Tutkijat kehittivät keinon sydämen vajaatoiminnan havaitsemiseen älypuhelinsovelluksen avulla

08.04.2024

Turun yliopistosta lähtöisin oleva ja CardioSignalin kehittämä teknologia hyödynsi uudessa tutkimuksessa älypuhelinta sydämen liikkeen analysointiin ja vajaatoiminnan havaitsemiseen. Tutkimuksessa oli mukana viisi organisaatiota Suomesta ja Yhdysvalloista.

Sydämen vajaatoiminta on kymmeniä miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti vaivaava sairaus, jossa sydän ei pysty normaalisti hoitamaan tehtäväänsä eli veren pumppaamista elimistöön. Se on useiden sydän- ja verisuonisairauksien seurauksena kehittyvä vakava tila, jonka oireet saattavat vaatia toistuvaa sairaalahoitoa.

Sydämen vajaatoiminnan toteamiseen liittyy haasteita, koska sen oireet, kuten hengenahdistus, poikkeava väsyminen rasituksessa ja turvotukset voivat johtua monista eri syistä. Sen toteamiseen ei ole saatavilla yksinkertaista testiä vaan se perustuu lääkärin tekemään tutkimukseen, verikokeisiin ja vaativiin kuvantamistutkimuksiin, kuten sydämen ultraäänitutkimukseen.

Gyrokardiografia on kajoamaton mittausmenetelmä, jossa sydämen liikkeen aiheuttamia paikallisia värähtelyjä mitataan rintakehän päältä. Älypuhelimen sisäänrakennetut liikeanturit pystyvät havaitsemaan ja tallentamaan näitä värähtelyjä, myös sellaisia, joita lääkärin ei ole mahdollista kuulla stetoskoopin avulla. Menetelmää on kehitetty viimeisen 10 vuoden aikana Turun yliopiston tutkijoiden ja CardioSignalin toimesta.

Tutkijoiden uusin älypuhelimen liikeantureita hyödyntävä tutkimus toteutettiin Suomessa Turun ja Helsingin yliopistollisissa sairaaloissa sekä Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimukseen osallistui noin tuhat henkilöä, joiden joukossa oli noin 200 sydämen vajaatoimintapotilasta. Tutkimuksessa verrattiin liikeanturien tuottamaa tietoa sydämen vajaatoimintapotilailla ja henkilöillä, joilla ei ollut sydänsairautta.

– Uudella menetelmällä saadut tulokset ovat lupaavia ja se voi tulevaisuudessa helpottaa sydämen vajaatoiminnan toteamista, kertoo toinen tutkimuksen pääkirjottajista, kardiologi, kardiovaskulaarilääketieteen professori Antti Saraste Turun yliopistosta.

Tarkka havainnointi löytää sydämen vajaatoiminnan

Tutkijat havaitsivat, että sydämen vajaatoimintaan liittyy tyypillisiä muutoksia älypuhelimella kerätyssä liikesensoridatassa. Tämän tiedon perusteella pystyttiin tunnistamaan suurin osa sydämen vajaatoimintaa sairastavista potilaista.

Gyroskoopilla ja kiihtyvyysanturilla havaittavien liikkeiden analyysi on niin tarkkaa, että se voi tulevaisuudessa tuoda terveydenhuollon ammattilaisille nopean ja helposti käytettävän tavan havaita sydämen vajaatoimintaa.

– Perusterveydenhuollossa on hyvin rajalliset työkalut sydämen vajaatoiminnan havaitsemiseen. Voimme luoda täysin uusia hoitomalleja riskiryhmien etäseurantaan sekä jo diagnosoitujen potilaiden seurantaan sairaalahoitojakson jälkeen, kertoo CardioSignalin perustajajäsen ja toimitusjohtaja, kardiologi Juuso Blomster.

Suomessa sydämen vajaatoimintaa sairastaa noin 1–2 prosenttia väestöstä, mutta iäkkäillä se on huomattavasti yleisempi, 70-vuotiaista noin joka kymmenes sairastaa sitä. Sydämen vajaatoiminnan toteaminen on tärkeää, koska sen oireita on mahdollista lievittää tehokkaalla hoidolla. Tarkka diagnostiikka ja oikea-aikainen hoitoon hakeutuminen voi myös pienentää terveydenhuollon kuluja, joita kasvattaa erityisesti sairauden pahenemisvaiheesta johtuvat päivystyskäynnit ja sairaalahoitojaksot.

CardioSignalin ja Turun yliopiston yhteistutkimushankkeiden tavoitteena on edistää terveyttä ja vähentää terveydenhuollon kustannuksia innovaatioiden avulla, parantamalla sairauksien tunnistamista ja ehkäisemällä vakavia komplikaatioita.

Lisätietoja:

Professori Antti Saraste
Turun yliopisto
antsaras@utu.fi
+35823130083

CardioSignal (Precordior Oy)
Toimitusjohtaja Juuso Blomster
juuso.blomster@cardiosignal.com 
Viestintä: Juulia Simonen
juulia.simonen@cardiosignal.com
+358503059018 

Luotu 08.04.2024 | Muokattu 08.04.2024