Yhteishaun hakijamäärät

Tämän sivun tilastoissa on ilmoitettu kevään toisen yhteishaun hakijamäärät ilman maisterivaiheen hakukohteita.


Näitä hakijamääriä käytetään mm. kun verrataan hakijoiden määrää aloituspaikkamääriin. Yhteishaussa ovat mukana myös maisterivaiheen hakukohteet. Niitä ei ole ilmoitettu tämän sivun tilastoissa. Maisterivaiheen, maisteriohjelmien ja muiden hakuväylien hakijoista on omat tilastonsa.


Yhteishaun hakijat ilman maisterivaiheen hakukohteita

Yhteishaun hakijat2021202220232024
Aloituspaikat2465249923632282
Hakemukset38680375173736239644
Hakijat ("nuppiluku")30060282602800530031
  - joista ensisijaisia hakijoita8984865282818450
     
Valintakokeisiin osallistuneet hakukohdekohtaisesti222411968320005 
     
Hyväksytyt (*29773054  
​Opiskelupaikan vastaanottaneet241625112328 
Yliopistoon kirjoittautuneet​240125042306 

(* Hyväksyttyjen määrässä on huomioitu paikastaan luopuneet, jotka eivät ole ottaneet vastaan ylempää hakutoivettaan yhteishaussa.
Hyväksyttyjen tilastointi on lopetettu vuoden 2022 jälkeen. Ks. lisätiedot alempaa.

Lisätietoja hyväksyttyjen tilastoinnista

Hyväksyttyjen määrä riippuu useasta asiasta, eikä siksi ole luotettavaa tietoa.

  • Varasijat ja tasapistetilanteet 2. yhteishaussa: Tilaston tiedot otetaan Opintopolusta heti julkaisupäivänä, ja hyväksyttyjä on tasan kiintiön verran, 10. Kolmen päivän päästä otetaan uusi tilasta, jossa hyväksyttyjä on 11 – kaksi aiemmin paikan saanutta on saanut tällä välin toisen paikan ja varasijoilta on noussut kolme seuraavaa hakijaa. Kolme, koska kaksi viimeistä on tasapisteillä ja heidät molemmat valitaan tämän takia.
  • Paikkansa peruneet: Hyväksyttyjen tilastoissa näkyvät erikseen muun paikan saaneet ja paikan itse peruneet. Peruneet ovat olleet aiemmin mukana tilastoissa, minkä takia tilasto näyttää hyväksyttyinä sekä peruneet, että heidän tilalleen varasijoilta nousseet hakijat ja näin ollen hyväksyttyjen määrä voi olla kiintiötä suurempi.
  • Kv-valinnat 1. yhteishaussa: Hakijoita hyväksytään usein reilusti yli kiintiön johtuen siitä, että moni ei ota paikkaa vastaan. Hyväksyttyjen määrä voi siis ajankohdasta riippuen olla esim. kaksinkertainen aloituspaikkojen määrään verrattuna.

Hakijatilastoissa on ilmoitettu hakeneet, valintakokeisiin osallistuneet, hyväksytyt (vuoteen 2022 asti), opiskelupaikan vastaanottaneet ja yliopistoon kirjoittautuneet opiskelijat. Kirjoittautuneissa ovat mukana läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Mahdollisia myöhästyneitä ilmoittautumisia ei ole huomioitu tilastoissa.

*) Vuoden 2020 valinnoissa valintakokeisiin osallistuneissa on ilmoitettu ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneiden määrä tai ennakkotehtävän palauttaneiden määrä.