Laaja yhteishanke kehittää tulevaisuudenkestävää tuotantolaitosta

14.05.2024

Business Finland on myöntänyt merkittävän rahoituksen Turun yliopiston johtamalle laajalle konsortiohankkeelle, jonka tavoitteena on tulevaisuudenkestävä tuotantolaitos. Business Finlandin, yritysten ja yliopistojen rahoittaman hankekokonaisuuden budjetti on yhteensä 11,7 M€. LifeFactFuture-hanke yhdistää life science - ja teknologiayritysten huippuosaamisen sekä suomalaiset tutkijat. Rahoituspäätös on erinomainen esimerkki julkisten tutkimus- ja kehittämispanostusten suuntaamisesta tärkeään tutkimusyhteistyöhön korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Konsortioon kuuluvat Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Suomen johtavat life science -valmistajat, data- ja teknologiayrityksiä. Lisäksi lääkealan sääntelyviranomainen Fimea on mukana hankkeessa lääkelainsäädännön asiantuntijana. Hankeyhteistyön tavoitteena on vauhdittaa digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa ja datan tehokkaampaa hyödyntämistä sekä tehdä Suomesta maailman houkuttelevin paikka datalähtöiselle life science -teollisuudelle.

- Tämä erittäin merkittävän kokoluokan tutkimushanke on osoitus siitä, mitä voidaan saavuttaa, kun strategisen ennakoinnin ajattelutapaa ja menetelmiä yhdistetään laajasti Turun ja Helsingin yliopistojen monitieteiseen perustaan life science -alalla. Kun konsortiossa ovat mukana lääkealan ja digitaalisen murroksen johtavia yrityksiä, niin käsillä on hanke, jolla on mahdollisuudet tuottaa paitsi uudenlaisia teollisia konsepteja ja tulevaisuuden tuotantoratkaisuja, myös korkeatasoista akateemista tutkimusta, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja, professori Toni Ahlqvist Turun yliopistosta.

Business Finland toteaa hankkeen rahoituspäätöksessä, että ainutlaatuinen alan osaaminen tekee Suomesta strategisesti kannattavan tuotantomaan ja parantaa sen asemaa globaalien yritysekosysteemien solmukohtana. Hanke vahvistaa alan yritysten kilpailuetua ja -kykyä kansainvälisillä markkinoilla sekä tavoittelee liikevaihdon kasvua. Kehitystyöllä pyritään houkuttelemaan uusia investointeja Suomeen, lisäämään valmistuksen lisäarvoa sekä avaamaan uusia vientimahdollisuuksia niin life science- kuin teknologiateollisuudellekin.

Hankkeessa mukana sitoutuneita huippuosaajia

Hankkeessa on mukana life science -alan kolme merkittävää toimijaa, Bayer, Orion ja Revvity. Teknologia-alan yrityksistä mukana ovat muun muassa Brightly, Bittium, Darekon, Nokia, Vaisala ja lisäksi laaja joukko muita alihankkijoita. Hanke linkittyy Bittiumin Seamless and Secure Connectivity -veturihankkeeseen ja erityisesti sen teemaan merkittävä toimintamallien kehittäminen, joka edistää lääkinnällisten ohjelmistojen ketterää kehitystä (RegOps).

Bayerin Turun tuotantolaitoksen johtaja Tomi Penttilä näkee yhteistyöhön perustuvan innovatiivisen ekosysteemin ja julkisten tutkimus- ja kehittämispanostusten suuntaamisen tutkimustoimintaan kilpailukyvyn merkittävinä peruspilareina.

- Suomessa on teknologista huippuosaamista esimerkiksi tekoälyn ja datan tehokkaassa hyödyntämisessä, joka on myös kansainvälisesti erittäin kiinnostavaa. Tällaisilla yhteistyöhankkeilla luodaan pohjaa tulevaisuuden kilpailukyvylle ja vahvistetaan Suomen houkuttelevuutta investointikohteena, kertoo Penttilä.

- Lääkinnällisten laitteiden regulaatiovaatimusten laajentumisen ja markkina-aluekohtaisiin vaatimuksiin vastaamisen takia toimintamallien nopea kehittäminen on tullut ensiarvoisen tärkeäksi kehitysalueeksi. Toimintamalleilla ja prosesseilla on parhaassa tapauksessa merkittäväkin vaikutus lääkinnällisiä laitteita tarjoavien yritysten uusien tuotteiden markkinoillevientiin, toteaa Bittiumin Senior Manager, QARA, Taneli Vääräniemi.

Turun yliopistolta hankkeeseen osallistuu monitieteinen tutkimusryhmä, jonka osaamisaloja ovat tietotekniikka, tuotantotalous, konetekniikka sekä teknologia- ja strateginen ennakointi. Kauppakorkeakoulusta ovat mukana tutkimusryhmät Laboratory of Business Disruption sekä hankkeen koordinaatiosta ja osatoteutuksesta vastaava Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusryhmä Tulevaisuustislaamo. Helsingin yliopistolta hankkeessa ovat mukana teollisuusfarmasian sekä kestävän farmasian tutkimusryhmät farmasian tiedekunnasta.

- Datan hyödyntäminen on digitalisaation ja vihreän siirtymän keskeisiä työvälineitä. Turvalliset tietoliikenneyhteydet takaavat datan tuottamisen, siirtämisen ja käsittelyn tuotannon eri vaiheissa, ja mahdollistavat digitaalisten kaksosten muodostamisen osana teollisen metaversumin kokonaisuutta, kommentoi Veli-Pekka Luoma, ekosysteemi- ja innovaatiopäällikkö Nokiasta.

Luotu 14.05.2024 | Muokattu 14.05.2024