Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumis- ja maksuehdot

Turun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautuja hyväksyy seuraavat ilmoittautumis- ja maksuehdot ilmoittautumisensa yhteydessä. Ilmoittautumis- ja maksuehdot ovat voimassa 1.8.2021 alkaen. Yliopisto pidättää itsellään oikeuden opintojen opetusohjelmissa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden henkilötiedot, opinto-oikeudet ja opintosuoritustiedot tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään, ks. tietosuojailmoitus.

Ilmoittautumisen sitovuus ja opinto-oikeus
 • Ilmoittautuminen ja opintomaksu on opintokohtainen. Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua.
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena ovat:
  • opintojen peruuntuminen tai muu yliopiston toiminnasta johtuva syy.
  • ilmoittautuja ei täytä opinto-oikeuden saamisen ehtoja (esitietovaatimuksia). 
  • jos opiskelija ei pysty opiskelemaan sairauden vuoksi. Sairaustapauksessa on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, jonka liitteenä on lääkärintodistus. Maksun palauttamisen vaihtoehtona voidaan siirtää tai pidentää opinto-oikeuden voimassaoloa. Lisäohjeita saa opintosihteereiltä.
 • Opinto-oikeus on määräaikainen ja opintokohtainen. Sen kesto vaihtelee opintojen laajuuden ja opetusohjelman mukaan. Opinto-oikeus oikeuttaa suorittamaan opetusohjelman mukaiset opintosuoritukset. Jos opintokokonaisuus sisältää valinnaisia opintojaksoja, opinto-oikeus sisältää vain kokonaisuuden laajuuden (op) mukaisen määrän jaksoja.
 • Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiseen opintokokonaisuuteen tai -jaksoon.
 • Jos haluat, että opinto-oikeutesi merkitään päättymään aikaisemmin kuin on ilmoitettu, ota yhteyttä opintosihteeriin.
 • Aineopintokokonaisuuden opinto-oikeudesta voi luopua ensimmäisen lukukauden aikana. Luopumisesta tulee ilmoittaa sähköpostitse oppiaineen opintosihteerille syyslukukaudella alkaneiden opintojen osalta marraskuun loppuun mennessä ja kevätlukukaudella alkaneiden opintojen osalta huhtikuun loppuun mennessä. Opinto-oikeus päättyy heti ilmoituksen saavuttua opintosihteerille, eikä sen jälkeen ole mahdollista suorittaa opintoja. Opintomaksusta palautetaan opinto-oikeudesta luopumisen jälkeen 140 euroa.
 • Jos opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen hyväksilukemista, hänellä tulee olla opinto-oikeus siihen opintokokonaisuuteen, jonka opintoihin hän hakee korvaavuutta (opiskelija maksaa normaalin opintomaksun).
 • Avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautuvilta edellytetään mahdollisuutta käyttää verkkoyhteyttä opintojen aikana. Opiskelijat saavat käyttöönsä tietyt yliopiston verkkopalvelut.
Opintomaksu ja maksuperusteet
 • Avoimen yliopiston opintomaksu koskee yhtä opintokokonaisuutta, opintojaksoa tai kurssia.
 • Jos opiskelija on saanut ensin opinto-oikeuden yksittäiselle opintojaksolle tai -jaksoille, jotka kuuluvat opintotarjonnassa olevaan opintokokonaisuuteen, ja haluaa sen jälkeen jatkaa suorittamaan koko opintokokonaisuuden, opiskelijalle hyvitetään jo maksettu opintomaksu enintään kahdesta opintojaksosta. Opintojaksojen opinto-oikeuksien tulee olla kuluvalta tai edelliseltä lukuvuodelta (vanhempia ei hyvitetä). Opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opintosihteeriin ennen ilmoittautumista kokonaisuuteen hyvityksen saamiseksi. Jos opiskelija on saanut opinto-oikeuden jaksolle/jaksoille lukuvuonna 2020 - 2021, hän ilmoittautuu opintokokonaisuuteen ilmoittautumispalvelussa ja maksaa kokonaisuuden opintomaksun. Maksusta palautetaan hyvitettävän jakson maksu. Jos opiskelija on saanut opinto-oikeuden jaksolle/jaksoille syyslukukaudella 2021 tai sen jälkeen, opintokokonaisuuteen ei voi ilmoittautua ilmoittautumispalvelussa, vaan opintomaksu laskutetaan erikseen. Saat lisäohjeet opintosihteeriltä.
 • Turun yliopiston rehtori vahvistaa avoimen yliopiston opintomaksut lukuvuosittain. Avoimen yliopiston maksut perustuvat yliopistolakiin 24.7.2009/558 ja valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009 sekä asetuksen muutokseen 1436/2014, jonka mukaan yliopiston perimä maksu voi olla enintään 15 euroa/opintopiste. Opintomaksu on arvonlisäveroton. Avoimen yliopiston opintomaksu on julkisoikeudellinen suorite, joka on suoraan ulosottokelpoinen ilman erillisiä toimenpiteitä. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/2007.
 • Yhteistyöoppilaitokset voivat laskuttaa opiskelijalta avoimen yliopiston opintomaksun lisäksi oman maksunsa.
Maksutavat ja maksuaika
 • Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa, MobilePaylla tai luottokortilla Paytrail Oy:n sivuston kautta. Ellei ilmoittautujalla ole mahdollisuutta verkkomaksamiseen, hänen on otettava yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ennen opintoihin ilmoittautumista.
 • Poikkeukset maksuajasta:
  • Jos jäät opintojen opiskelijakiintiössä varasijalle, saat sähköpostitse tiedon, jos sinulle vapautuu opiskelupaikka, ja ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa siitä, kun viesti on lähetetty tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.
  • Opinnot, joissa opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi muun valintaperusteen mukaan (mm. haku sosiaalityön aineopintoihin sekä kieliaineiden perusopinnot, joissa on valintakoe). Näissä opinnoissa saat sähköpostitse ohjeen opinto-oikeuden vastaanottamiseen ja opintomaksun maksamiseen sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on käsitelty. Opintomaksu tulee maksaa yhden vuorokauden kuluessa viestin lähettämisestä tai muuten ilmoittautumisesi peruuntuu.
 • Yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa opintomaksu maksetaan joko itse avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumispalvelussa tai maksut laskutetaan yhteistyöoppilaitoksen kautta. Lisätietoja opintomaksun maksamisesta antaa ao. oppilaitos. Laskut yhteistyöoppilaitoksille: Turun yliopisto laskuttaa 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista.
 • Verkkokaupassa voi maksaa seuraavilla maksutavoilla: MobilePay, Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit American Express, Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard ja Debit MasterCard. Nordean ja Danske Bankin kanssa Turun yliopistolla on oma sopimus ja näissä maksutavoissa maksun saajana on suoraan Turun yliopisto. Muissa maksuvaihtoehdoissa maksun saajana on Paytrail Oyj, joka ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen Turun yliopistolle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Yhteystiedot: Paytrail Oyj, Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, puh. 0207 181830, Y-tunnus 2122839-7.

 • Jos opintomaksun maksaa muu kuin ilmoittautuja, sovi maksumenettelystä etukäteen maksajan, esimerkiksi työantajasi kanssa. Voit ilmoittautua opintoihin ja maksaa opintomaksun itse ja sen jälkeen laskuttaa maksun työnantajaltasi. Jos voit käyttää työnantajan luottokorttia, voit maksaa opintomaksun myös sen avulla.