Valtio-opin opinnot avoimessa yliopistossa

Oletko kiinnostunut politiikan ja vallan tutkimuksesta, poliittisista järjestelmistä ja poliittisen ajattelun kehityksestä?

Valtio-opin opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa ja avoimen yliopiston väylän kautta. Tutustu tutkintokoulutuksen esittelyyn ja avoimen yliopiston väylähakuun.

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
  • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op  
  • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op   
  • Poliittiset järjestelmät 5 op
  • Kansainvälinen järjestelmä 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa ja lähiopetuksena yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot alkavat seuraavan kerran syyslukukaudella 2021.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2021 - 2022 (julkaistaan touko-kesäkuussa)

Valtio-opin aineopinnot 35 op

Aineopinnot alkavat syyslukukaudella 2021 Turun yliopistossa integroituna opetuksena. Ne on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2021 - 2022 (julkaistaan touko-kesäkuussa)