Poliittisen historian opinnot avoimessa yliopistossa

EU, NATO, Venäjä… integraatio- ja globalisaatiokehitys mullistaa kansainvälistä järjestelmää. Entä muuttaako kansalaisyhteiskunta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa?

Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa ja avoimen yliopiston väylän kautta. Tutustu tutkintokoulutuksen esittelyyn ja avoimen yliopiston väylähakuun.

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
  • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
  • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
  • Suomalaisten maailmat 5 op
  • Maailmanhistoriat 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opinnot alkavat syyskuussa 2021.

Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, HEO Kansanopisto, Kajaanin kesäyliopisto, Laajasalon opisto, Mikkelin kesäyliopisto, Työväen Akatemia. Kysy tarjonnasta suoraan opistosta.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen opintoihin Turussa: Ilmoittautumisaika opintoihin on 17.8. - 4.9.2021. Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat ja opintomaksu ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautumispalvelu

Ilmoittautuminen yhteistyöoppilaitosten järjestämiin opintoihin: Ilmoittaudu ensin suoraan opistoon.

Poliittisen historian aineopinnot 35 op

Aineopinnot alkavat elo-syyskuussa 2021 Turun yliopistossa integroituna opetuksena.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden aineopinnot 35 op koostuvat opintojaksoista A1.1., A1.2 ja A2 (yhteensä 15 op) sekä erikoistumisopinnoista 20 op (A3).

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu poliittisen historian perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suorittaneille. Ilmoittautuminen opintoihin alkaa 16.8.2021. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu, valintaperusteeet ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautumispalvelu