Poliittisen historian opinnot avoimessa yliopistossa

EU, NATO, Venäjä… integraatio- ja globalisaatiokehitys mullistaa kansainvälistä järjestelmää. Entä muuttaako kansalaisyhteiskunta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa?

Poliittinen historia on oppiaine, joka antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen. Opinnot antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useille ammatillisille tehtäväalueille, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin. Tutkintotavoitteisille avoimen yliopiston opinnot antavat valmiuksia valintakokeisiin ja mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen yliopiston väylän kautta. Lue lisää Tavoitteena tutkinto -sivuilta.

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
  • Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
  • Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op
  • Suomalaisten maailmat 5 op
  • Maailmanhistoriat 5 op

Perusopinnot järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2018 - 2019