Hoitotieteen laitoksen uudelle opiskelijalle

​Tämän sivun ohjeet koskevat syksyllä 2021 opintonsa aloittavia uusia opiskelijoita.

Orientaatiopäivät

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä (1.9. - 3.9.2021), joiden aikana saat paljon hyödyllistä tietoa opiskeluista ja niiden suunnittelusta. Orientaatiopäivät ovat osa opintojaksoa HOIT0201 Orientaatio korkeakoululaitokseen ja opintojen suunnitteluun ja niiden aikana on läsnäolovelvollisuus. Orientaatiopäivien aikana ilmoittaudutaan syksyn opintojaksoille ja jakaudutaan ryhmiin sekä annetaan informaatiota ja haetaan suuntautumisvaihtoehtoihin.

Orientaatiopäivien ohjelma

Tervetuloa opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle

Tuutoreiden tervehdys uusille opiskelijoille

Opetusaikataulut

Opetusaikataulut löytyvät opinto-oppaasta ja lukkarikoneesta, tarkempi ohjeistus opetusaikatauluihin löytyy laitoksen intrasivuilta (intrasivuille kirjautuminen vaatii UTU-tunnuksen). Opintojaksoille ilmoittaudutaan Pepissä 3.9.2021 (kaikille yhteiset opinnot) tai 26.9.2021 (suuntautumisvaihtoehtoihin liittyvät opinnot) mennessä.

Huom! Opetusaikatauluihin voi tulla vielä joitain lisäyksiä tai päivämäärämuutoksia. Yliopiston koronavalomalli määrittää syksylle suunnitellun lähiopetuksen toteutumisen.

Tieteellinen englanti

Jakautuminen englannin ryhmiin sukunimen perusteella:
Group 1 A - KLA
Group 2 KOR - NYK
Group 3 NYR - Ö

Englannin ryhmien opetusaikataulut näkyvät opinto-oppaalla:
KIEN2462 Tieteellinen englanti, suullinen
Group 1 – opetus alkaa 9.9. (Group 2 7.10. ja Group 3 4.11.)
KIEN2463 Tieteellinen englanti, teksti
Group 2 ja Group 3 – opetus alkaa 7.9. (Group 1 26.10.)

 

Tentit
 • Kaikille ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille järjestetään HOIT0301 Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 - opintojaksoon kuuluva alkutentti Moodlessa ajalla 6.9. - 13.9.2021. Katso täältä tiedot tentittävästä materiaalista. (Ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet hoitotieteen aineopinnot.)
 • Kaikille ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille järjestetään HOIT0302 Hoitotieteen teoria 1 -opintojaksoon kuuluva alkutentti Moodlessa ajalla 13.9. - 24.9.2021. Katso täältä tiedot tentittävästä materiaalista. (Ei koske niitä opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet hoitotieteen aineopinnot.)
 • Opiskelijoille, joilla ei ole AMK-tutkintoa, järjestetään heti opiskelujen alussa 2.9.2021 klo 15.15. - 16.15 englannin kielen vapauttava koe, joten tämä kannattaa huomioida. Ruotsin kielen vapauttava koe järjestetään myöhemmin syyslukukaudella.
 • Opiskelijat, joilla ei ole AMK-tutkintoa tai hoitotieteen perusopintoja suoritettuna, suorittavat hoitotieteen perusopinnot kirjatentteinä sähköisessä EXAM-tenttipalvelussa. Lisätietoa sähköisestä tenttimisestä löydät täältä. Tenttimateriaali löytyy opinto-oppaasta:
  HOIT0101 Hoidon ja hoitotieteen filosofia | HOIT0102 Hoitotieteen teoria | HOIT0103 Hoitotieteen tutkimusmetodiikka
  Valintamenettely suuntautumisvaihtoehtoihin

  Valintamenettely suuntautumisvaihtoehtoihin 

  Hakeminen suuntautumisvaihtoehtoon tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella. Hakuaika alkaa 1.9.2021 klo 14.00 ja päättyy 6.9.2021 klo 15.00. (HUOM! Hakutoiveita ei oteta vastaan aikaisemmin.)