alt=””

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Asklepios-opintokokonaisuus tarjoaa monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Opinnot sopivat kaikille kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille.

Asklepios-opintokokonaisuutta ei järjestetä avoimen yliopisto-opetuksena lukuvuonna 2023 - 2024. Yksittäisenä opintojaksoja voi opiskella Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi -jakson kevätlukukaudella 2024.

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op

Asklepios on monitieteinen opintokokonaisuus, jossa tutustutaan kulttuuriseen terveystutkimukseen, taiteen ja hyvinvoinnin tutkimukseen, terveyden käsittelyyn eri medioissa sekä ympäristön ja terveyden suhteisiin. Lisäksi opintokokonaisuus tarjoaa tietoa ja ymmärrystä kulttuurisesta moninaisuudesta terveydenhoidossa sekä digitaalisen kulttuurin merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Opinnoissa opitaan tunnistamaan ja ymmärtämään ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia kulttuurin eri aspekteja sekä niiden merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä kestävän kehityksen kannalta.

Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille ja erityisesti esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhoitoalalla ja opetusalalla työskenteleville.

Opintokokonaisuus 17 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus monitieteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen 2 op
  • Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op

  • Ympäristö ja terveys 3 op

  • Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op

  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op

  • Eletty ja koettu hyvinvointi 3 op (ei voi suorittaa yksittäisenä jaksona)

Opintokokonaisuus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Voit halutessasi osallistua lähiopetukseen yliopistossa tai osallistua verkko-opintoihin, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Tarkista ajat, opintomaksut, ohjeet ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi -jaksolle, ks. Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus

"Opinnot lisäsivät ymmärrystä siitä, miten eri alojen edustajat voivat hedelmällisesti kommunikoida keskenään. Sain myös positiivisen sysäyksen siihen, miten voisin hyödyntää työssäni digitaalisia tarinoita ja videoita."

"Sain valmiuksia toimimiseen sosiaalityöntekijänä monikulttuurisessa ympäristössä ja ymmärrän paremmin asiakkaiden terveyskokemusten takana olevia kulttuurisia eroja."

"Sopivasti lisää monitieteisyyttä toi se, että osa osallistujista oli työelämän ammattilaisia. He toivat tietämystään ja kokemuksiaan käytännön tilanteista mukaan keskusteluihin."