Hoitotieteen laitoksen uudelle opiskelijalle

​Tämän sivun ohjeet koskevat syksyllä 2020 opintonsa aloittavia uusia opiskelijoita.

Orientaatiopäivät

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä (2.9. – 7.9.2020), joiden aikana saat paljon hyödyllistä tietoa opiskeluista ja niiden suunnittelusta. Orientaatiopäivät ovat osa opintojaksoa HOIT0201 Orientaatio korkeakoululaitokseen ja opintojen suunnitteluun ja niiden aikana on läsnäolovelvollisuus. Orientaatiopäivien aikana ilmoittaudutaan syksyn opintojaksoille ja jakaudutaan ryhmiin sekä annetaan informaatiota ja haetaan suuntautumisvaihtoehtoihin. Alkuperäinen tutkintotodistus tarkistutetaan opintosihteerillä syyskuun aikana.

Orientaatiopäivien ohjelma

Tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle

Tuutoreiden tervehdys uusille opiskelijoille

Opetusaikataulut

Opetusaikataulut löytyvät opinto-oppaasta ja lukkarikoneesta, tarkempi ohjeistus opetusaikatauluihin löytyy laitoksen intrasivuilta (intrasivuille kirjautuminen vaatii UTU-tunnuksen). Opintojaksoille ilmoittaudutaan Nettiopsussa 6.9.2020 (kaikille yhteiset opinnot) tai 18.9.2020 (suuntautumisvaihtoehtoihin liittyvät opinnot) mennessä.

Tentit
 • Kaikille ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille järjestetään HOIT0301 Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 - opintojaksoon kuuluva alkutentti sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa ajalla 7.9. – 14.9.2020. Katso täältä tiedot tentittävästä materiaalista. (Ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet hoitotieteen aineopinnot.)
 • Kaikille ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille järjestetään HOIT0302 Hoitotieteen teoria 1 -opintojaksoon kuuluva alkutentti sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa ajalla 10.9. – 30.9.2020. Katso täältä tiedot tentittävästä materiaalista. (Ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet hoitotieteen aineopinnot.)
 • Opiskelijoille, joilla ei ole AMK-tutkintoa, järjestetään heti opiskelujen alussa 3.9.2020 klo 15.00–16.15. englannin kielen vapauttava koe, joten tämä kannattaa huomioida. Ruotsin kielen vapauttava koe järjestetään EXAM-tenttipalvelussa syyslukukaudella.
 • Opiskelijat, joilla ei ole AMK-tutkintoa tai hoitotieteen perusopintoja suoritettuna, suorittavat hoitotieteen perusopinnot kirjatentteinä sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa. Tenttimateriaali löytyy opinto-oppaasta:
  HOIT0101 Hoidon ja hoitotieteen filosofia | HOIT0102 Hoitotieteen teoria | HOIT0103 Hoitotieteen tutkimusmetodiikka

   

  Suorat linkit alkutentteihin ja kirjautumisohjeet tässä. Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä löydät täältä.

  Sähköisiin EXAM- tentteihin pääsee myös Nettiopsussa Tentit- yläpalkin kautta.

  Valintamenettely suuntautumisvaihtoehtoihin