Tule mentoriksi opiskelijalle, nuorelle tutkijalle tai yliopistossa työskentelevälle!

14.09.2021

Turun yliopiston mentorointiohjelmat tukevat opiskelijoiden siirtymistä työelämään sekä tutkijoiden ja muun henkilöstön ammatillista kehittymistä. Yliopistolla on mentorointiohjelmat valmistumisvaiheessa oleville maisteriopiskelijoille, nuorille tutkijoille, kansainväliselle henkilökunnalle ja apurahatutkijoille, joilla on tähtäimessä ura akateemisen maailman ulkopuolella, sekä muulle henkilöstölle. Uusia mentoreita ohjelmiin haetaan jälleen syksyn aikana!

Mentorointiohjelmassa pääosassa ovat mentorointiparien ja -ryhmien itsenäiset tapaamiset, joissa parit käsittelevät työelämään, uraan ja oman alansa työelämävalmiuksiin liittyviä teemoja aktorin eli mentoroitavan tavoitteiden mukaisesti. Aktorin tavoitteena voi olla osaamisen kehittäminen, verkostojen vahvistaminen, urasuunnitelmien selkiyttäminen tai työelämävalmiuksien kehittäminen.

– Mentorointi antoi minulle kaipaamaani ammatillista tukea, joka kantaa varmasti pitkälle. Kannustavan mentorini avulla rohkaistuin tavoittelemaan seuraavaa akateemista askelta, josta olin haaveillut, kertoo muun henkilöstön ohjelmaan aktorina alkuvuonna osallistunut Jenna Saarni, joka työskenteli ohjelman alkaessa projektityöntekijänä ja aloitti tänä syksynä digitaalisen kielentutkimuksen jatko-opinnot humanistisessa tiedekunnassa.

Mentori jakaa kokemusta ja verkostoja sekä oppii itse uutta

Mentoreina toimivat Turun yliopiston alumnit ja muut vapaaehtoiset, jotka haluavat jakaa työelämäkokemustaan ja ammatillisia verkostojaan. Myös mentori ja hänen organisaationsa hyötyvät prosessista monin tavoin. Mentoroinnin kautta voi saada uusinta tietoa yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta ja koulutussisällöistä. Mentori saa uutta näkökulmaa omaan työhönsä ja myös hänen verkostonsa laajenevat. Mentori saa ohje- ja tukimateriaalin käyttöönsä, ja mentoroinnin toimintamallia voi soveltaa oman organisaation sisällä.

– Antoisinta oli se, että pystyin auttamaan aktoria ammatillisesti eteenpäin. Saman tyyppisiä pohdintoja olen itse käynyt läpi tietyssä vaiheessa, joten oli helppoa ja innostavaa sparrata aktoria. Prosessi selkiytti minulle myös sitä, mitä mahdollisuuksia ja haasteita minun alallani on vastavalmistuneen näkökulmasta ja tätä näkemystä voin hyödyntää opettaessani, sanoo yliopisto-opettaja Kaisa Louramo, joka toimi Jenna Saarnin mentorina.

I-Me-Pro-mentorointiohjelma edistää kansainvälisten osaajien integroitumista ja verkostoitumista

Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa järjestetty I-Me-Pro-mentorointiohjelma edistää kansainvälisten osaajien integroitumista ja verkostoitumista suomalaiseen työelämään, tutustuttaa heitä suomalaiseen yrityskulttuuriin ja innovaatioympäristöön sekä auttaa heitä löytämään uramahdollisuuksia. I-Me-Pro-mentorointiohjelma toteutetaan osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa korkeakoulujen kansainvälisen henkilöstön integraation tukemiseen tähtäävää hanketta.  

Ohjelmaan aktorina osallistunut tulevaisuudentutkimuksen tohtorikoulutettava Aleksej Nareiko kommentoi ohjelman antia:

– Mentorini on ollut “suomalaiset silmäni”. Hänen kauttaan olen huomannut, miten suomalaiset näkevät asiat ja olen oppinut, miten voin nähdä enemmän. On ollut valtavan arvokasta, kun vieraassa kulttuurissa on löytynyt joku paikallinen, johon luottaa.”  

Aleksej’n mentori Sanna Ketonen-Oksi (futuristi ja postdoc-tutkija, Laurea ammattikorkeakoulu) kertoo puolestaan toimineensa itse mentorina aiemminkin ja kokeneensa sen palkitsevaksi.

– Parasta mentorina toimimisessa on uusien ihmisten tapaaminen ja uusien ideoiden löytäminen, erilaisten ajatusten hyväksyminen, toiselta oppiminen ja verkostoituminen, sanoo Sanna.

Mentorointiohjelmat saivat keväällä 2021 kunniamaininnan yliopistolle merkittävästä toiminnasta Intoa!-yrittäjyystekokilpailussa.

Mentoriksi ohjelmiin voit ilmoittautua ympäri vuoden. Hakuaika aktoriksi on 10.9.–10.10. muihin ohjelmiin, paitsi muun henkilöstön ohjelmaan voit hakea mukaan koska vaan.

Luotu 14.09.2021 | Muokattu 14.09.2021