Mentoroinnin avulla uusia näkökulmia ja positiivista itsensä haastamista

10.02.2020

Turun yliopiston mentorointiohjelma käynnistyi jälleen vuoden alussa. Yliopiston mentorointiohjelmassa on omat kohdennetut ohjelmat maisterivaiheen opiskelijoille, tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille sekä muulle henkilöstölle. Ohjelmiin osallistuu yhteensä 83 mentoria ja 105 aktoria. Mentorointiohjelmat päättyvät loka-marraskuussa päätösseminaareihin.

Mentorointi antaa opiskelijalle realistisen kuvan työelämästä

Tänä vuonna maisterivaiheen opiskelijoiden mentorointiohjelmassa on mukana 57 opiskelijaa ja 35 mentorina toimivaa alumnia.

-    Pyrimme kehittämään mentorointiohjelmaa vuosittain. Tänä vuonna olemme laajentaneet aiemmin pilotoimaamme ryhmämentorointia ja aiempaa useammalla mentorilla on kaksi aktoria. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden välisen vertaismentoroinnin, josta olemme saaneet hyviä kokemuksia, kertoo ohjelmaa koordinoiva kehittämisasiantuntija Laura Kopu.

Opiskelijamentoroinnin koulutusseminaarissa keskusteltiin mentoroinnin tavoitteista. Tärkeimpänä tavoitteena nousi realistisen työelämäkuvan välittyminen opiskelijalle. Moni mentori kertoi haluavansa ottaa opiskelijan mukaan seuraamaan omaa työpäiväänsä. Mentorit kannustivat myös aktoreita karistamaan pelkonsa työelämään siirtymisestä.

-    Työelämään kannattaa lähteä jalat maassa -asenteella, mutta kannattaa myös unelmoida, kannusti mentori Heli Ervasti Luola Consulting Oy:stä.

Mentorointi tukee tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden urakehitystä

Kehittämispalveluiden Tutkijanura-yksikön tohtorikoulutettaville ja tutkijatohtoreille suunnattu mentorointiohjelma järjestetään yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Ohjelmassa uransa alkuvaiheessa olevat tutkijat saavat tukea mm. oman osaamisensa kehittämiseen ja tunnistamiseen kuten myös uravalintojen pohdintaan. Uransa alkuvaiheessa oleville tutkijoille suunnatussa mentorointiohjelmassa on tänä vuonna mukana 37 mentori-aktori-paria. Mentoreista yli 60% tulee Turun yliopiston ja Åbo Akademin ulkopuolelta.

-    Mentorointiohjelmaan mukaan haluavat ovat hakemuksessaan voineet kuvailla ja nimetä henkilöitä, jotka he haluaisivat mentorikseen. On hienoa ollut huomata, kuinka mielellään myös muiden yliopistojen, yksityisen ja julkisen sektorin sekä useiden järjestöjen edustajat ovat lähteneet mukaan ohjelmaan, kiittelee Tutkijanura-yksikön mentorointitiimin koordinaattori Kaisa Hakkila.

Ohjelman avausseminaarissa osallistujat pääsivät tutustumaan mentoroinnin periaatteisiin, toteutukseen ja tavoitteisiin hyvinvointisuunnittelija Johanna Mäkisen luennolla. Seminaari oli myös ensimmäinen järjestetty tilaisuus, jossa mentori-aktori-parit tapasivat ja pääsivät tutustumaan toisiinsa. Tilaisuuden avauspuheenvuorossa Turun yliopiston vararehtori Piia Björn korosti, että mentoreiden ja aktorien kannattaa ohjelman alusta asti panostaa hyvän ja luottamuksellisen keskusteluyhteyden luomiseen. Piia Björn piti myös tärkeänä, että yliopisto sekä tunnistaa eri uravaiheissa olevien tutkijoiden tarpeet että tukee tutkijoita. Mentoroinnin kehittäminen tutkijan urapolun kehittämiseksi onkin mukana yliopiston strategian 2021–2030 toimenpideohjelmassa.

Mentoroinnin puolestapuhuja, Senior Mentor Eija Kesti kertoi kokemuksistaan mentoroinnista painottaen sitä, kuinka vakiintunut asema mentoroinnilla on jo vuosia ollut yritysmaailmassa henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

-    Mentorointi yhdistää työntekijöitä eri uravaiheissa, jolloin kohtaamisista voi syntyä myös jotain aivan uutta ja erityistä, tähdensi Eija Kesti puheessaan.

Viime vuoden mentorointiohjelmassa mukana ollut ihmistieteiden tutkijakollegiumin tutkijatohtori Anu Kajamies oli tyytyväinen omaan mentorointivuoteensa. Hänen puheensa aloitteleville aktoreille kiteytyi seuraaviin asioihin: sitoudu mentorointiin, valmistaudu tapaamisiin, jaa kokemuksiasi niin onnistumisista kuin epäonnistumisista ja kuuntele ja opi mentorin kokemuksista.

Tohtorikoulutettavien ja tutkijatohtoreiden avausseminaarissa hyvinvointisuunnittelija Johanna Mäkinen kertoi mentoroinnin periaatteista ja käytännöistä (oikealla). Mentorointikokemuksista kertoivat Senior Mentor Eija Kesti (keskellä) ja tutkijatohtori Anu Kajamies (vasemmalla).

Mentorointi on yksilöllinen henkilöstön kehittämisen menetelmä

Muun henkilöstön mentorointiohjelmaan osallistuu 11 mentorointiparia. Avaustilaisuudessa aktorit ja mentorit keskustelivat omista odotuksistaan prosessille ja moni osallistuja nosti esiin uusien ideoiden ja ulkopuolisen näkemyksen saamisen; ”työmaailman katsomiseen eri vinkkelistä”.  Henkilökunnan mentorointiohjelmassa sekä aktorit että mentorit kokevat saavansa keskusteluista uusia näkökulmia omaan työhönsä sekä oman osaamisensa hahmottamiseen ja kehittämiseen. Aloitustilaisuudessa osallistujat myös pohtivat sitä, miten varmistavat odotustensa saavuttamisen muun muassa varaamalla prosessiin riittävästi aikaa.

-    Turun yliopistossa henkilöstön mentorointiohjelma on yksi osa henkilöstön kehittämisen tarjontaa ja sille on selkeästi oma paikkansa, sanoo koulutussuunnittelija Kati Kekäläinen henkilöstön kehittämisestä. Erilaiset koulutukset ja valmennukset antavat uusia näkemyksiä ja auttavat luomaan uusia verkostoja, mutta mentoroinnin ainutlaatuisuus piilee sen yksilöllisyydessä. Mentoroinnissa osallistuja voi määrittää itse koko prosessin tavoitteet juuri omiin tarpeisiinsa vastaaviksi ja tällaiseen yksilöllisyyteen on ryhmämuotoisilla koulutuksilla tai muilla kehittämismuodoilla lähes mahdoton päästä, Kati Kekäläinen lisää.

 

Turun yliopiston mentorointiohjelma järjestetään vuosittain. Haku vuoden 2021 ohjelmiin on 9.9 – 6.10.2020.  

Luotu 10.02.2020 | Muokattu 10.02.2020