Poliittisen historian opinnot avoimessa yliopistossa

EU, YK, NATO, Venäjä… kansainväliset suhteet ja politiikka ovat jatkuvassa muutoksessa. Entä muuttaako kansalaisten toiminta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa?

Poliittisen historian oppiaineessa tutkitaan yhteiskunnan, politiikan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Oppiaine antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille. Ne antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useisiin ammatillisiin tehtäviin, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän haussa. Jos olet kiinnostunut poliittisen historian aineopinnoista, selvitä mahdollisuus suorittaa opinnot erillisten opintojen opiskeluoikeudella.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta. Perusopinnot perehdyttävät uusimman ajan poliittiseen, yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen kehitykseen sekä nykyajan poliittisten ilmiöiden taustaan

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
  • P2 Johdatus poliittiseen historiaan 5 op
  • P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op: Ideologioiden muotoutuminen 3 op, Politiikan teorian klassikot 2 op
  • P4 Suomalaisten maailmat 5 op
  • P5 Maailmanhistoriat 5 op: Euroopan historia 3 op, Globaalihistoria 2 op

Poliittisen historian ja valtio-opin perusopinnot (25 op) koostuvat oppiaineiden yhteisistä opintojaksoista P1 - P3 (15 op) ja oppiainekohtaisista opintojaksoista P4 - P5 (10 op).

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot alkavat syyskuussa 2024 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena. Luento-opetus pidetään päiväaikaan.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 12.8. - 31.8.2024

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Etelä-Pohjanman Opisto, Laajasalon opisto, Mikkelin kesäyliopisto, Snellman kesäyliopisto, Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnot järjestävästä opistosta ja ilmoittaudu suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.