Kivun hoitotyön täydennyskoulutus

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja tai kätilö: hyödynnä upea mahdollisuus syventää kivun hoitotyön osaamistasi!

Yksittäisiin moduuleihin on jatkuva ilmoittautuminen kevääseen 2025 saakka.

KIHOT logoKivun hoitotyön täydennyskoulutus (30 op) on Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen tarjoama ammatillinen, hoitotyöntekijöille suunnattu maksullinen täydennyskoulutus, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunnan kanssa.

Milloin: kevät 2024–kevät 2025, kolme lukukautta

Miten: verkossa, voit valita yhden tai useamman sinua kiinnostavan moduulin, tai suorittaa koko 30 op kokonaisuuden

Kenelle: Hoitotyön ammattilaisille (sairaanhoitajat, ensihoitajat, kätilöt), kipuhoitajille ja kipuvastaaville

Hinta: moduulikohtaisesti 100 € (sis. alv.) per 1 opintopiste

Opiskeluvaihtoehdot:

 • Yksittäiset moduulit (ei sisällä mentorointia tai oppimispäiväkirjaa). 1–30 op kokonaisuuden voi opiskella yksittäisinä moduuleina omaan tahtiin moduulien avautumisaikojen puitteissa. Jatkuva ilmoittautuminen.
 • 30 op kokonaisuus mentorointiryhmissä. Sisältää säännölliset mentorointitapaamiset verkossa noin 2–3 kertaa lukukaudessa. Mentorointiryhmäläiset työstävät opintojen ajan oppimispäiväkirjaa mentorien tuella. Ilmoittautuminen mentorointiryhmiin on päättynyt 31.1.2024.

Ilmoittautumisaika:

 • Jatkuva ilmoittautuminen yksittäisiin moduuleihin kevääseen 2025 saakka.

Opintojen alkaminen: Opinnot alkavat 14.2.2024 klo 16-18 Zoomissa toteutettavalla aloitustapaamisella. Yksittäisiä moduuleja suorittavana voit aloittaa opinnot joustavasti omien mahdollisuuksiesi mukaan myös myöhemminkin, aina kevätlukukauden 2025 loppupuolelle saakka.

Webinaarit: Kevään 2024 webinaari toteutetaan ti 19.3.24 klo 9–15. Syksyn 2024 ja kevään 2025 webinaarien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumislomake

Yhteydenotot: koordinaattori Reetta Mustonen ramust@utu.fi

Opiskelu on suunniteltu joustavasti työn ohella toteutettavaksi. Opintojen aikana kasvatat monipuolisesti kivun hoitotyön asiantuntijuutta ja lisäät kivunhoitoon liittyviä kliinisiä päätöksentekotaitoja.

Opiskeltuasi Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen 30 op kokonaisuuden:

 • Tunnet kiputilat, tiedät potilaan kivun hoitotyön periaatteet sekä kivun hoitotyön keskeiset tutkimukset
 • Laajennat ja syvennät kivun hoitotyön osaamistasi
 • Saat tietoa, ja osaat monimuotoisen ja tuloksellisen kivun hoitotyön suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin
 • Osaat valita yksilöllisesti jokaisen tarpeisiin sopivia kivun hoitotyön auttamismenetelmiä ja soveltaa niitä hoitoprosessin eri vaiheissa

  tiedot päivitetty 1.2.2024

Sisältö ja moduulien avautumisajat 2024-2025

Verkkopohjaisissa, vuorovaikutteisissa opinnoissa voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi silloin, kun sinulle sopii! Voit opiskella yhden tai useamman moduulin (á 1−5 op) oman mielenkiintosi ja mahdollisuuksiesi mukaan tai suorittaa koko 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden. Jokaiseen lukukauteen sisältyy yksi webinaarina toteutettava lähiopetuspäivä. Lisäksi opiskelijoille järjestetään säännöllisiä Zoom-vastaanottoja, joihin voi tulla matalalla kynnyksellä keskustelemaan opintoihin liittyvistä, mieltä askarruttavista asioista.

SISÄLTÖ JA MODUULIEN AVAUTUMISAJAT

Ensimmäinen moduuli Kivun hoitotyön perusteet on kaikille pakollinen.

Kevät 2024

 • Moduuli 1: Kivun hoitotyön perusteet: Kivun tunnistamisesta hoidon onnistumisen arviointiin 1op
 • Moduuli 2. Asiantuntevalla kivun arvioinnilla kohti laadukkaita hoidon tuloksia 5 op
 • Moduuli 3. Kivun lääkehoitotyö sairaanhoitajan näkökulmasta 5 op

Syksy 2024

 • Moduuli 4: Palliatiivinen kivun hoitotyö ja syöpäkivun hoitotyö 5op
 • Moduuli 5: Hoitotyön kivunhallintakeinot – lääkkeetöntä kivunhoitoa potilaan parhaaksi 5op

Kevät 2025

 • Moduuli 6. Ikääntyneiden kivunhoitotyö 5 op
 • Moduuli 7. Lasten kivunhoitotyö 4 op

Mentorointi

30 op kokonaisuuteen ilmoittautuneet opiskelijat saavat upean mahdollisuuden opiskella kivun hoitotyön huippuasiaantuntijoista koostuvien mentorien tuella.

 • Mentorointiryhmiin ilmoittautuminen päättyi 31.1.2024.

Aloitustapaaminen Zoomissa

Aloitustapaaminen toteutetaan Zoomissa 14.2.2024 klo 16.00-18.00

Kevään 2024 webinaari

Kevään webinaari toteutetaan Zoomissa 19.3.2024 klo 9.00-15.00.

Syksyn 2023 webinaari

Ajankohta ilmoitetaan keväällä 2024.

Kevään 2025 webinaari

Ajankohta ilmoitetaan syksyllä 2024.

Tiedot päivitetty 1.2.2024     

Mentorit 2024-2025

Mentorointiryhmiin ilmoittautuneet opiskelijat työstävät opintojen ajan oppimispäiväkirjoja kivun hoitotyön asiantuntijoista koostuvien mentorien tuella.

Mentorit

 


Sanna-Mari Pudas-Tähkä

Sanna-Mari Pudas-Tähkä, TtT, sh työskentelee koulutuspäällikkönä Satakunnan koulutuskuntayhtymässä. Sanna-Marin kivun hoitotyön asiantuntijuusalueena on tehohoitopotilaan kipu. Hänen mielenkiinnon kohteinaan kivun hoitotyössä ovat erityisesti akuuttihoitoon liittyvä kipu, kivun arviointi ja hoitotyön keinot kivun hallinnassa. Aikaisemmin Sanna-Mari on toiminut mentorina kolmessa aiemmassa Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen ryhmässä.


 

Anna-Leena Nousiainen

Anna-Leena Nousiainen, TtM, YAMK, sairaanhoitaja (AMK), esh työskentelee Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen kampuksella hoitotyön lehtorina. Anna-Leenan kiinnostuksen kohteena ovat leikkauksen jälkeinen kipu ja sen lääkehoito. Anna-Leena on ollut mukana suunnittelemassa kivun hoitotyön täydennyskoulutusta Suomen kivuntutkimusyhdistyksen jäsenenä ja toiminut mentorina kolmessa aiemmassa Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen ryhmässä.

Usein kysytyt kysymykset

K: Miten voin ilmoittautua Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen 2024–2025 opintoihin?

V: Yksittäisiin moduuleihin on jatkuva ilmoittautuminen kevääseen 2025 saakka. Voit tehdä yhden tai useamman moduulin, tai suorittaa koko 30 op kokonaisuuden kiinnostuksesi ja mahdollisuuksiesi mukaan.

K: Miten voin ilmoittautua mentorointiryhmiin Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksessa 2024–2025?

V: Mentorointiryhmiin (30 op kokonaisuus) ilmoittautuminen on päättynyt 31.1.2024. Mentorointiryhmissä opiskelevat sitoutuvat ilmoittautumisen yhteydessä 30 op kokonaisuuteen hintaan 2600 € sis.alv. (voidaan laskuttaa kahdessa erässä). Sen sijaan yksittäisiin moduuleihin on jatkuva ilmoittautuminen. 30 op kokonaisuuden voi suorittaa myös yksittäisinä moduuleina, jolloin opintoihin ei sisälly mentorointia ja hinta on 100 € per opintopiste.

K: Mitä välineitä tarvitsen opintojen suorittamiseksi?

V: Tietokoneen, jossa on kamera, mikrofoni, tekstinkäsittelyohjelma (suosituksena Word) ja verkkoyhteys.

K: Mitä webinaariin osallistuminen edellyttää?

V: Tietokoneen, jossa on kamera, mikrofoni ja verkkoyhteys.

K: Voinko suorittaa vain esim. moduulin 7 Lasten kivunhoitotyö?

V: Moduulin 1 Kivun hoitotyön perusteet suorittaminen on kaikille pakollista. Suoritettuasi moduulin 1 voit suorittaa haluamasi yhden tai useamman muista moduuleista, tai koko 30 opintopisteen kokonaisuuden.

K: Opinnot ovat kokonaan verkossa. Mistä voin saada tukea opintoihini?

V: Opiskelijoille järjestetään säännöllisiä Zoom-vastaanottoja, joihin voi tulla matalalla kynnyksellä keskustelemaan opintoihin liittyvistä, mieltä askarruttavista asioista ja tapaamaan koulutustiimiä. Zoom-vastaanottoja järjestetään muutaman kerran lukukaudessa. Tarkemmista ajankohdista tiedotetaan Moodlen kautta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä neuvoa ja saada tukea opintoihin Moodlessa tähän tarkoitetuilla keskustelualueilla.

Aiemmat toteutukset

Täydennyskoulutuksesta jouluna 2023 valmistuneiden kokemuksia

Syyskuussa 2022 alkaneesta verkkopohjaisesta täydennyskoulutuksesta valmistui 20 kivun hoitotyön asiantuntijaa jouluna 2023. 

 

"Olen toiminut lasten sairaanhoitajana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (TAYS) 11 vuotta. Syksyllä 2023, kivun hoitotyön opintojen myötä, aloitin TAYSin lastenklinikan kivunhoitotiimissä. Olemme tiimissä yhtenäistämässä klinikan sisäisiä kivunhoito-ohjeita.

Täydennyskoulutuksen myötä olen saanut työkaluja uusimman, tutkitun tiedon hankkimiseen ja taitoja sen jakamiseen kollegoille. Suosittelen opintoja kivunhoidon parissa työskenteleville, sillä tätä kautta saat varmasti uusimmat tiedot kivun hoitotyöstä. Itselläni rohkeus ottaa asioita esiin kollegojen kesken on kasvanut opintojen myötä.

Täydennyskoulutuksessa parasta oli uusimman, ajantasaisen, tutkitun tiedon saaminen ja muiden kivun hoitotyön asiantuntijoiksi opiskelevien kanssa verkostoituminen. Tein opinnot mentorointiryhmässä ja koin, että muilta ryhmäläisiltä sain arvokkaita näkökulmia kivun hoitotyöhön."

Liisa Saarijärvi, sairaanhoitaja. lasten sisätautiosasto, Pirha, Tampereen yliopistollinen sairaala

 

***********************************************************************************

”Täydennyskoulutuksen myötä olen hahmottanut ja ymmärtänyt kivun laaja-alaista ulottuvuutta ja ymmärtänyt moniammatillisen yhteistyön merkityksen osana kipupotilaan hoitoprosessia.

Hakeutuessani kivunhoitotyön täydennyskoulutukseen työskentelin erikoissairaanhoidossa kipupoliklinikalla sairaanhoitajana sekä APS (Acute Pain Service) tiimissä. Keskussairaalassa potilasryhmät vaihtelevat lapsista aikuisiin ja työ vaatii monen erityisryhmän kivunhoitotyön erityispiirteiden tunnistamisen ja osaamisen. Koulutus on vastannut kaikkiin alussa asettamiini tavoitteisiin.

Mentorointiryhmissä tapahtunut opiskelu on tukenut oppimisprosessia ja yhteiset tapaamiset reflektoivalla otteella ovat olleet antoisia. Erityiskiitokset haluan antaa ryhmän mentorille, joka aktiivisella ja positiivisella otteella mentoroi ryhmää eteenpäin koko puolitoista vuotisen matkan.

Suosittelen lämpimästi koulutusta kaikille kivunhoitotyöstä kiinnostuneille."

Wanda Franssila, sairaanhoitaja, palliatiivisen- ja kivunhoidon asiantuntija, Kanta-Hämeen keskussairaala

**************************************************************************

"Olen toiminut vuodesta 2002 Etelä-Savon hyvinvointialueella Mikkelin keskussairaalan leikkausosastolla anestesiahoitajana ja vuosien varrella suorittanut myös sairaanhoitajan amk- ja yamk -tutkinnot. Lähdin innokkaasti kivun hoitotyön täydennyskoulutukseen osastonhoitajani sitä ehdottaessa. Olin aina tuntenut omakseni potilaan kivun hoitoon liittyvät asiat, mutta tunsin, että potilaan kivun hoitoa voi aina kehittää ja omia käsityksiään ja toimintatapojaan tarkastella uudelleen.

Suosittelen lämpimästi tätä koulutusta! Se oli monipuolinen ja opettavainen matka kivunhoitotyön maailmaan, jossa näyttöön perustuvalla tiedolla on todellinen merkitys. Koulutus antoi siten hyvät valmiudet etsiä omaehtoisesti kivunhoitoon liittyvää, tutkittua tietoa. Mentorointiryhmässä syntynyt ”parviäly” oli myös poikkeuksellinen, hieno kokemus!  Koulutus on tukenut hienosti kliinistä urapolkuani. Tämän täydennyskoulutuksen myötä olen organisaatiossani suuntautumassa kivunhoitoon liittyviin, mielenkiintoisiin koulutustehtäviin."

Heidi Rossi, anestesiahoitaja, leikkausosasto, Mikkelin keskussairaala, Etelä-Savon hyvinvointialue 

****************************************************************************

"Valmistuin sairaanhoitajaksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuonna 2003. Viimeiset 12 vuotta olen työskennellyt kirurgian vuodeosastolla, ja 7 vuotta tehnyt 50 % kipuhoitajan työtä, johon kuuluu myös neuromodulaatiohoito. Koen tärkeänä kivunhoidon kehittämisen ja ajan hermolla pysymisen. Olen kiitollinen työnantajalle, joka mahdollisti koulutuksen kustantamalla sen.

Kivun hoitotyön täydennyskoulutus vahvisti aiempaa osaamistani ja koulutuksen myötä opin hyödyntämään paremmin näyttöön perustuvaa tietoa potilaan kivun hoidossa. Täydennyskoulutus lisäsi taitojani myös kivun hoitoon liittyvän, tutkitun tiedon hakemiseen.

Koulutuksen sisältö oli monipuolinen ja laaja, kattaen erilaiset potilasryhmät.  

Mentorointiryhmäläisten kanssa mahdollistui ajatusten vaihto ja samalla sai tilaisuuden kuulla, miten kivunhoito toteutuu eri puolilla Suomea.

Suosittelen lämpimästi kivun hoitotyön täydennyskoulutusta, vaikka et työskentelisikään kipuhoitajana tai pääasiassa pitkäkestoisesta kivusta kärsivien potilaiden parissa. Kipu on yleinen oire kaikissa potilasryhmissä ja hyvällä kivun hoitotyöllä on mahdollisuus päästä potilaan kivun hoidossa onnistuneeseen lopputulokseen."

Anni Nykänen, sairaanhoitaja kirurgian osastolla, kipuhoitaja sekä neuromodulaatiohoitaja, Etelä- Savon hyvinvointialue, Savonlinna 

 

Täydennyskoulutuksesta keväällä 2022 valmistuneiden kokemuksia

Tammikuussa 2021 alkaneesta verkkopohjaisesta täydennyskoulutuksesta valmistui 18 kivun hoitotyön asiantuntijaa keväällä 2022.

Emilia Nummi

"Suoritin kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen (30 op) kahdessa osassa; ensin syksyllä 2021 kolme moduulia ja keväällä 2022 loput neljä. Hain ja sain opintoihin apurahaa TAYS:in tukisäätiöltä ja SASH säätiöltä. Lisäksi osan koulutuksesta maksoin itse ja osan kustansi työnantajani. Vaikka en opiskellut mentoriryhmässä ja tein moduulit epäkronologisessa järjestyksessä, sain aina hyvää ohjausta.

Koin oppivani ajantasaista, tutkittua tietoa ja etenkin lisääntynyt tieto pitkäaikaisesta kivusta on hyödyttänyt minua työssäni. Koulutus myös kirkasti omaa ammatillista identiteettiäni ja inspiroi kehittämään kivun hoitotyötä. Opinnot eivät tuntuneet liian työläiltä, vaan niitä oli mukava tehdä omassa aikataulussa työn ohessa. Suosittelen koulutusta kaikille kivusta kiinnostuneille."

Emilia Nummi, anestesiahoitaja, APS- hoitaja, tuki- ja liikuntaelinkirurgian leikkausosasto, Tampereen yliopistollinen sairaala

**********************************************************************************

 

Noora Virta-Nieminen

”Hakeuduin opiskelemaan kivun hoitotyön täydennyskoulutukseen (30 op), koska koin, että päiväkirurgisten potilaiden postoperatiiviseen kivun hoitoon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Kymmenen vuoden tauon jälkeen verkkopohjaisten opintojen sisäistämiseen meni jonkin verran aikaa, kun tietokone ja tietotekniset taidot eivät olleet heti ajan tasalla. Lopulta moduulien suorittaminen verkossa omaan tahtiin oli kuitenkin joustava ja mielekäs tapa toimia. Mentorista ja omasta pienryhmästä oli suuri tuki koko opintojen ajan.

Koulutuksen videoluennot ja oppimistehtävät − sekä yksilö- että pienryhmätehtävät − harjoittivat minua etsimään uutta tutkittua tietoa. Opintojen suorittaminen vahvisti asiantuntijuuttani ja toi minulle ennen kaikkea rohkeutta ilmaista oma mielipiteeni potilaan kivun hoitoon liittyen. Koulutuskokonaisuuden suorittamisen jälkeen otin vastaan päiväkirurgisen yksikkömme kipuvastuuhoitajan tehtävän.”

Noora Virta-Nieminen, anestesiasairaanhoitaja, Turun yliopistollinen keskussairaala

 

*******************************************************************************

Minna Liimatainen

"Olin halunnut uutta näkökulmaa työhöni ja keväällä 2021 osastonhoitajani suositteli minulle Kivun hoitotyön täydennyskoulutusta (30 op).  Opintojen alussa koin verkko-opiskelun hieman haasteelliseksi, mutta oman mentorointiryhmän tuki ja kannustus auttoivat eteenpäin. Mentorointiryhmämme työskentely oli voimaannuttavaa ja mentorimme Tarja oli meille suurena apuna ja tukena koko opiskeluajan.

30 op koulutus kattoi kivun hoitotyön merkityksen syntymästä kuolemaan. Täydennyskoulutus syvensi tietämystäni kivun monimuotoisuudesta. Opinnot antoivat valmiuksia yksilöllisempään potilasohjaukseen, erilaisten kivun hoitomuotojen käyttämiseen ja kivun hoitoon liittyvän tutkitun tiedon hyödyntämiseen. Täydennyskoulutus vahvisti omia taitojani potilaan kohtaamisessa ja ohjaamisessa. Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen myötä olen päässyt ajoittain toimimaan kipuvastaanoton sairaanhoitajan tehtävässä.

Positiivisen opiskelukokemukseni myötä suosittelen Kivun hoitotyön täydennyskoulutusta. Koulutus tarjoaa uutta motivaatiota työtehtäviin!"

Minna Liimatainen, endokrinologinen sairaanhoitaja, Mikkelin keskussairaala.

Täydennyskoulutuksesta jouluna 2020 valmistuneiden kokemuksia

Syyskuussa 2019 alkaneesta järjestyksessään toisesta täydennyskoulutuksesta valmistui 18 kivun hoitotyön asiantuntijaa jouluna 2020.

KiHot-opiskelija Oona Pusa"Koulutuksen myötä sain entistä laajemmin ymmärrystä siitä, kuinka monesta eri osasta potilaan kipu koostuu, ja siitä, kuinka paljon erilaisia hoitokeinoja on käytettävissä. Osaan nyt paremmin hakea ajantasaista tutkimustietoa ja hyödyntää sitä potilaiden hyväksi. Paras motivaattori koulutuksen aikana oli se, että sain vietyä uutta oppimaani tietoa välittömästi suoraan potilastyöhön. Koulutus antoi laajempaa perspektiiviä tarkastella ja kehittää kivunhoitoa koko työyhteisön tasolla, yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa.

Täydennyskoulutus toimi hyvin työelämän kanssa yhdessä. Koulutukseen liittyvät tehtävät tarjosivat mahdollisuuden pohtia kivunhoitoa sellaisten potilasryhmien osalta, joiden kanssa itse työskentelee. Täydennyskoulutus tarjosi myös ideoita kivunhoidon kehittämiseen tulevaisuudessa."

Oona Pusa, sairaanhoitaja, kirurginen vuodeosasto, Tekonivelsairaala Coxa


Kristiina Riihijärvi"Olen toiminut pitkään Kipupoliklinikan sairaanhoitajana pitkäaikaisesta kivusta kärsivien potilaiden hoidossa. Koulutuksen suurinta antia minulle oli oman ammattitaidon vahvistuminen.

Koulutuksessa pureuduttiin monipuolisesti näyttöön perustuvaan kivun hoitotyöhön. Koulutus antoi hyvät valmiudet näyttöön perustuvan kivun hoitotyön toteuttamiseen herättäen ennakkoluulottomasti hakeutumaan tutkitun tiedon äärelle. Mielestäni näyttöön perustuva hoitotyö takaa sen, että hoito on ajantasaista ja samalla pystyn paremmin perustelemaan valittuja hoitolinjoja potilaille.

Mentorit luotsasivat opiskelijaa rautaisella, mutta lempeällä ammattitaidolla koko koulutuksen ajan. 30 opintopisteen laajuinen koulutus oli toteutettu niin, että sen pystyi suorittamaan työn ohessa. Suosittelen lämpimästi tarttumaan tilaisuuteen!"

Kristiina Riihijärvi, Kipuhoitaja, Tampereen yliopistollinen sairaala

 

*********************************************************************************

Mari Jokela

”Sairaanhoitajaksi valmistumiseni jälkeen pääsin melkein heti työskentelemään HUSin Kipuklinikalle. Ehdin työskennellä muutaman vuoden pitkäaikaisen kivun hoidon parissa ennen Kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen (30 op) aloittamista. Suoritin 30 op laajuisen opintokokonaisuuden vuosina 2019−2020. Opintojen alkuvaiheessa, syksyllä 2019 siirryin APS-hoitajaksi, jolloin täydennyskoulutus tuki minulle uutta akuutin kivun hoidon näkökulmaa erinomaisesti.

Täydennyskoulutus vahvisti aiemmin oppimaani ja syvensi aikaisempaa osaamistani. Oppimistehtävät kehittivät taitoa etsiä laadukasta, tutkittua tietoa.  Täydennyskoulutus antoi valmiudet lähteä kehittämään itseäni lisää ja uskallusta hypätä uusiin tuuliin.

Keväällä 2022 suoritin aiempien opintojen lisäksi vielä uuden tarjolla olevan lasten ja nuorten kivun hoitotyön moduulin, koska koin tarvetta vahvistaa tätä erityisosaamista nykyisessä työssäni Uudessa Lastensairaalassa.

Suosittelen Kivun hoitotyön täydennyskoulutusta lämpimästi kaikille kivun hoitotyöstä kiinnostuneille. 30 op kokonaisuus tarjoaa hyvät valmiudet kivun hoidon parissa työskentelemiseen. Kivun hoitotyö on ajankohtaista aina, iästä riippumatta.”

Mari Jokela, sairaanhoitaja (AMK), HUS/ Uusi Lastensairaala

Täydennyskoulutuksesta keväällä 2019 valmistuneiden kokemuksia

Helmikuussa 2018 alkaneesta ensimmäisestä täydennyskoulutuksesta valmistui 21 kivun hoitotyön asiantuntijaa keväällä 2019.

 

Virpi Markkanen"Olen työskennellyt pitkään akuutin kivun hoidon parissa. Sain koulutuksesta lisää itseluottamusta kivun hoitotyön kehittämiseen. Sain myös tärkeää vahvistusta siihen, että sairaanhoitajalla on paljon työkaluja ja mahdollisuuksia myötävaikuttaa kivun hoidon onnistumiseen lääketieteellisten keinojen rinnalla.

Opin aivan uudella tavalla etsimään ja hyödyntämään tutkittua tietoa kivun hoidosta ja kivun hoitotyöstä. Koulutuksen myötä ammattinimikkeeni on vuoden alusta alkaen ollut kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja.

Koulutus oli mielestäni kattava, mielenkiintoinen ja ajantasainen. Opintojen aikataulutus oli sopiva työn ohessa suoritettavaksi. Ohjaajat ja luennoitsijat olivat erittäin motivoituneita, asiantuntevia ja kannustavia. Lisäksi omalta mentorointiryhmältä ja mentorilta sai aina tarvittaessa tukea."

Virpi Markkanen, anestesiasairaanhoitaja, APS-tiimin (Acute Pain Service) vastuuhoitaja, Keski-Suomen Keskussairaala


Suvi Viljakainen"Työskentelen tuki-ja liikuntaelinkirurgian leikkausosastolla (TULO) anestesiasairaanhoitajana. ja toimenkuvaani kuuluu myös APS-hoitajana (Acute Pain Service) toimiminen.

Kivun hoitotyön täydennyskoulutus on vahvistanut asiantuntijuuttani sairaanhoitajana potilaan kivun hoidon prosessissa. Sairaanhoitajan merkitys kivun hoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä on kirkastunut. Teen työtä, jolla on merkitys ja uskallan kehittää työtäni ja potilaiden hoitoa itseohjautuvasti.

Täydennyskoulutuksen suurin anti oli innostava ilmapiiri - hoitotieteen ja käytännön ihmisten sula sopu, jossa tunsi olevansa osa jotakin tärkeää ja ainutlaatuista. Verkkoympäristössä tapahtuva opiskelu ja lähipäivät rytmittyivät mukavasti. Työelämälähtöisen harjoitustyön kirjoittaminen puolentoista vuoden ajan yhdisti opinnot käytäntöön ja huomasin reflektoivani uutta tietoa jatkuvasti." 

Suvi Viljakainen, anestesiasairaanhoitaja, APS-hoitaja (Acute Pain Service), Tampereen yliopistollinen sairaala