Alueellinen tutkimushanke vauhdittaa terveysdataan perustuvaa tuotekehitystä

09.10.2023

Terveysalan tuotekehitys tarvitsee laadukasta dataa. Keinotekoisesti tuotetut aineistot soveltuvat vain rajallisiin käyttötarkoituksiin, kun taas aitojen terveystietojen käyttö on vahvasti säänneltyä. Synteettisen terveysdatan testialusta on uudenlainen palvelu, joka tuo terveystietoa käyttäjien saataville tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksista tinkimättä.

Synteettisen terveysdatan testialusta

Synteettisen terveysdatan testialusta on kehitteillä oleva Varsinais-Suomen yrityksille ja tutkimuslaitoksille suunnattu palvelu, joka vahvistaa alueellista terveysalan ekosysteemiä, Terveyskampus Turkua, ja tukee terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa valtakunnallisella tasolla. Testialustapalvelu liitetään osaksi Terveyskampus Turun testialustapalvelujen kokonaisuutta ja se tarjoaa myös uuden väylän tutkimuslaitosten ja yritysten välisiin hankkeisiin.

Synteettisen terveysdatan testialusta (SYNDATE) -hankkeessa tuotetaan synteettistä, mutta oikeankaltaista terveysdataa tarjoava testialusta, joka osaltaan ratkoo terveysdatan toisiokäyttöön liittyviä ongelmakohtia. Kehitystyössä hyödynnetään edistynyttä mallinnusteknologiaa, jonka ansiosta tuotettu synteettinen terveysdata on laadultaan lähellä aitoa potilasdataa. Käytettävät menetelmät sisältävät yksityisyyden säilyttäviä ominaisuuksia ja mahdollistavat sen, että tuotetut testiaineistot täyttävät tiukat tietosuojakriteerit. Näin synteettisiä aineistoja voidaan antaa yritysten käyttöön ilman toisiokäyttöön liittyvää raskasta sääntelyä.

Alueellista yhteiskehittämistä

Synteettisen terveysdatan testialustaa kehittävät hankeyhteistyössä Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue. Tekniselle testialustalle kehitettävä synteettinen data valitaan yhdessä alueellisten terveysteknologian yritysten kanssa. Yhteistyöhön ollaan hakemassa mukaan yrityksiä.

- Synteettinen terveysdata tuotetaan kahdesta kliinisestä kokonaisuudesta, joiden valinta tehdään hankkeen aikana yhteistyössä yritysten kanssa. Näin varmistetaan, että valittu data vastaa yritysten tarpeita niiden innovaatiotoiminnan tukemiseksi, toteaa terveysteknologian apulaisprofessori Antti Airola Turun yliopiston tietotekniikan laitokselta.

Maaliskuun 2025 loppuun jatkuva Synteettisen terveysdatan testialusta (SYNDATE) -hanke on Euroopan unionin osarahoittama. Hanke saa rahoitusta Varsinais-Suomen liitolta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta.

EU logo co-funded                            V-S liitto logo

Luotu 09.10.2023 | Muokattu 09.10.2023