Poliittisen historian opinnot avoimessa yliopistossa

EU, YK, NATO, Venäjä… kansainväliset suhteet ja politiikka ovat jatkuvassa muutoksessa. Entä muuttaako kansalaisten toiminta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa?

Poliittisen historian oppiaineessa tutkitaan yhteiskunnan, politiikan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Oppiaine antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa ja avoimen yliopiston väylän kautta. Tutustu tutkintokoulutuksen esittelyyn ja avoimen yliopiston väylähakuun.

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
  • P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
  • P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op: Ideologioiden muotoutuminen 3 op, Politiikan teorian klassikot 2 op
  • P4 Suomalaisten maailmat 5 op
  • P5 Maailmanhistoriat 5 op: Euroopan historia 3 op, Globaalihistoria 2 op

Opinnot alkavat syyskuussa 2022 ja ne ovat suoritettavissa  yhden lukuvuoden aikana. Poliittisen historian ja valtio-opin perusopinnot (25 op) koostuvat oppiaineiden yhteisistä opintojaksoista P1 - P3 (15 op) ja oppiainekohtaisista opintojaksoista P4 - P5 (10 op).

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 8.8. - 1.9.2022

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa myös seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan Opisto, Laajasalon opisto, Mikkelin kesäyliopisto ja Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnoista ja ilmoittaudu suoraan opistoon. Saat sen jälkeen opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.

Poliittisen historian aineopinnot 35 op

Aineopinnot alkavat elo-syyskuussa 2022 Turun yliopistossa integroituna opetuksena.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden aineopinnot 35 op koostuvat kaikille yhteisistä opintojaksoista (yhteensä 15 op) ja opiskelijan valitsemista erikoistumisopinnoista (yhteensä 20 op).

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Aineopinnot on tarkoitettu poliittisen historian perusopinnot vähintään hyvin tiedoin suorittaneille. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu, valintaperusteeet ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 8.8. - 1.9.2022