Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Asklepios-opintokokonaisuus tarjoaa monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Opinnot sopivat kaikille kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille.

Opinnoissa tutustutaan muun muassa kulttuurisen terveystutkimuksen ja kerronnallisen lääketieteen näkökulmasta erilaisiin tieto- ja tiedekäsityksiin sekä taiteen, hyvinvoinnin ja ympäristön suhteisiin. Lisäksi opintokokonaisuudessa käsitellään median ja digitaalisen kulttuurin merkitystä terveyskäsityksille ja -käyttäytymiselle, monikulttuurisuutta terveydenhoidossa sekä harjoitellaan etnografisen näkökulman soveltamista.

Opintokokonaisuus 17 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus monitieteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen 2 op
  • Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op

  • Ympäristö ja terveys 3 op

  • Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op

  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op

  • Eletty ja koettu hyvinvointi 3 op

Opinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021