Opiskelijayhteistyö ja työnantajakuvan kehittäminen kauppakorkeakoululla

Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opetus pitää sisällään useita yhteistyömuotoja yritysten kanssa. Yhteistyö kauppakorkeakoulun opiskelijoiden kanssa tarjoaa yrityksille hyvän mahdollisuuden kehittää ja testata uusia ideoita esimerkiksi kurssitoimeksiannoissa tai opinnäytetöissä. Yhteistyössä Turun KY:n kanssa tuottamamme palvelut tarjoavat yrityksille erinomaisen mahdollisuuden kehittää työnantajakuvaansa tulevaisuuden ammattilaisten keskuudessa.

Yhteistyömuotoja ovat muun muassa:

  • Vierailevat luennoitsijat
  • Case- ja harjoitustyöt
  • Koulutuksen tukena toimivat tietojärjestelmät, tietoaineistot tai ohjelmistot
  • Vierailut yrityksen tiloihin ja tutustuminen yrityksen toimintaan
  • Kandidaatin ja pro gradu -tutkielmat

Turun kauppakorkeakoulussa opiskelee noin 3 000 opiskelijaa. Maistereita meiltä valmistuu vuodessa noin 350 ja suurin osa heistä työllistyy elinkeinoelämän asiantuntijatehtäviin.

Työnantajakuvan kehittämisessä ja rekrytoinnissa yritysten yhteistyökumppanina toimii pääsääntöisesti Turun kauppatieteiden
ylioppilaat ry
(TuKY) ja Porin Kylterit ry (PorKY).

Kun sovitaan harjoittelupaikoista, kauppakorkeakoulu ei toimi varsinaisena osapuolena, vaan keskustelut käydään suoraan työnantajan ja opiskelijan kesken. Kauppakorkeakoulu kuitenkin tukee rahallisesti vuosittain noin 80:tä harjoittelupaikkaa ja myös saattaa yrityksiä ja hakijoita yhteen.

Tutustu case-esimerkkeihin

Tiimit ratkovat kummiyritysten toimeksiantoja kevätlukukauden kestävällä TEVY-kurssilla

Kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden noin 250 opiskelijaa harjoittelevat joka vuosi kevätlukukauden mittaisella kurssilla projektityöskentelytaitoja, tutustuvat tulevaisuusajatteluun ja työstävät paikallisilta kummiyrityksiltä saatuja
toimeksiantoja tiimeissä. Vuonna 2021 TEVY-kurssin kummiyrityksinä toimivat Carinafour, Doerz Co Oy, Eezy Henkilöstöpalvelut, Elomatic Oy, Lowell Suomi Oy, K1 Katsastajat Oy, Telia Finland Oyj, FC TPS Turku Oy ja Varsinais-Suomen Auto-Center Oy.

Sopimustenhallintaohjelmiston kansainvälinen skaalautuminen

Kauppakorkeakoulun opiskelijat laativat KV4-kurssityönään Zefort Oy:lle kansainvälistymissuunnitelman, joka keskittyi yrityksen toiminnan laajentamiseen Benelux-maihin, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Kurssin tuloksena syntyi 15 innovatiivisia ratkaisuja, tulevaisuuden ennakointia ja tehokasta skaalautumista sisältävää kansainvälistymissuunnitelmaa Zefortin käyttöön.