Tutkielmatoimeksiannot: Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulussa tehdään vuosittain noin 350 kandidaatin- ja noin 350 pro gradu -tutkielmaa. Tutkielmat on mahdollista toteuttaa opiskelijan ja yrityksen yhteistyöllä, jolloin tavoitteeksi - tieteen edistämisen rinnalle - nousee yrityksen haasteiden ratkominen. Kandidaatintutkielmassa yrityksen on mahdollista saada kattava, tutkimustietoon ja alan kirjallisuuteen perustuva tutkimusraportti. Pro gradu -työssä opiskelijan on puolestaan mahdollista tuoda ongelmanratkaisua lähemmäs konkretiaa mm. toimintasuositusten avulla.

  • Mitä? Kandidaatintutkielman tai pro gradun tutkielmatoimeksianto
  • Hyöty? Mahdollisuus saada tutkimustietoon perustuva ratkaisu liiketoiminnan ongelmaan
  • Mitä vaatii yritykseltä? Avoin ja aktiivinen keskustelu opiskelijan kanssa tutkielmaprosessin ajan
  • Hinta? Hinta neuvotellaan tapahtumakohtaisesti opiskelijan kanssa. (Kts. Suomen Ekonomien suositukset)