Tutkintotilastot

Vuoden 2023 tutkintomäärät on päivitetty tilastoihin 25.1.2024.

Turun yliopistossa suoritetut tutkinnot

    2019

    2020

    2021

   2022

    2023

Alempi korkeakoulututkinto

1512

1628

1588

1525

1607

Ylempi korkeakoulututkinto

1799

2025

1780

1773

1882

Lisensiaatin tutkinto (*

14

6

3

4

1

Tohtorin tutkinto

182

185

184

180

202

Muut tutkinnot/koulutukset (**

366

412

359

367

455

Tutkinnot tiedekunnittain 2019-2023

Alemmat korkeakoulututkinnot tiedekunnittain

Alemmat korkeakoulututkinnot (ml. tilauskoulutus)

Tiedekunta   2019   2020   2021   2022   2023
Humanistinen​

301

270

261

264

233

Kasvatustieteiden​

298

290

319

334

312

Lääketieteellinen​

63

58

56

91

74

Matemaattis-luonnontieteellinen

137

157

135

149

160

Oikeustieteellinen​

147

195

166

128

160

Teknillinen

95

93

129

130

195

Turun kauppakorkeakoulu​

300

383

352

272

288

Yhteiskuntatieteellinen​

171

182

170

157

185

​YLIOPISTO YHTEENSÄ

1512

1628

1588

1525

1607

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain

​Ylemmät korkeakoulututkinnot

Tiedekunta    2019    2020    2021    2022    2023
Humanistinen​

268

323

261

227

246

Kasvatustieteiden​

282

315

251

272

279

Lääketieteellinen​

262

244

266

268

253

Matemaattis-luonnontieteellinen

113

122

110

160

137

Oikeustieteellinen​

161

222

183

171

190

Teknillinen

128

156

141

137

192

Turun kauppakorkeakoulu​

413

431

376

364

378

Yhteiskuntatieteellinen​

172

212

192

174

207

YLIOPISTO YHTEENSÄ

1799

2025

1780

1773

1882

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain

Tohtorin tutkinnot 

Tiedekunta    2019     2020    2021    2022    2023
Humanistinen​

22

22

21

18

28

Kasvatustieteiden​

14

9

11

5

10

Lääketieteellinen​

62

69

77

81

80

Matemaattis-luonnontieteellinen

29

29

28

24

29

Oikeustieteellinen​

5

6

7

5

5

Teknillinen

23

17

15

20

24

Turun kauppakorkeakoulu​

8

19

13

14

11

Yhteiskuntatieteellinen​

19

14

12

13

15

​YLIOPISTO YHTEENSÄ

182

185

184

180

202

Tarkastele tutkintoja tarkemmin 

Tilastot aukeavat PowerBI -muodossa. Lisää tutkintotilastoja löytyy kirjautumisen takaa UTU-tilastoportaalista.

Turun yliopistossa vuosina 2014-2023 suoritetut tutkinnot ja koulutukset

Alemmat korkeakoulututkinnot 2014-2023

Ylemmät korkeakoulututkinnot 2014-2023

Tohtorin tutkinnot 2014-2023

Muu koulutus 2014-2023

Historiatilastot (pdf-tiedostoina)


 *) Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja

**) Muita tutkintoja ja opintoja ovat ERKO-koulutukset, erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutukset, erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelma, yleislääketieteen erityiskoulutus, perusterveydenhuollon lisäkoulutus, erilliset opettajan pedagogiset opinnot, erilliset erityisopettajan opinnot, erilliset perusopetuksen ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, erilliset sosiaalityöntekijän pätevöitymisopinnot sekä psykoterapeutin koulutus. Vuoden 2023 tietojen tilastoinneista alkaen tähän ryhmään tilastoidaan myös opetettavan aineen ns. vastaavuustodistuksen saaneet.