Asiasana: Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö

Terveys on elämämme tärkeimpiä asioita. Se ei koske vain biologista ja fyysistä kehoamme, vaan sillä on sosiaalinen, kulttuurinen ja kokemuksellinen ulottuvuutensa. Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikössä terveyttä lähestytään kulttuurin ja yhteiskunnan, kielen ja kokemuksen, taiteen ja merkitysten luomisen näkökulmasta. Kulttuuri merkitsee meille laajasti asenteita ja uskomuksia, tietämisen, ilmaisemisen ja elämisen tapoja. Samalla lähestymme kulttuuria myös suppeammin kulttuurituotteina ja -palveluina, taide- ja kulttuuritoimintana ja siihen osallistumisena.