Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Asklepios-opintokokonaisuus tarjoaa monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Opinnot sopivat kaikille kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille.

Opinnoissa tutustutaan muun muassa kulttuurisen terveystutkimuksen ja kerronnallisen lääketieteen näkökulmasta erilaisiin tieto- ja tiedekäsityksiin sekä taiteen, hyvinvoinnin ja ympäristön suhteisiin. Lisäksi opintokokonaisuudessa käsitellään median ja digitaalisen kulttuurin merkitystä terveyskäsityksille ja -käyttäytymiselle, monikulttuurisuutta terveydenhoidossa sekä harjoitellaan etnografisen näkökulman soveltamista.

Opintokokonaisuus 17 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus monitieteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen 2 op, 8.9. - 15.9.2021
  • Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op, 29.9. - 27.10.2021

  • Ympäristö ja terveys 3 op, 3.11. - 10.11.2021

  • Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op, 12.1. - 9.2.2022

  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, 16.2. - 16.3.2022

  • Eletty ja koettu hyvinvointi 3 op, 17.3. - 5.5.2022 (ei mahdollista suorittaa yksittäisenä jaksona)

Opintokokonaisuus alkaa 8.9.2021. Se järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Opiskelijat voivat halutessaan osallistua myös lähiopetukseen Turun yliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja syys- ja kevätlukukaudella.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen on 18.8. - 31.8.2021. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta motivaatiokirjeen perusteella. Ilmoittautuminen yksittäisille jaksoille alkaa noin kaksi viikkoa ennen opetuksen alkamista. Kiintiöt 4 opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tarkista ilmoittautumisajat, opintomaksut, opiskelijavalintaa koskevat ohjeet ym. ilmoittautumispalvelusta. Palvelussa voit hakea opintojen tietoja hakusanalla asklepios ja opintojaksojen nimellä.

> Ilmoittautumispalvelu: ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen

Lue blogi!

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön koordinaattori, FM Annastiina Mäkilän kirjoittaa blogissa Asklepios-opintokokonaisuudesta.