Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumis- ja maksuehdot

Turun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautuja hyväksyy seuraavat ilmoittautumis- ja maksuehdot ilmoittautumisensa yhteydessä. Ilmoittautumis- ja maksuehdot ovat voimassa 1.8.2021 alkaen. Yliopisto pidättää itsellään oikeuden opintojen opetusohjelmissa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden henkilötiedot, opinto-oikeudet ja opintosuoritustiedot tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään, ks. tietosuojailmoitus.

Jos opintomaksun maksaa muu kuin ilmoittautuja, lue ohjeet Maksutavat-valikosta.

Ilmoittautumisen sitovuus ja opinto-oikeus
 • Ilmoittautuminen ja opintomaksu on opintokohtainen. Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua.
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena ovat:
  • Opintojen peruuntuminen tai muu yliopiston toiminnasta johtuva syy. 
  • Ilmoittautuja ei täytä opinto-oikeuden saamisen ehtoja (esitietovaatimuksia).  
  • Opiskelija on välittömästi avoimeen yliopisto-opetukseen ilmoittauduttuaan saanut opinto-oikeuden vastaavan alan tutkinto-opintoihin Turun yliopistossa. Hyväksymistieto on toimitettava anomuksen liitteenä. Anomus toimitetaan opintosihteerille. Lisäohjeita saa opintosihteereiltä. 
  • Jos opiskelija ei pysty sairauden tai muun ennakoimattoman terveydellisen esteen vuoksi aloittamaan opintoja opinto-oikeuden voimassaolon aikana, hän voi pyytää opintomaksun palautusta tai pidennystä opinto-oikeuden voimassaoloon, mikäli opinnot ovat edelleen opintotarjonnassa. Jos terveydellinen este ilmenee kesken opintojen niin, että opiskelijalla on jo hyväksyttyjä suorituksia, opintomaksua ei palauteta, mutta opinto-oikeuden kestoa voidaan pidentää. Näissä tapauksissa opiskelijan on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, jonka liitteenä on lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen todistus, josta käy ilmi, että opiskelija ei ole ollut opiskelukykyinen ko. opintojen aloittamisajan/suoritusoikeuden aikana. Jos todistus puuttuu, anomusta ei voida hyväksyä. Todistus kannattaa lähettää käyttämällä oman sähköpostiohjelman turvasähköpostia. Anomus toimitetaan opintosihteerille. Lisäohjeita saa opintosihteereiltä. 
 • Opinto-oikeus on opintokohtainen ja määräaikainen.
  • Opinto-oikeuden kesto vaihtelee opintojen laajuuden ja opetusohjelman mukaan.
  • Opinto-oikeus oikeuttaa suorittamaan opetusohjelman mukaiset opintosuoritukset. Jos opintokokonaisuus sisältää valinnaisia opintojaksoja, opinto-oikeus sisältää vain kokonaisuuden laajuuden (op) mukaisen määrän jaksoja.
  • Jos haluat, että opinto-oikeutesi merkitään päättymään aikaisemmin kuin on ilmoitettu, ota yhteyttä opintosihteeriin.
 • Aineopintokokonaisuuden opinto-oikeudesta voi luopua ensimmäisen lukukauden aikana. Luopumisesta tulee ilmoittaa sähköpostitse oppiaineen opintosihteerille syyslukukaudella alkaneiden opintojen osalta marraskuun loppuun mennessä ja kevätlukukaudella alkaneiden opintojen osalta huhtikuun loppuun mennessä. Opinto-oikeus päättyy heti ilmoituksen saavuttua opintosihteerille, eikä sen jälkeen ole mahdollista suorittaa opintoja. Opintomaksusta palautetaan opinto-oikeudesta luopumisen jälkeen 140 euroa.
 • Jos opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen hyväksilukemista, hänellä tulee olla opinto-oikeus siihen opintokokonaisuuteen, jonka opintoihin hän hakee korvaavuutta (opiskelija maksaa normaalin opintomaksun).
 • Avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautuvilta edellytetään mahdollisuutta käyttää omaa sähköpostiosoitetta sekä verkkoyhteyttä opintojen aikana. Opiskelijat saavat käyttöönsä tietyt yliopiston verkkopalvelut.
Opintomaksu ja maksuperusteet
 • Avoimen yliopiston opintomaksu koskee yhtä opintokokonaisuutta, opintojaksoa tai kurssia.
 • Jos opiskelija on saanut ensin opinto-oikeuden yksittäiselle opintojaksolle tai -jaksoille, jotka kuuluvat opintotarjonnassa olevaan opintokokonaisuuteen, ja haluaa sen jälkeen jatkaa suorittamaan koko opintokokonaisuuden, opiskelijalle hyvitetään jo maksettu opintomaksu enintään kahdesta opintojaksosta. Opintojaksojen opinto-oikeuksien tulee olla kuluvalta tai edelliseltä lukuvuodelta (vanhempia ei hyvitetä). Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintosihteeriin ennen ilmoittautumista kokonaisuuteen hyvityksen saamiseksi.
 • Turun yliopiston rehtori vahvistaa avoimen yliopiston opintomaksut lukuvuosittain. Avoimen yliopiston maksut perustuvat yliopistolakiin 24.7.2009/558 ja valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009 sekä asetuksen muutokseen (OKM/2024/27), jonka mukaan yliopiston perimä maksu voi olla enintään 45 euroa/opintopiste. Opintomaksu on arvonlisäveroton. Avoimen yliopiston opintomaksu on julkisoikeudellinen suorite, joka on suoraan ulosottokelpoinen ilman erillisiä toimenpiteitä. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/2007.
 • Yhteistyöoppilaitokset voivat laskuttaa opiskelijalta avoimen yliopiston opintomaksun lisäksi oman maksunsa.
Maksutavat ja maksuaika
 • Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa tai luottokortilla Paytrail Oy:n sivuston kautta. Ellei ilmoittautujalla ole mahdollisuutta verkkomaksamiseen, hänen on otettava yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ennen opintoihin ilmoittautumista.
 • Poikkeukset maksutavasta ja -ajasta:
  • Jos jäät opintojen opiskelijakiintiössä varasijalle, saat sähköpostitse tiedon, mikäli sinulle vapautuu opiskelupaikka, ja ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa siitä, kun viesti on lähetetty tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.
  • Opinnot, joissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi muun valintaperusteen mukaan (mm. haku sosiaalityön aineopintoihin sekä kieliaineiden perusopinnot, joissa on valintakoe). Näissä opinnoissa saat opiskelijavalinnan jälkeen ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen ja opintomaksun maksamiseen. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa viestin lähettämisestä tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.
 • Yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa opintomaksu maksetaan joko itse avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa tai maksut laskutetaan yhteistyöoppilaitoksen kautta. Lisätietoja opintomaksun maksamisesta antaa ao. oppilaitos. Laskut yhteistyöoppilaitoksille: Turun yliopisto laskuttaa 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista.
 • Verkkokaupassa voi maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken ja S-Pankki sekä luottokortit Visa ja MasterCard.

  Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydetään ottamaan ensisijaisesti yhteyttä avoimeen yliopistoon.

  Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
  Innova 2
  Lutakonaukio 7
  40100 Jyväskylä
  https://www.paytrail.com/kuluttaja/maksupalveluehdot

 • Jos opintomaksun maksaa muu kuin ilmoittautuja, sovi maksumenettelystä etukäteen maksajan, esimerkiksi työantajasi kanssa.

  • Voit ilmoittautua opintoihin ja maksaa opintomaksun itse ja sen jälkeen laskuttaa maksun työnantajaltasi. Jos voit käyttää työnantajan luottokorttia, voit maksaa opintomaksun myös sillä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, opintomaksu voidaan tietyin edellytyksin laskuttaa työnantajalta - ota yhteyttä opintosihteeriin ennen ilmoittautumista. Turun yliopisto laskuttaa 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista.

  • Jos työnantaja tarjoaa opinnot henkilöstökoulutuksena ryhmälle, ilmoittautumisesta sovitaan työnantajan kanssa ja saat ohjeet erikseen. Turun yliopisto laskuttaa työnantajalta 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista.