Vaikuttavuutta sotepalveluihin uudistuvalla johtamisella

Itä-Suomen yliopisto Tampereen, Turun ja Oulun yliopistojen sekä Åbo Akademin kanssa toteuttavat Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa "Vaikuttavuutta sotepalveluihin uudistuvalla johtamisella" -koulutushanketta hoitotyön johtajille.

Kenelle opinnot on tarkoitettu
Hoitotyön johtajiksi aikoville sekä jo johtajana toimiville henkilöille, jotka haluavat päivittää osaamistaan. Hakukelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto.

Milloin opinnot alkavat
Syksyllä 2019 ja kestävät vuoden 2020 loppuun. Lukukausittain suoritetaan 2-3 opintojaksoa.

Paljonko opinnot maksavat
Opinnot ovat opiskelijoille maksuttomat, rahoittajana toimii OKM.

Miksi kannattaa hakeutua opintoihin

 • Opinnot vahvistavat strategista sekä lähijohtamisosaamista. Ne antavat opiskelijalle valmiuksia johtamisen uudistamiseen muuttuvassa ja digitalisoituvassa palvelujärjestelmässä.
 • Opintojen avulla vahvistetaan sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuutta sekä varmistetaan johtamisosaamisen korkeatasoisuutta.
 • Opinnot voi hyväksiluetuttaa, mikäli hakeutuu myöhemmin yliopistoon hoitotieteen tutkinto-opiskelijoiksi.
Opintokokonaisuuden laajuus ja sisällöt

Laajuus 37 opintopistettä sisältäen opintojaksot:

 • Hoitotyön johtamisen taustateoriat, 5 op
 • Vetovoimaisen organisaation johtaminen, 5 op
 • Talouden ja tuottavuuden johtaminen hoitotyössä, 5 op
 • Näyttöön perustuvan hoitotyön toteuttaminen ja arviointi 5 op
 • Vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen, 6 op
 • Kumppanuuksien ja toimintakulttuurin johtaminen, 6 op
 • Digitalisoituva saumaton sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, 5 op
Opintojen toteutus
 • Opinnot on mahdollista sovittaa työ- ja perhe-elämään, koska ne toteutetaan opiskelijalähtöisesti monimuotoopiskeluna, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.
 • Lähipäivät toteutetaan järjestävien yliopistojen alueilla ja niitä on maksimissan kaksi / opintojakso.
 • Luennot ovat suomenkielisiä, mutta tentit sekä kirjalliset työt on mahdollista tehdä myös ruotsiksi.
Ilmoittautuminen

Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisesti osoitteessa www.uef.fi/johtajakoulutus viimeistään 31.5.2019. Opintoihin valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä 85 kelpoisuusehdot täyttävää opiskelijaa, jotka eivät ole tutkinto-opiskelijoita yliopistossa. Etusijalla ovat hankkeessa mukana olevissa työelämäorganisaatioissa työskentelevät hakijat.

Lisätiedot
Opintoja, sisältöjä sekä ilmoittautumista koskeviin kysymyksiin vastaa hankkeen projektipäällikkö, Anja Terkamo-Moisio (anja.terkamo-moisio@uef.fi)