Kansainvälisyys opinnoissa

Kannustamme opiskelijoita hankkimaan kokemusta kansainvälisyydestä jo opintojen aikana ja Turun yliopisto tarjoaa siihen monia mahdollisuuksia. Opiskelijat voivat lähteä vaihtoon tai hankkia kansainvälisyyskokemusta kotikansainvälistymisen avulla eli osallistumalla KV-opintojaksoille, toimimalla KV-tuutorina eli tukihenkilönä, tapaamalla laitoksen KV-vieraita tai ottamalla osaa ylioppilaskunnan KV-toimintaan.

Opiskelijavaihto

Pitkät vaihdot (yli 3 kk)

Pitkillä vaihdoilla tarkoitetaan yli 3 kuukautta kestäviä vaihtoja, jotka käytännössä ovat yhden lukukauden mittaisia. Hoitotieteen laitokselta vaihtoon lähtevien määrä on kasvanut vuodesta 2016 lähtien. Suosituin kohde on ollut Alankomaiden Universiteit Maastricht. Haluamme kannustaa opiskelijoita vaihtoon lähtemiseen, ja hyväksilukuprosesseja sekä hakuprosessia kehitetään ja tuetaan laitoksen puolesta sujuvammiksi jatkuvasti. Täältä voit lukea opiskelijoiden kokemuksia vaihdosta.

Lyhyet vaihdot (1 vko – 1 kk)

Pitkä vaihto ei välttämättä aina ole mahdollinen elämäntilanteen puolesta, ja meillä lyhyet opiskelijavaihdot ovat olleetkin selvästi suositumpia. Lyhyillä opiskelijavaihdoilla tarkoitetaan viikosta kuukauteen kestäviä vaihtoja, joista noin viikon mittaiset harjoitteluun liittyvät vaihdot ovat yleisimpiä. Määrällisesti suosituin kohde on ollut Klaipedan yliopisto Liettuassa, jossa on mahdollisuus toteuttaa terveystieteiden opettajan opintoihin kuuluva harjoittelu. Hoitotieteen asiantuntijuuden ja johtamisen suuntautumisvaihtoehdossa on mahdollisuus suorittaa harjoittelujakso Barcelonassa. Täältä voit lukea opiskelijoiden kokemuksia vaihdosta.

Hoitotieteen laitoksen Erasmus-partnerit ja vaihtosopimukset

Kansainväliset opintojaksot

Opintokokonaisuudet (10-25 op)

Kansainvälisille opintojaksoille osallistuminen on helppo tapa tavata kv-opiskelijoita ja luoda verkostoja. Hoitotieteen laitos järjestää vuosittain kolme laajempaa opintokokonaisuutta, jotka ovat suunnattu maisteri- ja jatko-opiskelijoille sekä Advanced Practise Nurses.

  • Clinical instruments for evaluating health – development, evaluation and implementation (CIDI), 25 ECTS
  • Empowering learning environments in nursing education intensive programme (ELENE), 10 ECTS
  • Empowering patient education (EPE), 25 ECTS
Yksittäiset opintojaksot (2-5 op)

Hoitotieteen laitos tarjoaa myös yksittäisiä kansainvälisiä opintojaksoja, joita opiskelijat voivat valita valinnaisiin opintoihin. Ajankohtaiset tiedot opintojaksoista löydät opinto-oppaasta.

KV-tuutorointi

Opiskelijoiden tuutorina toimiminen

Future Health & Technology on Turun yliopiston ja Fudanin yliopiston yhteinen kaksivuotinen maisteriohjelma. Kaikki ohjelman opiskelijat viettävät ensimmäisen lukukautensa Shanghaissa, Kiinassa, Fudanin yliopistossa. Toinen lukukausi, järjestetään vastaavasti Turun yliopistossa. KV-tuutoreita tarvitaan etenkin tammikuussa, kun Future Health & Technology –ohjelman opiskelijat saapuvat Suomeen, mutta mahdollisuuksien mukaan myös syksyisin, mikäli meille saapuu Erasmus-vaihto-opiskelijoita.

Laitoksen vieraiden isännöinti

Laitoksella vierailee paljon KV-vieraita: jatko-opiskelijoita, tutkijoita ja opettajia. Vierailujen kestot vaihtelevat muutamasta päivästä kuukausiin. Mikäli olet kiinnostunut tapaamaan KV-vieraita, voit olla yhteydessä laitoksen kv-koordinaattoriin ja kv-yhdyshenkilöön.

TYYn KV-toiminta

Mukaan toimintaan

Kansainvälistyminen ei tarkoita välttämättä maasta toiseen matkustamista. Kansainvälisiä kokemuksia on mahdollisuus saada myös Turusta käsin. Kansainvälistymisen kynnys on haluttu pitää TYYssä mahdollisimman matalana. Tästä syystä TYYn jäsenille on tarjolla useita mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.