alt=””

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Asklepios-opintokokonaisuus tarjoaa monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Opinnot sopivat kaikille kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille.

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op

Opinnoissa tutustutaan mm. kulttuurisen terveystutkimuksen ja kerronnallisen lääketieteen näkökulmasta erilaisiin tieto- ja tiedekäsityksiin sekä taiteen, hyvinvoinnin ja ympäristön suhteisiin. Lisäksi opintokokonaisuudessa käsitellään median ja digitaalisen kulttuurin merkitystä terveyskäsityksille ja -käyttäytymiselle, monikulttuurisuutta terveydenhoidossa sekä harjoitellaan etnografisen näkökulman soveltamista.

Opintojaksoilla opitaan tunnistamaan ja ymmärtämään ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia kulttuurin eri aspekteja sekä niiden merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä kestävän kehityksen kannalta.

Opinnot sopivat kaikille kulttuurin, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksistä kiinnostuneille ja erityisen hyvin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työskenteleville sekä opetusalalle.

Opintokokonaisuus järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Voit halutessasi osallistua lähiopetukseen yliopistossa tai opiskella opintokokonaisuuden verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Opintokokonaisuus 17 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus monitieteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin tutkimukseen 2 op, 7.9. - 14.12.2022
  • Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op, 28.9. - 31.12.2022

  • Ympäristö ja terveys 3 op, 9.11. - 31.12.2022

  • Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys 3 op, 11.1. - 31.7.2023

  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, 15.2. - 29.3.2023

  • Eletty ja koettu hyvinvointi 3 op, 16.3. - 31.7.2023 (ei voi suorittaa yksittäisenä jaksona)

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja syyslukukauden jaksoille alkaa 9.8., kevätlukukauden jaksoille 9.12. alkaen. Opintokokonaisuuden kiintiö on 5 opiskelijaa, valinta motivaatiokirjeen perusteella. Yksittäin suoritettaville opintojaksoille kiintiöt 4 opiskelijaa/jakso, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksut, ohjeet ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 9.8. - 4.9.2022

> Ilmoittautuminen Ympäristö ja terveys -jaksolle 9.8. - 2.11.2022

> Ilmoittautuminen Mediakulttuuri, digitalisoituminen ja terveys -jaksolle 9.12.2022 - 4.1.2023

> Ilmoittautuminen Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi -jaksolle 9.12.2022 - 8.2.2023

"Opinnot lisäsivät ymmärrystä siitä, miten eri alojen edustajat voivat hedelmällisesti kommunikoida keskenään. Sain myös positiivisen sysäyksen siihen, miten voisin hyödyntää työssäni digitaalisia tarinoita ja videoita."

"Sain valmiuksia toimimiseen sosiaalityöntekijänä monikulttuurisessa ympäristössä ja ymmärrän paremmin asiakkaiden terveyskokemusten takana olevia kulttuurisia eroja."

"Sopivasti lisää monitieteisyyttä toi se, että osa osallistujista oli työelämän ammattilaisia. He toivat tietämystään ja kokemuksiaan käytännön tilanteista mukaan keskusteluihin."