alt=””

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Asklepios-opintokokonaisuus tarjoaa monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Opinnot sopivat kaikille kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille.

Opinnoissa tutustutaan mm. kulttuurisen terveystutkimuksen ja kerronnallisen lääketieteen näkökulmasta erilaisiin tieto- ja tiedekäsityksiin sekä taiteen, hyvinvoinnin ja ympäristön suhteisiin. Lisäksi opintokokonaisuudessa käsitellään median ja digitaalisen kulttuurin merkitystä terveyskäsityksille ja -käyttäytymiselle, monikulttuurisuutta terveydenhoidossa sekä harjoitellaan etnografisen näkökulman soveltamista.

Opintokokonaisuus alkaa 8.9.2021 ja se järjestetään verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Halutessasi voit osallistua myös lähiopetukseen Turun yliopistossa. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja syys- ja kevätlukukaudella.

Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Opintokokonaisuus 17 op sisältää seuraavat opintojaksot:

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen on 18.8. - 31.8.2021, kiintiö 5 opiskelijaa, valinta motivaatiokirjeen perusteella. Yksittäisillä opintojaksoilla kiintiöt 4 opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä, ks. linkit yllä.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen

Lue blogi!

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön koordinaattori, FM Annastiina Mäkilän kirjoittaa blogissa Asklepios-opintokokonaisuudesta.