Yhteishaun hakijamäärät

Turun yliopisto suosituin korkeakoulu kevään yhteishaussa. Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku päättyi 30.3.2022. Turun yliopisto on ensimmäistä kertaa suosituin korkeakoulu hakijamäärällä laskettuna. Turun yliopistoon hakemuksen jätti yhteensä 29 504 hakijaa.


Alla olevissa tilastoissa on ilmoitettu yhteishaun hakijamäärät ilman maisterivaiheen hakukohteita. Näitä hakijamääriä käytetään mm. kun verrataan hakijoiden määrää aloituspaikkamääriin.

Yhteishaussa ovat mukana myös maisterivaiheen hakukohteet. Niitä ei ole ilmoitettu tämän sivun tilastoissa. Maisterivaiheen ja maisteriohjelmien hakijoista on omat tilastonsa.

Yhteishaun hakijat ilman maisterivaiheen hakukohteita

Yhteishaun hakijat 2019 2020 2021 2022
Aloituspaikat 2050 2213 2465 2499
Hakemukset 32476 37929 38680 37466
Hakijat ("nuppiluku") 26009 29607 30060 28209
  - joista ensisijaisia hakijoita 8635 8918 8984 8601
         
Valintakokeisiin osallistuneet hakukohdekohtaisesti (* 23405 26455 22241 kesken
Valintakokeisiin osallistuneiden​ "nuppiluku" 19957 22318 19205  
         
Hyväksytyt 2240 2587 2977 kesken
​Opiskelupaikan vastaanottaneet 2069 2234 2416  
Yliopistoon kirjoittautuneet​ 2056 2231 2401  

 


Hakijatilastoissa on ilmoitettu hakeneet, valintakokoeisiin osallistuneet, hyväksytyt, opiskelupaikan vastaanottaneet ja yliopistoon kirjoittautuneet opiskelijat. Luvut on ilmoitettu kunkin vuoden ilmoittautumisajan mukaisina. Kirjoittautuneissa ovat mukana läsnä- ja poissaolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat. Mahdollisia myöhästyneitä ilmoittautumisia ei ole huomioitu tilastoissa.

*) Vuoden 2020 valinnoissa valintakokeisiin osallistuneissa on ilmoitettu ensimmäiseen vaiheeseen osallistuneiden määrä tai ennakkotehtävän palauttaneiden määrä.