Valtio-opin opinnot avoimessa yliopistossa

Oletko kiinnostunut politiikan ja vallan tutkimuksesta, poliittisista järjestelmistä ja poliittisen ajattelun kehityksestä?

Valtio-opin opinnot tarjoavat perustietoja ja valmiuksia monille eri aloille kuten poliittisen toiminnan sektoreille, kotimaisten ja kansainvälisten järjestöjen palveluksessa työskenteleville ja toimittajille.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän haussa. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden on mahdollista hakea maisterihaussa.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen väylä

> Maisterihaku

Valtio-opin perusopinnot 25 op

Perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva politiikan tutkimuksen eri traditioista, lähestymistavoista ja peruskäsitteistä sekä keskeisistä tutkimusongelmista kuten politiikasta ja vallasta, poliittisista järjestelmistä, poliittisista konflikteista sekä poliittisen ajattelun kehityksestä. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
  • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op  
  • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op   
  • Poliittiset järjestelmät 5 op
  • Johdatus kansainvälisen politiikan tutkimukseen 5 op

Perusopinnot alkavat seuraavan kerran syyskuussa 2023 ja ne järjestetään Turun yliopistossa ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika ja opintomaksu ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 8.8. - 1.9.2022

> Ilmoittautuminen 10.8.2023 alkaen

LÄHIOPETUS YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Kainuun kesäyliopisto, Laajasalon Opisto, Mikkelin kesäyliopisto, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnot järjestävästä opistosta ja ilmoittaudu ensin opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Valtio-opin aineopinnot 35 op

Aineopinnot alkavat elo-syyskuussa 2023 Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu, valintaperusteet ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 8.8. - 1.9.2022

> Ilmoittautuminen 10.8.2023 alkaen