Tutkintotilastot

Tilastoissa ovat Turun yliopistossa suoritetut tutkinnot ja koulutukset.

Taso 2015 2016 2017 2018 2019
Alempi korkeakoulututkinto​ 1740​ ​1604 1708​​ 1688 1512
Ylempi ​korkeakoulututkinto 1711​ ​1702 1557​ 1806 1798
Lisensiaatin tutkinto​ (* 7 ​11 16​ 7 14
Tohtorin tutkinto​ 173 ​169 170​ 194 182
Muut tutkinnot​ ja opinnot (** 319 ​340 348​ 363 364
Yhteenveto tiedekunnittain 2015-2019
 

​Alemmat korkeakoulututkinnot (ml. tilauskoulutus)

Tiedekunta 2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen​ 388​ 342​​ 303​ 302 301
Kasvatustieteiden​ 295​ 269​ ​340 284 298
​Luonnontieteiden ja tekniikan 260​ 247​ ​260 277 232
Lääketieteellinen​ 63​ 47​ ​54 73 63
Oikeustieteellinen​ 180​ 144​ ​165 183 147
Turun kauppakorkeakoulu​ 398​ 355​ ​395 379 300
Yhteiskuntatieteellinen​ 156​ 200​ ​191 190 171
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1740​ 1604​​ ​1708 1688 1512
 

Ylemmät korkeakoulututkinnot

Tiedekunta 2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen​ 338​ ​322 ​205 289 268
Kasvatustieteiden​ 256​ ​237 ​232 259 282
​Luonnontieteiden ja tekniikan 238​ 265​ ​237 292 240
Lääketieteellinen​ 235​ 215​ ​219 229 262
Oikeustieteellinen​ 157​ 172​ ​143 167 161
Turun kauppakorkeakoulu​ 350​ 342​ ​366 402 413
Yhteiskuntatieteellinen​ 137​ 149​ ​155 168 172
YLIOPISTO YHTEENSÄ 1711​ 1702​​ ​1557 1806 1798
 

Tohtorin tutkinnot  

Tiedekunta 2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen​ 22​ 18​ ​21 19 22
Kasvatustieteiden​ 5​ 10​ ​6 9 14
​Luonnontieteiden ja tekniikan 46​ 55​ ​44 52 52
Lääketieteellinen​ 62​ 56​ ​64 76 62
Oikeustieteellinen​ 10​ 6​ ​7 4 5
Turun kauppakorkeakoulu​ 13​ 13​ ​13 21 8
Yhteiskuntatieteellinen​ 15​ 11​ ​15 13 19
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 173​ 169​​ ​170 194 182
 
Yhteenveto ISCED-luokituksen mukaan 2015-2019

Alemmat korkeakoulututkinnot

ISCED-luokitus 2015 2016 2017 2018 2019
​Hammaslääketiede 0 0 0 0 0
Kasvatusalat 295 269​​ 340​ 284 298
Liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet 520 455 502 502 401
​Luonnontieteet 220 184 202 210 182
Lääketiede 0 0 0 0 0
Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat 401​ 348​​ 326​ 322 314
Terveys- ja hyvinvointialat 48 9 46 50 41
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 80 86 95 120 97
Yhteiskuntatieteet ja palvelualat 176​ 223​ 197​​ 200 179
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1740​ 1604​ 1708​​ 1688 1512
 

Ylemmät korkeakoulututkinnot

ISCED-luokitus 2015 2016 2017 2018 2019
Hammaslääketiede 40 14 38 41 51
Kasvatusalat 256 237​​ 232​ 259 282
Liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet 440 440 439 488 489
Luonnontieteet 171 191 158 191 157
Lääketiede 127 126 122 126 148
Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat ​351 338​ 218​ 308 282
Terveys- ja hyvinvointialat 43 45 40 38 41
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 136 147 141 171 161
​Yhteiskuntatieteet ja palvelualat ​147 164​​ 169​ 184 187
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1711​ 1702​ 1557​ 1806 1798
 

Tohtorin tutkinnot

ISCED-luokitus 2015 2016 2017 2018 2019
Hammaslääketiede 8 5 2 4 8
Kasvatusalat 5 10​​ 6​ 9 14
Liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet 20 13 15 16 12
Luonnontieteet 38 48 36 44 40
Lääketiede 50 43 59 62 49
Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat 24​ 22​ 23​ 19 24
Terveys- ja hyvinvointialat 4 8 3 10 5
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 10 13 9 15 13
​Yhteiskuntatieteet ja palvelualat 14​ 7​ 17​​ 15 17
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 173​ 169​ 170​ 194 182
 
Yhteenveto ohjauksen alan mukaan 2015-2019

Alemmat korkeakoulututkinnot (ml. tilauskoulutus)

Ohjauksen ala 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kasvatusalat 295 269​ 340​ 284 298
​2 Taiteet ja kulttuurialat 25 11​​ 26​ 17 17
​3 Humanistiset alat 376​ 337​ 300​ 305 297
​4 Yhteiskunnalliset alat 176​ 223​ 197​ 200 179
​5 Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet 520​ 455​ 502​ 502 401
​6 Luonnontieteet 220​ 184​ 202​​ 210 182
​7 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 67​ 75​ 80​​ 103 81
​8 Tekniikan alat 13​ 11​ 15​ 17 16
​10 Lääketieteet 0​ 0​ 0​ 0 0
​11 Terveys- ja hyvinvointialat 48​ 39​ 46​ 50 41
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1740​ 1604​ 1708​ 1688 1512
 

Ylemmät korkeakoulututkinnot

Ohjauksen ala 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kasvatusalat 256 237​ 232​ 259 282
​2 Taiteet ja kulttuurialat 15 13​ 14​ 18 24
​3 Humanistiset alat 336​​ 325​ 204​ 290 258
​4 Yhteiskunnalliset alat ​147 164​ 169​ 184 187
​5 Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet ​440 440​ 439​ 488 489
​6 Luonnontieteet ​171 191​ 158​ 191 157
​7 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 130​​ 135​ 123​ 149 135
​8 Tekniikan alat 6​ 12​ 18​ 22 26
10 Lääketieteet ​167 140​ 160​ 167 199
​11 Terveys- ja hyvinvointialat ​43 45​ 40​ 38 41
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1711​ 1702​ 1557​ 1806 1798
 

Tohtorin tutkinnot

Ohjauksen ala 2015 2016 2017 2018 2019
1 Kasvatusalat 5 10​​ ​6 9 14
​2 Taiteet ja kulttuurialat 0 ​1 ​1 3 4
​3 Humanistiset alat 24​ ​21 ​22 16 20
​4 Yhteiskunnalliset alat 14​ ​7 ​17 15 17
5 Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet 20​ ​13 ​15 16 12
​6 Luonnontieteet 38​ ​48 ​36 44 40
7 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 8​ ​13 ​7 13 11
​8 Tekniikan alat 2​ ​0 ​2 2 2
10 Lääketieteet ​58 ​48 ​61 66 57
​11 Terveys- ja hyvinvointialat 4​ ​8 ​3 10 5
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 173​ ​169 ​170 194 182
 

 

Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot 2015-2019

​Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamat alemmat korkeakoulututkinnot (ml. tilauskoulutus)

​Tiedekunta 2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen​ 2​​ 1​ 2​ 1 3
Kasvatustieteiden​ ​0 0​ 0​​ 1 20
​Luonnontieteiden ja tekniikan 1​ 4​ 0​ 2 1
Lääketieteellinen​ ​1 0​ 0​ 0 0
Oikeustieteellinen​ ​0 0​ 0​ 0 1
Turun kauppakorkeakoulu​ ​1 1​ 1​ 0 1
Yhteiskuntatieteellinen​ ​1 0​ 0​ 0 0
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​6 6​ 3​ 4 26
 

Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot

Tiedekunta 2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen​ 12​ 17​​ 13​ 14 20
Kasvatustieteiden​ ​9 15​ 9​ 14 16
​Luonnontieteiden ja tekniikan ​46 ​54 50​ 54 47
Lääketieteellinen​ ​12 3​ 10​ 18 10
Oikeustieteellinen​ ​4 8​ 2​ 4 8
Turun kauppakorkeakoulu​ ​39 30​ 39​ 32 46
Yhteiskuntatieteellinen​ ​5 8​ 5​ 4 5
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​127 135​ 128​ 140 152
 

Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamat tohtorin tutkinnot

Tiedekunta 2015 2016 2017 2018 2019
Humanistinen​ ​3 5​ 2​ 2 3
Kasvatustieteiden​ ​1 0​ 1​ 2 7
​Luonnontieteiden ja tekniikan ​12 ​17 13​ 17 23
Lääketieteellinen​ ​10 9​ 6​ 11 13
Oikeustieteellinen​ ​1 0​ 4​ 0 0
Turun kauppakorkeakoulu​ ​0 3​ 3​ 5 1
Yhteiskuntatieteellinen​ ​2 3​​ 1​ 2 1
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ ​29 37​ 32​ 39 48
 

Tarkastele tutkintoja tarkemmin

(tilastot aukeavat PowerBI -muodossa)

Turun yliopistossa vuosina 2010-2019 suoritetut tutkinnot ja koulutukset

Alemmat korkeakoulututkinnot 2010-2019

  • Tutkinto-ohjelmittain (tiedekunta, opiskelukunta, tutkinto, tutkinto-ohjelma, tilauskoulutus, ohjauksen ala)
  • Pääaineittain (tiedekunta, laitos, pääaine, opiskelukunta, tutkinto, tilauskoulutus, vuoden 2019 tutkinnoista myös sukupuoli, ikä, ISCED)

Ylemmät korkeakoulututkinnot 2010-2019

  • Tutkinto-ohjelmittain (tiedekunta, opiskelukunta, tutkinto, tutkinto-ohjelma, ohjauksen ala)
  • Pääaineittain (tiedekunta, laitos, pääaine, opiskelukunta, tutkinto, vuoden 2019 tutkinnoista myös sukupuoli, kv-ohjelma, tavoiteajassa valmistuneet, ikä)
  • Kv-ohjelmat (tiedekunta, tutkinto, tutkinto-ohjelma, kaksoistutkinto, kansalaisuus suomal./ulkom., vuoden 2019 tutkinnoista myös sukupuoli, tavoiteajassa valmistuneet)
  • Kv-ohjelmat kansalaisuuden mukaan (tiedekunta, tutkinto-ohjelma, kaksoistutkinto, kansalaisuus, vuoden 2019 tutkinnoista myös ikä)

Lisensiaatin tutkinnot 2010-2019

  • Pääainettain (tiedekunta, tutkinto, laitos, pääaine, opiskelukunta, sukupuoli)

Tohtorin tutkinnot 2010-2019

  • Tohtoriohjelmittain (tiedekunta, opiskelukunta, tutkinto, tohtoriohjelma, kansalaisuus suomal./ulkom., vuoden 2019 tutkinnoista myös ohjauksen ala)
  • Pääaineittain (tiedekunta, laitos, pääaine, opiskelukunta, tutkinto, sukupuoli, tohtoriohjelma, kansalaisuus suomal./ulkom.)

Muu koulutus

Historiatilastot


 *) Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja

**) Muita tutkintoja ja opintoja ovat ERKO-koulutukset, erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutukset, erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelma, yleislääketieteen erityiskoulutus, perusterveydenhuollon lisäkoulutus, erilliset opettajan pedagogiset opinnot, erilliset erityisopettajan opinnot, erilliset perusopetuksen ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, erilliset sosiaalityöntekijän pätevöitymisopinnot sekä psykoterapeutin koulutus.