Yhteishaun hakijamäärät

Turun yliopistoon jälleen ennätysmäärä hakijoita kevään yhteishaussa.

Kevään 2021 korkeakoulujen yhteishaku päättyi keskiviikkona 31.3.2021. Turun yliopistoon hakeneiden määrä nousi jälleen viime vuoteen verrattuna. Hakijoita oli tänä keväänä 31 511, mikä on 745 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Lue tästä mediatiedote.


Alla olevissa tilastoissa on ilmoitettu yhteishaun hakijamäärät ilman maisterivaiheen hakukohteita. Näitä hakijamääriä käytetään mm. kun verrataan hakijoiden määrää aloituspaikkamääriin.

Yhteishaussa ovat mukana myös maisterivaiheen hakukohteet. Niitä ei ole ilmoitettu tämän sivun tilastoissa. Maisterivaiheen ja maisteriohjelmien hakijoista on omat tilastonsa.

Yhteishaun hakijat ilman maisterivaiheen hakukohteita

Yhteishaun hakijat 2018 2019 2020 2021
Aloituspaikat 2033​​ 2050 2213 2465
Hakemukset 31043 32476 37929 38680
Hakijat ("nuppiluku") 24844 26009 29607 30060
  - joista ensisijaisia hakijoita 8617​​ 8635 8918 8984
         
Valintakokeisiin osallistuneet hakukohdekohtaisesti (* 21827 23405 26455 22241
Valintakokeisiin osallistuneiden​ "nuppiluku" 18635 19957 22318 19205
         
Hyväksytyt 2169​ 2240 2587 2977
​Opiskelupaikan vastaanottaneet 2033 2069 2234 2416
Yliopistoon kirjoittautuneet​ 2023 2056 2231 2401

 


Hakijatilastoissa on ilmoitettu hakeneet, valintakokoeisiin osallistuneet, hyväksytyt, opiskelupaikan vastaanottaneet ja yliopistoon kirjoittautuneet opiskelijat. Luvut on ilmoitettu kunkin vuoden ilmoittautumisajan mukaisina. Kirjoittautuneissa ovat mukana läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Mahdollisia myöhästyneitä ilmoittautumisia ei ole huomioitu tilastoissa.

*) Vuoden 2020 valinnoissa valintakokeisiin osallistuneissa on ilmoitettu ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneiden määrä tai ennakkotehtävän palauttaneiden määrä.