Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opinnot avoimessa yliopistossa

Asklepios-ohjelman opinnot sopivat kaikille kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille

Asklepios-ohjelman ttavoitteena on tarjota monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Opintokokonaisuudessa tutustutaan mm. kulttuurisen terveystutkimuksen, lääketieteen antropologian ja hoitotieteen näkökulmasta erilaisiin tieto- ja tiedekäsityksiin, taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin sekä terveyden, terveydenhoidon ja ympäristön suhteisiin. Lisäksi opinnoissa käsitellään median merkitystä terveyskäsityksille ja -käyttäytymiselle, monikulttuurisuutta terveydenhoidossa sekä digitaalista kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kyky erotella erilaisia terveyttä ja hyvinvointia koskevia tiedontuottamisen ja argumentaation muotoja. Opinnoissa on mahdollista kehittää erilaisia tutkimukseen perustuvan kirjoittamisen taitoja sekä kykyä monitieteiseen ajatteluun ja tieteenalarajat ylittävään vuorovaikutukseen.

Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus monitieteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen 2 op
  • Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op
  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op
  • Ympäristö ja terveys 3 op
  • Mediakulttuuri ja terveys 3 op
  • Digitaalinen kulttuuri ja terveys 3 op

Opinnot järjestetään yliopistossa lähiopetuksena ja verkko-opintoina. Voit myös osallistua yksittäisille opintojaksoille.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020