Turussa tekniikan koulutukseen hakeneiden määrä lähes nelinkertaistunut

04.06.2024

Turun korkeakoulujen tekniikan opiskelijahakumäärät ovat noin nelinkertaistuneet vuodesta 2018. Vuonna 2018 tekniikan alan hakijoita oli 2690, tämän vuoden kevään yhteishaussa 10 691. Myös aloituspaikkojen määrässä on tapahtunut merkittävää kasvua. Korkeakoulujen hankkima kilpailtu tutkimusrahoitus tekniikan alalla on samalla noin kolminkertaistunut 40 miljoonaan euroon.

– Hallitusohjelman tavoite nostaa maamme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostukset neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä tarkoittaa huomattavaa kasvua tutkimuksen ja kehityksen työpaikoissa. Tekniikan koulutuksella on merkittävä rooli tähän resurssihaasteeseen vastaamisessa, Turun kaupungin elinvoimajohtaja Vesa Palander sanoo.

– Turun korkeakoulut ovat vastanneet siihen tarpeeseen, jonka alueen yritykset ovat esittäneet, millä on pitkällä aikavälillä merkittävä vaikutus alueen kehitykseen. Yhteistyö Turun kaupungin, korkeakoulujen ja yritysten kolmikannassa on tehnyt kehityksen mahdolliseksi, Business Turun toimitusjohtaja Tom Palenius kertoo.

Myös tekniikan alan aloituspaikkojen määrä on kasvanut reippaasti Turun korkeakouluissa. Aloituspaikat ovat kasvaneet erityisesti uusien koulutusvastuiden ja uusien tutkinto-ohjelmien myötä, mutta myös vakiintuneilla aloilla, esimerkiksi tietotekniikassa, on viimeisten kuuden vuoden aikana kasvatettu aloituspaikkamääriä. Tässäkin on vastattu yritysten osaajatarpeisiin. Vuonna 2020 Turun korkeakouluissa oli tekniikan alalla noin 1 300 aloituspaikkaa, joista noin kolme neljästä oli ammattikorkeakouluissa. Turun yliopiston DI-koulutuksen laajentamisen myötä diplomi-insinöörien tutkintokoulutuksen aloituspaikat ovat lisääntyneet, ollen tänä vuonna noin 480.

– Turun korkeakoulujen välinen yhteistyö on vahvistanut merkittävästi tekniikan koulutusta ja tutkimusta alueella. Lähes kaikki Turun tekniikan alan kehittämiselle 2016 asetetut tavoitteet on saavutettu. Vaikuttavin yksittäinen toimenpide on ollut teknillisen tiedekunnan perustaminen Turun yliopistoon vuonna 2021. Uuden tiedekunnan perustaminen, lukuisat uudet koulutusvastuut ja yhteensä 16 lahjoitusprofessuuria ovat olleet näyttävä ponnistus Varsinais-Suomen kunnilta, yrityksiltä ja korkeakouluilta, sanoo Turun yliopiston vararehtori ja Teknologiakampus Turun johtaja Mika Hannula.

Teknologiakampus on Turun korkeakoulujen, Turun kaupungin ja Business Turun yhteistyöverkosto.

Visio tulevaisuudesta

Tänään julkaistu Teknologiakampuksen Turun korkeakoulujen tekniikan visio 2030 kertoo mitä ja miten seuraavan viiden vuoden aikana tulisi tehdä, jotta Turun tekniikan kehitys jatkuisi suotuisasti alueen elinvoimaa ja hyvinvointia edistäen. Tekniikan alan osaamisvaje on ollut yksi Varsinais-Suomen menestyksen pullonkauloista. Tavoitteena on, että Varsinais-Suomessa on jatkossa yhä vahvempi sekä kansallisesti että kansainvälisesti kilpailukykyinen tekniikan osaamiskeskittymä.

– Keskeinen tekniikan korkeakoulutuksen kehittämiseen liittyvä asia seuraavan viiden vuoden aikana on kansainvälisten tutkinto-ohjelmien, erityisesti kandidaatintutkinto-ohjelmien kehittäminen, jotta Turun seudulle saadaan lisää kansainvälisiä osaajia paikkaamaan ikäluokkien pienentymistä ja turvaamaan osaajien saatavuus alueen elinkeinoelämälle, Hannula kertoo.

Varsinais-Suomi kilpailee osaajista sekä kansallisesti muiden kaupunkien ja alueiden kanssa että kansainvälisesti. Korkeakoulujen kansainvälisten tutkinto-ohjelmien vetovoima on erittäin hyvä.

– Kansainvälisten osaajien saaminen Turkuun opiskelemaan ja osaajien integroiminen alueen elinkeinoelämään edellyttää seuraavan viiden vuoden aikana alueen toimijoiden, erityisesti korkeakoulujen ja yritysten, välistä määrätietoista yhteistyötä. Vahvat ja kansainvälisesti menestyvät korkeakoulut ovat osa sitä Suomi-kuvaa, jonka kehittämistä on tärkeä jatkaa, Palenius jatkaa.

Koulutuksen uudet ulottuvuudet: kilpailukykyä koko alueelle

Turun neljä tekniikan korkeakouluttajaa Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Novia-ammattikorkeakoulu, ovat määrätietoisesti vahvistaneet profiilejaan ja laajentaneet koulutustarjontaansa vastaamaan yhä paremmin alueen osaamistarpeita. Tekniikan alan mukanaan tuoma kasvava kansainvälinen tutkimusrahoitus lisää opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallin kautta merkittävästi korkeakoulujen kaikkien alojen rahoitusta.

Seuraavan viiden vuoden aikana tavoitteena on saada korkeakoulujen tekniikan osaamisen potentiaali ja vahvuusalueet vielä aikaisempaa paremmin Varsinais-Suomen yritysten käyttöön.

Vuoden 2018 jälkeen kilpailtua tutkimusrahoitusta on saatu yhä enemmän ja yhteistyö yritysten kanssa on tiivistynyt, mikä on mahdollistanut tutkimustulosten laajemman hyödyntämisen käytännössä. Vision mukaan vuonna 2030 Turun tekniikan keskeiset tutkimusalat ovat älykäs liikkuminen, terveys- ja diagnostiikkateknologiat, puhtaan siirtymän teknologiat, tekoäly, valmistava teknologiateollisuus sekä turvallinen merenkulku ja logistiikka.
 

Lue lisää:

Turun korkeakoulujen tekniikan visio 2030 on julkaistu

 

Luotu 04.06.2024 | Muokattu 04.06.2024