alt=""

Ulkomaalainen terveydenhuollossa 1 op -opintojakso avoimessa yliopistossa

Yleislääketieteen opintojaksolla perehdytään käytännönlähtöisesti tilanteisiin, joita lähes jokainen terveydenhuoltoalalla työskentelevä globalisoitumisen myötä työssään kohtaa, kun potilaana on ulkomaalainen, toisenlaisesta kulttuurista tuleva henkilö.

Opintojaksolla käsitellään ulkomaalaisterveydenhuoltoon liittyviä säännöksiä ja sopimuksia sekä pyritään selvittelemään kulttuurierojen vaikutusta sairauskäsityksiin ja hoitoihin. Jaksolla käydään myös läpi tulkkauspalvelujen mahdollisuuksia auttaa kommunikaatio-ongelmissa. Erityisesti käydään läpi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Opintojakso kuuluu LL- ja HLL-tutkintoihin sisältyviin valinnaisiin opintoihin. Avoimena yliopisto-opetuksena opinnot on suunnattu terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille tai alan opettajille. Opinnoissa seminaariryhmät pyritään jakamaan moniammatillisesti.

Opintojakso järjestetään verkko-opintoina 16.10.2023 - 30.11.2023. Siihen sisältyy kaksi käytännönläheistä seminaaria (läsnäolovelvollisuus) ja opintokäynti etäyhteyksin.

Alustavan tiedon mukaan opinnot järjestetään seuraavan kerran syyslukukaudella 2024.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Opintomaksu 15 euroa. Tarkista ajat ym. tiedot ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 9.10.2023