Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautumis- ja maksuehdot

Turun yliopiston avoimen yliopiston opintoihin ilmoittautuja hyväksyy seuraavat ilmoittautumis- ja maksuehdot ilmoittautumisensa yhteydessä. Ilmoittautumis- ja maksuehdot ovat voimassa 1.8.2017 alkaen. Yliopisto pidättää itsellään oikeuden opintojen opetusohjelmissa ilmoitettujen tietojen muutoksiin.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden henkilötiedot, opinto-oikeudet ja opintosuoritustiedot tallennetaan Turun yliopiston opiskelijatietojärjestelmään, ks. tietosuojailmoitus.

Ilmoittautumisen sitovuus ja opinto-oikeus
 • Ilmoittautuminen koskee aina yhtä opintokokonaisuutta, opintojaksoa tai kurssia. Opinto-oikeuden saa siten siihen opintokokonaisuuteen, opintojaksoon tai kurssiin, johon opiskelija on ilmoittautunut ja jota koskevan opintomaksun hän on maksanut.
 • Opinto-oikeus on määräaikainen, ja sen kesto vaihtelee opintojen laajuuden ja opetusohjelman mukaan. Opinto-oikeusaika ilmoitetaan opetusohjelmassa. Opinto-oikeus oikeuttaa suorittamaan opetusohjelman mukaiset opintosuoritukset. Jos opintokokonaisuus sisältää valinnaisia opintojaksoja, opinto-oikeus sisältää vain kokonaisuuden laajuuden mukaisen määrän jaksoja.
 • Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin tehdään Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautuvilta edellytetään mahdollisuutta käyttää verkkoyhteyttä opintojen aikana. Opiskelijat saavat käyttöönsä tietyt yliopiston verkkopalvelut.
 • Ilmoittautuminen on opintomaksun maksamisen jälkeen sitova, eikä sitä voi perua. Maksettuja opintomaksuja ei palauteta. Poikkeuksena on opintojen peruuntuminen ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun avoimen yliopiston toiminnasta johtuvan syyn vuoksi tai ellei opiskelija pysty opiskelemaan sairauden vuoksi. Sairaustapauksessa on tehtävä vapaamuotoinen kirjallinen anomus, joka osoitetaan oppiaineen opintosihteerille. Anomukseen on liitettävä lääkärin tai sairaanhoitajan todistus.
 • Aineopintokokonaisuuden opinto-oikeudesta voi luopua opintomaksun 1. erän maksamisen jälkeen, ks. Maksuohjeet ja maksuaika.
 • Jos opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen hyväksilukemista, hänellä tulee olla opinto-oikeus siihen opintokokonaisuuteen, jonka opintoihin hän hakee korvaavuutta (opiskelija maksaa normaalin opintomaksun).
 • Opinto-oikeutta ei voi siirtää toiseen opintokokonaisuuteen/-jaksoon muussa kuin siinä tapauksessa, että avoin yliopisto joutuu perumaan vähäisen opiskelijamäärän vuoksi ne opinnot, joihin opiskelija on ilmoittautunut. Opinto-oikeutta ei voi myöskään siirtää toiselle henkilölle.
 • Jos haluat, että opinto-oikeutesi merkitään päättymään aikaisemmin kuin opetusohjelmassa on ilmoitettu, ota yhteyttä opintosihteeriin.
Opintomaksu ja maksuperusteet
 • Avoimen yliopiston opintomaksu koskee yhtä opintokokonaisuutta, opintojaksoa tai kurssia.
 • Jos opiskelija ilmoittautuu koko opintokokonaisuuteen sen jälkeen, kun hän on saanut opinto-oikeuden sen yksittäiselle opintojaksolle tai -jaksoille, opiskelijalle hyvitetään jo maksettu opintomaksu enintään kahdesta opintojaksosta. Ilmoittautumisten maksetuille opintojaksoille tulee olla kuluvalta tai edelliseltä lukuvuodelta (vanhempia ei hyvitetä). Hyvitys lasketaan maksetun maksun mukaisesti.
 • Turun yliopiston rehtori vahvistaa avoimen yliopiston opintomaksut lukuvuosittain. Avoimen yliopiston maksut perustuvat yliopistolakiin 24.7.2009/558 ja valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009 sekä asetuksen muutokseen 1436/2014, jonka mukaan yliopiston perimä maksu voi olla enintään 15 euroa/opintopiste. Opintomaksu on arvonlisäveroton. Avoimen yliopiston opintomaksu on julkisoikeudellinen suorite, joka on suoraan ulosottokelpoinen ilman erillisiä toimenpiteitä. Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/2007.
 • Avointa yliopisto-opetusta järjestävät yhteistyöoppilaitokset laskuttavat lisäksi opiskelijalta oman maksunsa. Opintojen kokonaismaksu ilmoitetaan opetusohjelmassa. Jos opintoihin liittyy muita kuluja, myös niistä mainitaan opetusohjelmassa.
Maksutavat
 • Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen jälkeen verkkopankissa tai luottokortilla Paytrail Oy:n sivuston kautta. Ellei ilmoittautujalla ole mahdollisuutta maksaa verkkopankissa, hänen on otettava yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ennen opintoihin ilmoittautumista.
 • Verkkokaupassa voi maksaa seuraavilla maksutavoilla: Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit American Express, Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard ja Debit MasterCard.
 • Nordean ja Danske Bankin kanssa Turun yliopistolla on oma sopimus ja näissä maksutavoissa maksun saajana on suoraan Turun yliopisto. Muissa maksuvaihtoehdoissa maksun saajana on Paytrail Oyj, joka ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen Turun yliopistolle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Yhteystiedot: Paytrail Oyj, Innova 2, Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, puh. 0207 181830, Y-tunnus 2122839-7.
 • Turun yliopisto laskuttaa 15 euron pienlaskutuslisän alle 100 euron laskuista (ei koske Avoimen yliopiston Nettiopsun kautta tapahtuvaa verkkomaksamista, eikä opintomaksun maksamista käteisellä, vaan ainoastaan laskutusta).
 • Yhteistyöoppilaitosten järjestämissä opinnoissa avoimen yliopiston opintomaksu voidaan laskuttaa opinnot järjestävän oppilaitoksen kautta. Lisätietoja antaa ko. oppilaitos.
Maksuohjeet ja maksuaika
 • Ilmoittautumisen jälkeen opintomaksu tulee maksaa määräajan sisällä, muuten ilmoittautuminen peruuntuu.
 • Opintomaksu on maksettavissa noin tunnin kuluttua Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa olevan linkin kautta. Opintomaksu tulee maksaa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Poikkeuksena ovat aineopinnot ja muut opinnot, joissa edellytetään aikaisempia opintoja. Näissä opinnoissa maksuohje lähetetään sähköpostitse sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on käsitelty ja opintomaksu tulee maksaa kolmen vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.
 • Aineopintokokonaisuuden opintomaksu maksetaan kahdessa erässä: 1. erän maksuohje lähetetään sähköpostitse sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on käsitelty, ja se tulee maksaa 3 vuorokauden kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. 2. erä maksetaan syyslukukaudella alkavissa opinnoissa tammikuussa, kevätlukukaudella alkavissa opinnoissa kesäkuussa. Ohje 2. erän maksamiseen lähetetään sähköpostitse. Se tulee maksaa 14 vuorokauden kuluessa ilmoituksesta.
 • Mikäli opiskelija haluaa luopua koko aineopintokokonaisuuden opinto-oikeudesta ennen 2. erän maksamista, on siitä ilmoitettava sähköpostitse oppiaineen opintosihteerille syyslukukaudella alkaneiden opintojen osalta marraskuun loppuun mennessä ja kevätlukukaudella alkaneiden opintojen osalta huhtikuun loppuun mennessä. Opinto-oikeus päättyy heti ilmoituksen saavuttua opintosihteerille, eikä sen jälkeen ole mahdollista suorittaa opintoja.
 • Jos kiintiöllisissä opinnoissa varasijalle jääneelle ilmoittautujalle vapautuu opiskelupaikka, tulee opintomaksu maksaa kolmen vuorokauden kuluessa siitä, kun ilmoitus on lähetetty tai muuten ilmoittautuminen peruuntuu.
 • Yhteistyöoppilaitoksen kautta laskutettavien opintomaksujen maksuajat vaihtelevat. Lisätietoja laskutuksesta antaa ko. oppilaitos.
 • Mikäli opintomaksu laskutetaan esimerkiksi ilmoittautujan työnantajalta, tulee ilmoittautujan ottaa yhteyttä oppiaineen opintosihteeriin ennen opintoihin ilmoittautumista.