Kivun hoitotyön täydennyskoulutus

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja tai kätilö: hyödynnä upea mahdollisuus syventää kivun hoitotyön osaamistasi!

KIHOT header image puzzle pieces

KIHOT logoKivun hoitotyön täydennyskoulutus (30 op) on Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen tarjoama ammatillinen, hoitotyöntekijöille suunnattu maksullinen täydennyskoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunnan kanssa.

Milloin: syksy 2022–syksy 2023, kolme lukukautta

Miten: verkossa, voit valita yhden tai useamman sinua kiinnostavan moduulin, tai suorittaa koko 30 op kokonaisuuden

Kenelle: Hoitotyön ammattilaisille (sairaanhoitajat, ensihoitajat, kätilöt), kipuhoitajille ja kipuvastaaville

Hinta: 2600 € sis. alv. (30 op), tai moduulikohtaisesti 100 € / 1 op

Ilmoittautumisaika:

 • 14.3.−31.8.2022 | 30 op koulutus ja mentorointiryhmät. Mentorointiryhmiin jako tapahtuu täydennyskoulutuksen alkaessa syyskuun 2022 alussa.
 • Jatkuva ilmoittautuminen yksittäisiin moduuleihin.

Opintojen alkaminen: Opinnot alkavat syyskuun 2022 alussa.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomakkeella

Yhteydenotot: koordinaattori Reetta Mustonen ramust@utu.fi

Opiskelu on suunniteltu joustavasti työn ohella toteutettavaksi. Opintojen aikana kasvatat monipuolisesti kivun hoitotyön asiantuntijuutta ja lisäät kivunhoitoon liittyviä kliinisiä päätöksentekotaitoja.

Opiskeltuasi Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen 30 op kokonaisuuden:

 • Tunnet kiputilat, tiedät potilaan kivun hoitotyön periaatteet sekä kivun hoitotyön keskeiset tutkimukset
 • Laajennat ja syvennät kivun hoitotyön osaamistasi
 • Saat tietoa, ja osaat monimuotoisen ja tuloksellisen kivun hoitotyön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
 • Osaat valita yksilöllisesti jokaisen tarpeisiin sopivia kivun hoitotyön auttamismenetelmiä ja soveltaa niitä hoitoprosessin eri vaiheissa
Sisältö

Verkkopohjaisissa, vuorovaikutteisissa opinnoissa voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi silloin, kun sinulle sopii! Voit opiskella yhden tai useamman moduulin (á 1−5 op) oman mielenkiintosi ja mahdollisuuksiesi mukaan tai suorittaa koko 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Jokaiseen lukukauteen sisältyy yksi webinaarina toteutettava lähiopetuspäivä. Lisäksi opiskelijoille järjestetään säännöllisiä Zoom-vastaanottoja, joihin voi tulla matalalla kynnyksellä keskustelemaan opintoihin liittyvistä, mieltä askarruttavista asioista.

SISÄLTÖ

Ensimmäinen moduuli Kivun hoitotyön perusteet on kaikille pakollinen.

 • Moduuli 1: Kivun hoitotyön perusteet: Kivun tunnistamisesta hoidon onnistumisen arviointiin 1op
 • Moduuli 2. Asiantuntevalla kivun arvioinnilla kohti laadukkaita hoidon tuloksia 5 op
 • Moduuli 3. Kivun lääkehoitotyö sairaanhoitajan näkökulmasta 5 op
 • Moduuli 4: Palliatiivinen kivun hoitotyö ja syöpäkivun hoitotyö 5op
 • Moduuli 5: Hoitotyön kivunhallintakeinot – lääkkeetöntä kivunhoitoa potilaan parhaaksi 5op
 • Moduuli 6. Ikääntyneiden kivunhoitotyö 5 op
 • Moduuli 7. Lasten kivunhoitotyö 4 op

Mentorointi

30 op kokonaisuuteen ilmoittautuneet opiskelijat saavat upean mahdollisuuden opiskella kivun hoitotyön huippuasiaantuntijoista koostuvien mentorien tuella.

 • Ilmoittaudu 2022–2023 opintoihin tästä 14.3.−31.8.2022 välisenä aikana ja varmista paikkasi mentorointiryhmissä. Opinnot alkavat syyskuun 2022 alussa.

Syksyn 2022 webinaari

Syksyn webinaari toteutetaan Zoomissa 27.10.22 klo 9.00-15.00. Ilmoittautumislinkki välitetään Moodlen kautta.

Kevään ja syksyn 2023 webinaarit

Tietoa vuoden 2023 webinaarien ajankohdista päivitetään tälle sivulle syyslukukauden 2022 aikana.

Tiedot päivitetty 9.5.2022      

Mentorit

Mentorointiryhmiin ilmoittautuneet opiskelijat työstävät opintojen ajan oppimispäiväkirjoja kivun hoitotyön asiantuntijoista koostuvien mentorien tuella.

Mentorit

Anna-Maija KoivusaloAnna-Maija Koivusalo, TtM, sh, esh työskentelee HUS Kipuklinikalla osastonhoitajana. Anna-Maijan kiinnostuksen kohteena on kivun hoitotyön kehittäminen ja siinä erityisesti sairaanhoitajan roolin korostaminen. Anna-Maija on ollut mukana suunnittelemassa kivun hoitotyön täydennyskoulutusta Suomen kivuntutkimusyhdistyksen puolelta ja toiminut mentorina kahdessa aiemmassa kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen ryhmässä.


Tarja Mietola-KoivistoTarja Mietola-Koivisto, TtT , Sh, ESH-kätilö, terveydenhoitaja (AMK) työskentelee ylihoitajana Vantaan sairaalassa. Tarjan erityisiä kiinnostusalueita kivun hoitotyössä ovat raskaana olevan, synnyttävän ja synnyttäneen naisen kivun hoito, vastasyntyneen ja lasten kivun hoito sekä ikääntyvien ihmisten kivun hoito. Aikaisemmin Tarja on toiminut mentorina Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksessa jouluna 2020 valmistuneessa ryhmässä.


Sanna-Mari Pudas-TähkäSanna-Mari Pudas-Tähkä, TtT, sh työskentelee toimialajohtajana Länsi-Suomen Diakonialaitoksella Porissa. Sanna-Marin kivun hoitotyön asiantuntijuusalueena on tehohoitopotilaan kipu. Hänen mielenkiinnon kohteinaan kivun hoitotyössä ovat erityisesti akuuttihoitoon liittyvä kipu, kivun arviointi ja hoitotyön keinot kivun hallinnassa. Aikaisemmin Sanna-Mari on toiminut mentorina Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksessa jouluna 2020 valmistuneessa ryhmässä.

Usein kysytyt kysymykset

K: Miten voin ilmoittautua mentorointiryhmiin Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksessa 2022–2023?

V: Ilmoittautumalla ilmoittautumislomakkeella 30 op kokonaisuuteen ja mentorointiryhmiin 31.8.2022 mennessä. Mentorointiryhmissä opiskelevat sitoutuvat ilmoittautumisen yhteydessä 30 op kokonaisuuteen hintaan 2600 € sis.alv. (voidaan laskuttaa kahdessa erässä).

K: Mitä välineitä tarvitsen opintojen suorittamiseksi?

V: Tietokoneen, jossa on kamera, mikrofoni, tekstinkäsittelyohjelma (suosituksena Word) ja verkkoyhteys.

K: Mitä webinaariin osallistuminen edellyttää?

V: Tietokoneen, jossa on kamera, mikrofoni ja verkkoyhteys.

K: Voinko suorittaa vain esim. moduulin 7 Lasten kivunhoitotyö?

V: Moduulin 1 Kivun hoitotyön perusteet suorittaminen on kaikille pakollista. Suoritettuasi moduulin 1 voit suorittaa haluamasi yhden tai useamman muista moduuleista, tai koko 30 opintopisteen kokonaisuuden.

K: Opinnot ovat kokonaan verkossa. Mistä voin saada tukea opintoihini?

V: Opiskelijoille järjestetään säännöllisiä Zoom-vastaanottoja, joihin voi tulla matalalla kynnyksellä keskustelemaan opintoihin liittyvistä, mieltä askarruttavista asioista ja tapaamaan koulutustiimiä. Zoom-vastaanottoja järjestetään noin kerran kuussa. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan Moodlen kautta.

Aiemmat toteutukset

Täydennyskoulutuksesta jouluna 2020 valmistuneiden kokemuksia

Syyskuussa 2019 alkaneesta järjestyksessään toisesta täydennyskoulutuksesta valmistui 18 kivun hoitotyön asiantuntijaa jouluna 2020.

KiHot-opiskelija Oona Pusa"Koulutuksen myötä sain entistä laajemmin ymmärrystä siitä, kuinka monesta eri osasta potilaan kipu koostuu, ja siitä, kuinka paljon erilaisia hoitokeinoja on käytettävissä. Osaan nyt paremmin hakea ajantasaista tutkimustietoa ja hyödyntää sitä potilaiden hyväksi. Paras motivaattori koulutuksen aikana oli se, että sain vietyä uutta oppimaani tietoa välittömästi suoraan potilastyöhön. Koulutus antoi laajempaa perspektiiviä tarkastella ja kehittää kivunhoitoa koko työyhteisön tasolla, yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa.

Täydennyskoulutus toimi hyvin työelämän kanssa yhdessä. Koulutukseen liittyvät tehtävät tarjosivat mahdollisuuden pohtia kivunhoitoa sellaisten potilasryhmien osalta, joiden kanssa itse työskentelee. Täydennyskoulutus tarjosi myös ideoita kivunhoidon kehittämiseen tulevaisuudessa."

Oona Pusa, sairaanhoitaja, kirurginen vuodeosasto, Tekonivelsairaala Coxa


Kristiina Riihijärvi"Olen toiminut pitkään Kipupoliklinikan sairaanhoitajana pitkäaikaisesta kivusta kärsivien potilaiden hoidossa. Koulutuksen suurinta antia minulle oli oman ammattitaidon vahvistuminen.

Koulutuksessa pureuduttiin monipuolisesti näyttöön perustuvaan kivun hoitotyöhön. Koulutus antoi hyvät valmiudet näyttöön perustuvan kivun hoitotyön toteuttamiseen herättäen ennakkoluulottomasti hakeutumaan tutkitun tiedon äärelle. Mielestäni näyttöön perustuva hoitotyö takaa sen, että hoito on ajantasaista ja samalla pystyn paremmin perustelemaan valittuja hoitolinjoja potilaille.

Mentorit luotsasivat opiskelijaa rautaisella, mutta lempeällä ammattitaidolla koko koulutuksen ajan. 30 opintopisteen laajuinen koulutus oli toteutettu niin, että sen pystyi suorittamaan työn ohessa. Suosittelen lämpimästi tarttumaan tilaisuuteen!"

Kristiina Riihijärvi, Kipuhoitaja, Tampereen yliopistollinen sairaala

Täydennyskoulutuksesta keväällä 2019 valmistuneiden kokemuksia

Helmikuussa 2018 alkaneesta ensimmäisestä täydennyskoulutuksesta valmistui 21 kivun hoitotyön asiantuntijaa keväällä 2019.

 

Virpi Markkanen"Olen työskennellyt pitkään akuutin kivun hoidon parissa. Sain koulutuksesta lisää itseluottamusta kivun hoitotyön kehittämiseen. Sain myös tärkeää vahvistusta siihen, että sairaanhoitajalla on paljon työkaluja ja mahdollisuuksia myötävaikuttaa kivun hoidon onnistumiseen lääketieteellisten keinojen rinnalla.

Opin aivan uudella tavalla etsimään ja hyödyntämään tutkittua tietoa kivun hoidosta ja kivun hoitotyöstä. Koulutuksen myötä ammattinimikkeeni on vuoden alusta alkaen ollut kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja.

Koulutus oli mielestäni kattava, mielenkiintoinen ja ajantasainen. Opintojen aikataulutus oli sopiva työn ohessa suoritettavaksi. Ohjaajat ja luennoitsijat olivat erittäin motivoituneita, asiantuntevia ja kannustavia. Lisäksi omalta mentorointiryhmältä ja mentorilta sai aina tarvittaessa tukea."

Virpi Markkanen, anestesiasairaanhoitaja, APS-tiimin (Acute Pain Service) vastuuhoitaja, Keski-Suomen Keskussairaala


Suvi Viljakainen"Työskentelen tuki-ja liikuntaelinkirurgian leikkausosastolla (TULO) anestesiasairaanhoitajana. ja toimenkuvaani kuuluu myös APS-hoitajana (Acute Pain Service) toimiminen.

Kivun hoitotyön täydennyskoulutus on vahvistanut asiantuntijuuttani sairaanhoitajana potilaan kivun hoidon prosessissa. Sairaanhoitajan merkitys kivun hoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä on kirkastunut. Teen työtä, jolla on merkitys ja uskallan kehittää työtäni ja potilaiden hoitoa itseohjautuvasti.

Täydennyskoulutuksen suurin anti oli innostava ilmapiiri - hoitotieteen ja käytännön ihmisten sula sopu, jossa tunsi olevansa osa jotakin tärkeää ja ainutlaatuista. Verkkoympäristössä tapahtuva opiskelu ja lähipäivät rytmittyivät mukavasti. Työelämälähtöisen harjoitustyön kirjoittaminen puolentoista vuoden ajan yhdisti opinnot käytäntöön ja huomasin reflektoivani uutta tietoa jatkuvasti." 

Suvi Viljakainen, anestesiasairaanhoitaja, APS-hoitaja (Acute Pain Service), Tampereen yliopistollinen sairaala