Oletko kiinnostunut politiikan ja vallan tutkimuksesta, poliittisista järjestelmistä ja poliittisen ajattelun kehityksestä?

Valtio-opin opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän haussa. Jos olet kiinnostunut valtio-opin aineopinnoista, selvitä mahdollisuus suorittaa opinnot erillisten opintojen opiskeluoikeudella.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

ENNAKKOTIETOA
Alustavan suunnitelman mukaan perusopinnot järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2024 - 2025. Tiedot julkaistaan toukokuun puolivälissä. Muutokset opintojen sisältöihin ovat mahdollisia

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
  • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op  
  • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op   
  • Poliittiset järjestelmät 5 op
  • Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena. Luento-opetus järjestetään päiväaikaan.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 31.8.2023

LÄHIOPETUS YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnot järjestävästä opistosta ja ilmoittaudu ensin opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.