S4V Future Fairway Navigation

Kuvaus: Dimeccin Sea4Value –ohjelmaan kuuluva S4V Future Fairway Navigation -hanke tutkii tulevaisuuden merenkulkuun liittyvää kahta elementtiä: älyväylää sekä etäluotsausta. Monitieteisen hankkeen tavoitteena on tutkia mitä edellytyksiä ja uusia mahdollisuuksia liittyy vesiväyliin liittyvään digitaaliseen infrastruktuuriin ja niiden tuottamiin palveluihin. Yksi tällainen kehitteillä oleva laaja palvelukokonaisuus on etäluotsaus, joka toteutuessaan mahdollistaisi entistä turvallisempaa ja joustavammin halittavamman luotsauksen ja merenkulun. Linkittyen myös Dimeccin OneSea –ekosysteemiin nämä kehityskulut ovat myös rakentamassa autonomista merenkulkua mahdollistavia ratkaisuja. CCR:n tutkimus hankkeessa liittyy uusiin palveluita koskevien visioiden mallintamiseen sekä liiketoimintamalleihin uusien teknologian ja datalähteiden hyödyntämisessä.  

Aikataulu: 2/2020-1/2022

Tutkimuskumppanit: Novia, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Jyväskylän yliopisto sekä hankekoordinaattori Dimecc

Yritys- tai muut kumppanit:  Awake.ai, Brighthouse Intelligence, Finnpilot Pilotage, Ericsson, Haltian, Meyer Turku

Rahoitus: Business Finland