissa.

Yhdestä tutkinnosta on moneksi

Turun kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan alumneja on satoja sekä Suomessa että ulkomailla. He työskentelevät sekä suurissa että pienissä yrityksissä, mutta myös esimerkiksi kansalaisjärjestöissä, ministeriöissä, diplomaatteina tai kansainvälisissä järjestöissä, kuten EU:ssa tai YK:ssa.

Tohtorikoulutettavat