Opetushallituksen Koski-palvelu

Koski-palvelu on avattu käyttöön helmikuussa 2018. Palvelu on vielä osittain keskeneräinen. Palvelun on tarkoitus olla täydessä laajuudessaan käytettävissä vuonna 2019. Koski-palvelun rekisterinpitäjä on Opetushallitus.

​Koski-palvelu kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti.

 • Palvelu sisältää myös tiedot opiskeluoikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.
 • Tiedot ovat Koski-palvelussa turvallisesti tallessa ja kansalaiset voivat selata omia tietojaan.
Koski-palvelussa pystytään näyttämään seuraavat tiedot: vuoden 2018 tammikuun jälkeen kirjatut peruskoulun, lukion ja ammattikoulun suoritukset ja opiskeluoikeudet; vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkinnot; korkeakoulutuksen suoritukset ja opiskeluoikeudet ovat näkyvissä pääsääntöisesti vuodesta 1995 eteenpäin (mutta tässä voi olla korkeakoulukohtaisia poikkeuksia).

Koski-palvelun tiedot Turun yliopiston opinnoista 

 • Turun yliopistossa suoritetut tutkinnot näkyvät kattavasti vuodesta 1971 lukien, kauppakorkeakoulun osalta vuodesta 1985 lukien.
  • Tutkinnon ja opiskeluoikeuden tiedot näytetään Koski-palvelussa valtakunnallista koulutusluokituskoodistoa käyttäen.
  • Pääaine, koulutus/tutkinto-ohjelma tai esimerkiksi maisteriohjelma eivät näy samalla tarkkuudella, kuin mitä se on yliopiston omassa opintotietojärjestelmässä.
  • Englanninkielisissä koulutuksissa tutkintonimike näkyy Koski-palvelussa suomenkielisenä (Turun yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi, Yliopistolaki 11§).
 • Turun yliopiston tutkinto- ja erillisopiskelijoiden opintosuoritukset ovat nähtävillä Koski-palvelussa kattavasti vuodesta 1995 lukien.
  • Aiemmatkin suoritukset näkyvät pääsääntöisesti vuoden 1985 opinnoista lukien.
  • Koski-palvelussa näkyvät kaikki samat tutkinto- ja erillisopintojen opintosuoritukset kuin Turun yliopiston omassa opintotietojärjestelmässä. 
 • Turun yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat nähtävillä kattavasti vuodesta 2012 lukien.
  • Sitä aiemmilta vuosilta opinnot eivät näy Koski-palvelussa täydellisinä riippuen henkilön muista opiskeluoikeuksista Turun yliopistossa.
  • Osa Turun yliopiston avoimen yliopiston opinnoista näkyy vain Turun yliopiston omassa opintotietojärjestelmässä, näistä on saatavissa pyydettäessä erillinen opintosuoritusote.
  • Tietojen kattava näkyminen Koski-palvelussa on tulossa vuoden 2019 aikana uuden opintotietojärjestelmän valmistelutyön myötä.
 • Turun yliopistossa suoritetut täydennyskoulutuksen opinnot eivät näy Koski-palvelussa.
  • Täydennyskoulutuksen keskitetyn tietojärjestelmän selvitystyö on aloitettu syksyllä 2018.
  • Tietojen näkymiseen Koski-palvelussa ei ole tällä hetkellä tarkempaa aikataulua.

Näkyvätkö tietosi virheellisesti?

 • Mikäli tiedoistasi puuttuu Turun yliopiston tutkintotietoja, opintosuorituksia tai opiskeluoikeuksia, joiden kuuluisi ylläolevien tietojen perusteella näkyä Koski-palvelussa, voit ilmoittaa asiasta Turun yliopiston opiskelijakeskus Discoon, disco [at] utu.fi .