Ensimmäistä kertaa etänä toteutetulla Business Innovation Campilla tunnistettiin Valmet Automotiven hankinnan kehityskohteita

17.12.2020

Koronatilanteesta riippumatta yrityksissä on erilaisia pitkän tähtäimen liiketoiminnan ja prosessien kehitystarpeita, joihin yliopistoyhteistyöllä monesti tuo tukea. Kuitenkin liian pitkä tauko kehittämisessä voisi tuottaa vahinkoa vuosiksi eteenpäin. Perinteisesti yhteistyössä on nojattu paljon erimuotoiseen kanssakäymiseen ja työpajoihin kuten kauppakorkeakoulun innovaatioleiri Business Innovation Camp, mutta tänä syksynä järjestetty ensimmäinen innovaatioleirin etätoteutus osoitti, että keinoja löytyy yliopistoyhteistyölle myös koronatilanteen aikanakin.

 

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun innovaatioleiri Business Innovation Camp perustuu kumppaniyritykseen, joka asettaa liiketoimintaansa liittyvän haasteen opiskelijatiimeille ratkottavaksi. Yliopiston henkilökunta ja yrityksen edustajat tukevat prosessia. Kokoontumisiin liittyvän epävarmuuden edessä innovaatioleiri päätettiin toteuttaa syksyllä ensimmäistä kertaa etänä. Kanssakäymiseen perustuvan menetelmän vahvuuksia aiempien kokemusten perusteella ovat olleet nopea vuorovaikutus, toisten osallistujien ajatuksista inspiroituminen sekä sopivanlainen yllätyksellisyys.

Kahdesta neljään intensiivisen koko päivän mittaisen toteutuksen sijaan etätoteutuksessa päädyttiin pilkkomaan innovaatioleirin vaiheet muutaman tunnin sessioihin noin kahden viikon ajalle. Yrityskumppanina syksyn toteutuksessa oli Valmet Automotive, joka valitsi leirille haasteeksi oman hankintatoimintoihinsa liittyvien prosessien kehittämisen. Leiri toteutettiin loka-marraskuussa Zoom –kokouksien ja Miro –nimisen yhteistyöalustan avulla. Centre for Collaborative Research suunnittelee ja toteuttaa innovaatioleirit ja lisäksi tällä kertana haasteen sisältöön liittyen asiantuntijatukena mukana olivat toimitusketjujen oppiaineesta Harri Lorentz ja Vesa Kilpi.

Ensimmäisen etäleirin jälkeen kokemuksina etätoteutuksen hyvistä puolista pidettiin joustavamman aikataulun rakentaminen, mikä joillakin osallistujilla helpotti leirille osallistumista muun opiskelun ja työn ohella. Lisäksi innovointiprosessiin liittyvä asiantuntijoiden haastattelu ja ajatusten ulkopuolinen validointi ovat etätoteutuksena tavallista helpompaa, koska tietojen ja palautteen anto ei ole sidottua fyysiseen läsnäoloon. Etätoteutuksen haasteiksi osoittautui tietynlaisen spontaaniuden ajoittainen puuttuminen ja korostunut tarve huomioida tiimin sisäisen kommunikoinnin laatua. Kuitenkin yksimielisesti mahdollisuus kyetä edelleen tämänmuotoiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön koettiin mielekkääksi etäopetuksen aikakaudella. Samalla voidaan edelleen toteuttaa myös yhtä innovaatioleirin tavoitteista tuoda yksityiskohtaisemmin erilaisia yrityksiä esille opiskelijoille.

Yhtenä konkreettisempana innovaatioleirin tuloksena opiskelijatiimien tuotosten ja asetetun haasteen perusteella Valmet Automotive tunnisti yhteistyön jatkoksi muutamia tarkennettuja aiheita, joihin yrityksessä nähtiin mahdolliseksi käynnistää gradutoimeksiantoja keväälle 2021. Osa innovaatioleirin osallistujista ilmaisi kiinnostuksensa toteuttaa oma gradunsa leirillä käsitellyistä aihepiireistä, mikä tulee tukemaan sekä yrityksen kehittämistyötä että yliopistoyhteistyöhön liittyvää vuoropuhelua ja jatkotoimenpiteiden suunnittelua.

Lisätietoja:

Jouni Saarni
Thomas Westerholm

Luotu 17.12.2020 | Muokattu 17.12.2020