Varsinais-Suomeen TKI-toiminnan tiekartta – yritysten ja korkeakoulujen yhteistyö oleellista

15.03.2024

Varsinais-Suomen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusta halutaan nostaa merkittävästi. Yrityksiä kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön alueen korkeakoulujen kanssa.

Varsinais-Suomeen on laadittu tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tiekartta vuosille 2024–2029. Tiekartta on tehty vauhdittamaan TKI-toimintaa, jota tarvitaan niin maakunnassa kuin koko Suomessa kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Tiekartan on toteuttanut Business Turun tiiviissä yhteistyössä alueen korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin kanssa. Valmistelutyössä on ollut mukana yhteensä noin 150 asiantuntijaa 58 organisaatiosta. 

TKI-tiekarttatyössä asetettiin ensi vaiheessa tavoitteeksi nostaa Varsinais-Suomen panostukset valtakunnalliselle tavoitetasolle neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tavoitteeseen on matkaa, sillä vuonna 2021 maakunnan TKI-menojen bkt-osuus oli 2,6 prosenttia. Vastaava luku Pohjois-Pohjanmaalla oli 5,2, Pirkanmaalla 4,0 ja Uudellamaalla 3,8.

Yrityksiä kannustetaan keskustelemaan yliopistoyhteistyöstä matalalla kynnyksellä

Alueen korkeakoulut pärjäävät tutkimus- ja kehitys -rahoituksen vertailuissa hyvin ja ovat samalla tasolla Pirkanmaan kanssa. Yritysten osuus TKI-toiminnasta on sen sijaan huomattavasti pienempi. 

Business Turku on tunnistanut TKI-toiminnassa haasteiksi TKI-toiminnan rahoitusehdot sekä haasteet yritysten, tutkijoiden ja tutkimusinfrapalvelujen kohtaamisessa. Oleellista on saada pk-sektorin yritykset rohkaistumaan nykyistä aktiivisempaan yhteistyöhön korkeakoulujen kanssa.

– Varsinais-Suomelle väestön osaamistaso ja sen mahdollistama TKI-toiminta ovat yhdessä aivan keskeinen alueen menestystekijä. Korkeakoulujen ja yritysten jo olemassa olevaa yhteistyötä on hyvä entisestäänkin monipuolistaa. Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan perustaminen kuntien, yritysten ja yksityishenkilöiden määrätietoisella tuella on ollut investointi, jolta on syytä odottaa lähitulevaisuudessa merkittävää vaikuttavuutta maakunnan yritysten TKI-toimintaan, Turun yliopiston kumppanuuksista ja vaikuttavuudesta vastaava vararehtori Mika Hannula sanoo. 

Yritykset aktiivisesti mukana teknillisen tiedekunnan kehittämisessä

Business Turku nostaa TKI-toiminnan näkökulmasta oleelliseksi asiaksi aktiivisen edunajamisen. Hyvänä esimerkkinä tästä on teknillisen tiedekunnan saaminen Turun yliopistoon. Teknillinen tiedekunta aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2021. 

Yritykset ovat myös panostaneet lahjoitusprofessuureihin taatakseen osaavan työvoiman saamisen myös jatkossa.

– Lahjoitusprofessuurin myötä ensimmäiset konetekniikan opiskelijat ovat jo harjoitteluissa ja tekevät meille diplomitöitä. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä yliopiston kanssa. Osaamiseen ja innovaatioihin perustuva TKI-toiminta on meille ensiarvioisen tärkeä kilpailutekijä. Siksi panostamme vahvasti TKI-toimintaan, Vahterus Oy:n asiakaspalvelujohtaja Valtteri Haavisto toteaa. 

Tiekartasta apua edunvalvontaan

TKI-tiekartan seurantaa toteutetaan Varsinais-Suomen liiton johdolla. Siitä toivotaan apua yhteisen viestin viemiseen esimerkiksi seuraavan EU:n rahoitusohjelmien laadintaan kuin muuhunkin edunvalvontatyöhön.

– Varsinais-Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat maakuntaohjelmankin mukaan kestävälle osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille, Varsinais-Suomen liiton aluekehitysjohtaja Tarja Nuotio sanoo.

– Oli innostavaa huomata, että yritysten, korkeakoulujen ja julkisen sektorin edustajat olivat kaikki valmiita panostamaan valmistelutyöhön. Tästä eteenpäin alkaa varsinainen työ konkreettisten tavoitteiden asettamiselle sekä esitettyjen toimenpiteiden priorisoinnille ja vastuuttamiselle, Business Turun toimitusjohtaja Tom Palenius toteaa.

TKI-toiminnan vauhdittamiseksi tiekartassa on määritelty yhteensä kahdeksan toimenpidekokonaisuutta ja 40 toimenpidettä. Varsinais-Suomen TKI-toiminnan vahvuuksia tarkastellaan Eurooppa-tason isojen teemojen mukaisesti vihreän siirtymän, digitalisaation sekä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista.  

Luotu 15.03.2024 | Muokattu 15.03.2024