Poliittisen historian opinnot avoimessa yliopistossa

EU, YK, NATO, Venäjä… kansainväliset suhteet ja politiikka ovat jatkuvassa muutoksessa. Entä muuttaako kansalaisten toiminta ja uudet mediat perinteistä valtio- ja puoluekeskeisestä poliittista toimintaa?

Poliittisen historian oppiaineessa tutkitaan yhteiskunnan, politiikan ja kansainvälisten suhteiden lähihistoriaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Oppiaine antaa valmiuksia muuttuvien poliittisten, yhteiskunnallisten ja kansainvälisten kysymysten kriittiseen ja laaja-alaiseen pohtimiseen.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille. Ne antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia useisiin ammatillisiin tehtäviin, esimerkiksi tiedotus- ja järjestötoimintaan, koulutusalalle ja kansainvälisten suhteiden hoitamiseen liittyviin tehtäviin.

Tutkintoon tähtääville opinnot antavat mahdollisuuden tutustua oppiaineeseen ja hankkia valmiuksia valintakokeisiin. Tutkinto-opiskelijaksi voi hakea myös avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella avoimen väylän haussa. Jos olet kiinnostunut poliittisen historian aineopinnoista, selvitä mahdollisuus suorittaa opinnot erillisten opintojen opiskeluoikeudella.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Poliittisen historian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa perustiedot yleisestä ja Suomen poliittisesta historiasta, aatehistoriasta, historiantutkimuksesta sekä politiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • P1 Johdatus politiikan tutkimukseen 5 op
  • P2 Johdatus poliittisen historian tutkimukseen 5 op
  • P3 Ideologioiden muotoutuminen ja politiikan teorian klassikot 5 op: Ideologioiden muotoutuminen 3 op, Politiikan teorian klassikot 2 op
  • P4 Suomalaisten maailmat 5 op
  • P5 Maailmanhistoriat 5 op: Euroopan historia 3 op, Globaalihistoria 2 op

Poliittisen historian ja valtio-opin perusopinnot (25 op) koostuvat oppiaineiden yhteisistä opintojaksoista P1 - P3 (15 op) ja oppiainekohtaisista opintojaksoista P4 - P5 (10 op).

Opinnot järjestetään Turun yliopistossa ja avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnot alkavat syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. Toteutukset.

> Opinto-opas

LÄHIOPETUS TURUN YLIOPISTOSSA
Perusopinnot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna lähiopetuksena. Luento-opetus pidetään päiväaikaan.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 15 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 31.8. 2023

OPINNOT YHTEISTYÖOPPILAITOKSISSA
Perusopinnot ovat tarjonnassa seuraavissa yhteistyöoppilaitoksissa: Alkio-opisto, Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto, Kainuun kesäyliopisto, Työväen Akatemia.

Ilmoittautuminen: Kysy lisätietoja opinnot järjestävästä opistosta ja ilmoittaudu suoraan opistoon. Saat opistolta ohjeet ilmoittautumiseen avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa.