Yhteishaun hakijamäärät

Tämän sivun tilastoissa on ilmoitettu kevään toisen yhteishaun hakijamäärät ilman maisterivaiheen hakukohteita.


Näitä hakijamääriä käytetään mm. kun verrataan hakijoiden määrää aloituspaikkamääriin. Yhteishaussa ovat mukana myös maisterivaiheen hakukohteet. Niitä ei ole ilmoitettu tämän sivun tilastoissa. Maisterivaiheen, maisteriohjelmien ja muiden hakuväylien hakijoista on omat tilastonsa.


Turun yliopisto oli suosituin korkeakoulu kevään 2022 toisessa yhteishaussa hakijamäärällä laskettuna. Turun yliopistoon hakemuksen jätti yhteensä 29 504 hakijaa.

Yhteishaun hakijat ilman maisterivaiheen hakukohteita

Yhteishaun hakijat 2019 2020 2021 2022
Aloituspaikat 2050 2213 2465 2499
Hakemukset 32476 37929 38680 37517
Hakijat ("nuppiluku") 26009 29607 30060 28260
  - joista ensisijaisia hakijoita 8635 8918 8984 8652
         
Valintakokeisiin osallistuneet hakukohdekohtaisesti 23405 26455 22241 19683
         
Hyväksytyt (* 2240 2587 2977 3054
​Opiskelupaikan vastaanottaneet 2069 2234 2416 2511
Yliopistoon kirjoittautuneet​ 2056 2231 2401 2504

(* Hyväksyttyjen määrässä on huomioitu paikastaan luopuneet, jotka eivät ole ottaneet vastaan ylempää hakutoivettaan yhteishaussa.

Tarkempia hakijatilastoja

Hakijatilastot 2019-2022

Linkeistä aukeaa uusi sivu, powerbi.

Vuoden 2022 hakijamäärät päivitetty 31.3.3022, ensikertalaisuus ja kotikunta päivitetty 2.5.2022, hyväksytyt, paikan vastaanottaneet 31.8 ja kirjoittautuneet 6.9.

Yhteenvedot pdf-muodossa

Hakijatilastoissa on ilmoitettu hakeneet, valintakokoeisiin osallistuneet, hyväksytyt, opiskelupaikan vastaanottaneet ja yliopistoon kirjoittautuneet opiskelijat. Kirjoittautuneissa ovat mukana läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Mahdollisia myöhästyneitä ilmoittautumisia ei ole huomioitu tilastoissa.

*) Vuoden 2020 valinnoissa valintakokeisiin osallistuneissa on ilmoitettu ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneiden määrä tai ennakkotehtävän palauttaneiden määrä.