Yhteishaun hakijamäärät

Tämän sivun tilastoissa on ilmoitettu kevään toisen yhteishaun hakijamäärät ilman maisterivaiheen hakukohteita.


Näitä hakijamääriä käytetään mm. kun verrataan hakijoiden määrää aloituspaikkamääriin. Yhteishaussa ovat mukana myös maisterivaiheen hakukohteet. Niitä ei ole ilmoitettu tämän sivun tilastoissa. Maisterivaiheen, maisteriohjelmien ja muiden hakuväylien hakijoista on omat tilastonsa.


Yhteishaun hakijat ilman maisterivaiheen hakukohteita

Yhteishaun hakijat 2020 2021 2022 2023
Aloituspaikat 2286 2465 2499 2363
Hakemukset 37929 38680 37517 37362
Hakijat ("nuppiluku") 29607 30060 28260 28005
  - joista ensisijaisia hakijoita 8918 8984 8652 8281
         
Valintakokeisiin osallistuneet hakukohdekohtaisesti 26455 22241 19683 20005
         
Hyväksytyt (* 2587 2977 3054  
​Opiskelupaikan vastaanottaneet 2234 2416 2511 2328
Yliopistoon kirjoittautuneet​ 2231 2401 2504 2306

(* Hyväksyttyjen määrässä on huomioitu paikastaan luopuneet, jotka eivät ole ottaneet vastaan ylempää hakutoivettaan yhteishaussa.
Hyväksyttyjen tilastointi on lopetettu vuoden 2022 jälkeen. Ks. lisätiedot alempaa.

Tarkempia hakijatilastoja

Hakijatilastot 2020-2023
Yhteenvedot pdf-muodossa

Vuoden 2023 hakijamäärät päivitetty 30.3.2023 / ensikertalaisuustieto päivitetty 1.6. / kokeisiin osallistuneet 14.7. / paikan vastaanottaneet ja kirjoittautuneet 8.9.
(vuoden 2023 aloituspaikkamäärä korjattu 19.9.)

Lisätietoja hyväksyttyjen tilastoinnista

Hyväksyttyjen määrä riippuu useasta asiasta, eikä siksi ole luotettavaa tietoa.

  • Varasijat ja tasapistetilanteet 2. yhteishaussa: Tilaston tiedot otetaan Opintopolusta heti julkaisupäivänä, ja hyväksyttyjä on tasan kiintiön verran, 10. Kolmen päivän päästä otetaan uusi tilasta, jossa hyväksyttyjä on 11 – kaksi aiemmin paikan saanutta on saanut tällä välin toisen paikan ja varasijoilta on noussut kolme seuraavaa hakijaa. Kolme, koska kaksi viimeistä on tasapisteillä ja heidät molemmat valitaan tämän takia.
  • Paikkansa peruneet: Hyväksyttyjen tilastoissa näkyvät erikseen muun paikan saaneet ja paikan itse peruneet. Peruneet ovat olleet aiemmin mukana tilastoissa, minkä takia tilasto näyttää hyväksyttyinä sekä peruneet, että heidän tilalleen varasijoilta nousseet hakijat ja näin ollen hyväksyttyjen määrä voi olla kiintiötä suurempi.
  • Kv-valinnat 1. yhteishaussa: Hakijoita hyväksytään usein reilusti yli kiintiön johtuen siitä, että moni ei ota paikkaa vastaan. Hyväksyttyjen määrä voi siis ajankohdasta riippuen olla esim. kaksinkertainen aloituspaikkojen määrään verrattuna.

Hakijatilastoissa on ilmoitettu hakeneet, valintakokeisiin osallistuneet, hyväksytyt (vuoteen 2022 asti), opiskelupaikan vastaanottaneet ja yliopistoon kirjoittautuneet opiskelijat. Kirjoittautuneissa ovat mukana läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Mahdollisia myöhästyneitä ilmoittautumisia ei ole huomioitu tilastoissa.

*) Vuoden 2020 valinnoissa valintakokeisiin osallistuneissa on ilmoitettu ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneiden määrä tai ennakkotehtävän palauttaneiden määrä.