Asklepios-ohjelma

Asklepios-ohjelma on monitieteinen opintokokonaisuus, jonka päätavoitteena on tarjota kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen.Opintokokonaisuus koostuu kuudesta opintojaksosta. Johdantojakson laajuus on 2 op, päätösjakson laajuus 3 op, ja muut jaksot voi suorittaa 3–5 op:n mittaisina, jolloin kokonaisuuden laajuus on 17–25 op. Opintojaksoja voi suorittaa myös yksittäin.

Ohjelman tavoitteet

Asklepios-opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota monitieteisiä ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Luentojen ja seminaarityöskentelyn lähtökohtana on lisätä humanistisen, yhteiskuntatieteellisen, lääketieteellisen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan välistä vuorovaikutusta siten, että opiskelijat saavat välineitä ja osaamista moniammatilliseen ja tieteidenväliseen työskentelyyn. 

Asklepios-opinnoissa tutustutaan kulttuuriseen terveystutkimukseen, taiteen ja hyvinvoinnin tutkimukseen, terveyden käsittelyyn eri medioissa sekä ympäristön ja terveyden suhteisiin. Lisäksi Asklepios tarjoaa tietoa ja ymmärrystä kulttuurisesta moninaisuudesta terveydenhoidossa sekä digitaalisen kulttuurin merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Blogiteksti Asklepios-sivuainekokonaisuudesta.

Opiskelijavalinta

Ohjelman opetus on suunnattu Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteellisen, lääketieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Ohjelma sopii alku- ja keskivaiheen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita monikulttuurisuuden, eriarvoisuuden, terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin kysymyksistä. Ohjelma tarjoaa hyödyllisiä suuntaviivoja erityisesti niille opiskelijoille, jotka harkitsevat tekevänsä opinnäytetyön edellä mainituista aihepiireistä.

Ohjelmaan valitaan vuosittain 30 opiskelijaa. Kokonaisuuden lisäksi on mahdollista suorittaa ohjelman yksittäisiä kursseja. 

Lukuvuoden mittaisiin, syksyisin käynnistyviin Asklepios-opintoihin haetaan erillisellä hakulomakkeella elokuussa. Seuraava haku on elokuussa 2023. Hakulomakkeen löydät haun alettua näiltä nettisivuilta. Hyväksymisestä opiskelijaksi ilmoitetaan heti syyskuun alussa, ja opetus alkaa syksyn ensimmäisessä periodissa.

Jos olet Turun yliopiston ulkopuolinen yliopisto-opiskelija, selvitä omasta yliopistostasi voitko suorittaa sivuainekokonaisuuden JOO-opinto-oikeuden turvin.

Yhteystiedot

Asklepios-ohjelmaan liittyvät yleiset kysymykset voi osoittaa professori Viola Parente-Čapkoválle. Opetusohjelman käytännön asioista saa lisätietoja historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen koordinaattori Kai Miikkulaiselta.