Poliittisen historian opinnot avoimessa yliopistossa

EU, NATO, Venäjä… integraatio- ja globalisaatiokehitys mullistaa kansainvälistä järjestelmää. Entä muuttaako kansalaisyhteiskunta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa?

Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Tutkintoon tähtääville avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea yhteishaussa ja avoimen yliopiston väylän kautta. Tutustu tutkintokoulutuksen esittelyyn ja avoimen yliopiston väylähakuun.

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
  • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
  • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
  • Suomalaisten maailmat 5 op
  • Maailmanhistoriat 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa ja lähiopetuksena yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot alkavat seuraavan kerran syyslukukaudella 2021.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2021 - 2022 (julkaistaan touko-kesäkuussa)

Poliittisen historian aineopinnot 35 op

Aineopinnot alkavat syyslukukaudella 2021 Turun yliopistossa integroituna opetuksena. Ne on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2021 - 2022 (julkaistaan touko-kesäkuussa)