Hoitotieteen laitoksen uudelle opiskelijalle

​Tämän sivun ohjeet koskevat syksyllä 2019 opintonsa aloittavia uusia opiskelijoita.

Orientaatiopäivät

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä (2.9. – 4.9.2019), joiden aikana saat paljon hyödyllistä tietoa opiskeluista ja niiden suunnittelusta. Orientaatiopäivät ovat osa opintojaksoa HOIT0201 Orientaatio korkeakoululaitokseen ja opintojen suunnitteluun ja niiden aikana on läsnäolovelvollisuus. Orientaatiopäivien aikana ilmoittaudutaan syksyn opintojaksoille ja jakaudutaan ryhmiin sekä annetaan informaatiota ja haetaan suuntautumisvaihtoehtoihin. Alkuperäinen tutkintotodistus tarkistutetaan opintosihteerillä syyskuun aikana.

Orientaatiopäivien ohjelma

Tuutoreiden tervehdys uusille opiskelijoille

Opetusaikataulut

Opetusaikataulut löytyvät opinto-oppaasta ja lukkarikoneesta, tarkempi ohjeistus opetusaikatauluihin löytyy laitoksen intrasivuilta (intrasivuille kirjautuminen vaatii UTU-tunnuksen). Opintojaksoille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 9.9.2019 (kaikille yhteiset opinnot) tai 16.9.2019 (suuntautumisvaihtoehtoihin liittyvät opinnot) mennessä.

Tentit
 • Kaikille ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille järjestetään HOIT0301 Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 - opintojaksoon kuuluva alkutentti sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa ajalla 9.9. – 16.9.2019. Katso täältä tiedot tentittävästä materiaalista. (Ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet hoitotieteen aineopinnot.)
 • Kaikille ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille järjestetään HOIT0302 Hoitotieteen teoria 1 -opintojaksoon kuuluva alkutentti sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa ajalla 11.9. – 2.10.2019. Katso täältä tiedot tentittävästä materiaalista. (Ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet hoitotieteen aineopinnot.)
 • Opiskelijoille, joilla ei ole AMK-tutkintoa, järjestetään heti opiskelujen alussa 2.9.2019 englannin kielen ja 24.9.2019 ruotsin kielen vapauttava koe, joten nämä kannattaa huomioida.
 • Opiskelijat, joilla ei ole AMK-tutkintoa tai hoitotieteen perusopintoja suoritettuna, suorittavat hoitotieteen perusopinnot kirjatentteinä sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa. Tentit ovat suoritettavissa ensimmäisen kerran ajalla 2.9. - 31.12.2019. Tenttimateriaali löytyy opinto-oppaasta:
  HOIT0101 Hoidon ja hoitotieteen filosofia | HOIT0102 Hoitotieteen teoria | HOIT0103 Hoitotieteen tutkimusmetodiikka

   

  Suorat linkit alkutentteihin ja kirjautumisohjeet tässä. Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä löydät täältä.

  Sähköisiin EXAM- tentteihin pääsee myös Nettiopsussa Tentit- yläpalkin kautta.

  Valintamenettely suuntautumisvaihtoehtoihin

  Opiskelijoiden valinnan perusteina suuntautumisvaihtoehtoihin ovat opiskelijan hakutoive (hakutoivejärjestys) ja terveystieteiden kandidaatin/maisterin tutkinnon opiskelijavalinnassa 2019 saavutettu valintakokeen kokonaispistemäärän osoittama paremmuusjärjestys. Mikäli valintakokeen kokonaispistemäärä usealla hakijalla on sama, valinnan suuntautumisvaihtoehtoon ratkaisee valintakoetilaisuudessa jaettuun aineistoon perustuvista soveltuvista tehtävistä saatu yhteispistemäärä. Jos sekin on sama, valitaan kaikki saman pistemäärän saaneet hakijat toivomaansa suuntautumisvaihtoehtoon.

  Avoimen yliopiston opintojen perusteella hyväksyttyjen opiskelijoiden valinta suuntautumisvaihtoehtoihin suoritetaan hakutoiveiden mukaan valintaperusteissa mainitussa paremmuusjärjestyksessä.

  Valinta suuntautumisvaihtoehtoihin

  •  Hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen 30–35 opiskelijaa
  •  Hoitotieteen pedagoginen asiantuntijuus (terveystieteiden opettajankoulutus) 10–15 opiskelijaa

  Uusien opiskelijoiden orientaatiopäivien alussa (2.9.2019) annetaan suuntautumisvaihtoehtojen sisältö- ym. informaatio ja jaetaan lomake, jolla opiskelijat ilmaisevat kirjallisesti hakutoiveensa (hakutoivejärjestys) alkaen 2.9.2019 ja viimeistään 6.9.2019 klo 15.00. (HUOM! Hakutoiveita ei oteta vastaan aikaisemmin.) Hakijoiden sijoittuminen suuntautumisvaihtoehtoon ilmoitetaan 13.9.2019 mennessä.

  Valintaan tyytymätön opiskelija voi hakea muutosta valintapäätökseen Turun yliopiston opintojohtosäännön 9 §:n mukaisesti.

  Hoitotieteen asiantuntijuus ja johtaminen -suuntautumisvaihtoehdossa valinta asiantuntijuusalueelle on myöhemmin syksyllä. Asiantuntijuusalueiden sisältö- ym. informaatio annetaan syksyn aikana.