Terveystieteiden koulutus, terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Koulutus sopii sinulle, jos:

  • sinulla on jo aikaisempi terveysalan tutkinto (opistotaso tai AMK) ja haluat edetä urallasi*
  • haluat kehittää ja vaikuttaa hoitotyön laatuun ja hoitotyön koulutukseen
  • haluat opettaa ja kouluttaa hoitotyön ammattilaisia
  • olet innostunut tutkimuksesta ja kiinnostunut hankkimaan tieteellistä näyttöä hoitotyöstä

*Opintoja edeltävästä AMK-tutkinnosta hyväksi luetaan 120 op ja opistotason tutkinnosta 100 op, jolloin kandidaatin tutkintoon suoritetaan 60–80 op ja ohjeellinen kesto on yksi vuosi.

*Opetustavan tarkenne: lähi- ja/tai etäopetus.

Terveystieteiden yliopistokoulutus antaa monipuoliset valmiudet terveysalan opetuksen, hallinnon ja kliinisen hoitotieteen ja hoitotyön kehittämiseen sekä akateemiseen asiantuntijuuteen. Lisäksi koulutus antaa valmiudet kansalliseen ja kansainväliseen verkostoitumiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja näyttöön perustuvan hoitotyön implementointiin.

Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen antaman opetuksen vahvuuksia ovat potilaslähtöisyys, eettisyys ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan vahva tieteellinen pätevyys ja tutkimuskokemus. Opinnoissasi voit suuntautua joko hoitotieteen pedagogiseen asiantuntijuuteen (terveystieteiden opettaja) tai hoitotieteen asiantuntijuuteen ja johtamiseen (asiantuntija / johtaja). Vapaasti valittavina opintokokonaisuuksina on tasokkaita kansainvälisiä opintokokonaisuuksia sekä ainutlaatuinen tutkijalinja, joka mahdollistaa tohtoriopintojen aloittamisen heti opintojen alussa.

Hoitotieteen laitoksella on innostava ilmapiiri - yhdessä tekemisen meininki ja kollegiaalisuus opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. Koulutuksesta valmistuneiden työllistymisprosentti on lähes 100 % (vuosi valmistumisen jälkeen 97 %, 2017 tehdyn selvityksen mukaan)

Sanna Blomqvist
Minua kiinnostaa alani kehittäminen ja johtaminen, joten hoitotieteen opintoihin hakeutuminen oli luonnollinen valinta urallani.
Sanna Blomqvist
hoitotieteen opiskelija
Get inspired by science.
Meiltä valmistut työhön jossa voit vaikuttaa

Koulutuksesta valmistuneiden uramahdollisuuksia:

  • Asiantuntija
  • Opettaja
  • Terveys- ja sosiaalialan johtaja
  • Tutkija

Meiltä valmistuneita työskentelee esimerkiksi: projektitutkijoina, hoitotyön ja ensihoidon opettajina, osastonhoitajina, johtajina, ammatti-instituutin opettajina, tiimiesihenkilöinä, hoitotyön kliinisinä asiantuntijoina ja koordinaattoreina.

Mihin työtehtäviin koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet? Katso töissä.fi-palvelusta

Sinua voisi kiinnostaa myös

 

 

Asiasanat: terveystiede