Asiasana: data

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Alueellinen tutkimushanke vauhdittaa terveysdataan perustuvaa tuotekehitystä

09.10.2023

Terveysalan tuotekehitys tarvitsee laadukasta dataa. Keinotekoisesti tuotetut aineistot soveltuvat vain rajallisiin käyttötarkoituksiin, kun taas aitojen terveystietojen käyttö on vahvasti säänneltyä. Synteettisen terveysdatan testialusta on uudenlainen palvelu, joka tuo terveystietoa käyttäjien saataville tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksista tinkimättä.

Tutustu kirjaston uuteen Opiskelijan aineistonhallintaoppaaseen

20.10.2020

Opiskelijan aineistonhallintaopas esittelee datanhallinnan koko elinkaaren opinnäytteen suunnittelusta työn tekemiseen ja sen valmistumiseen. Opas kertoo esimerkein, mitä tutkimusaineistot ovat.  Se kuvailee kohta kohdalta, mitä toimenpiteitä aineistonhallinta edellyttää tutkimussuunnitelmavaiheessa, opinnäytteen laatimisen aikana ja työn valmistumisen jälkeen.  

BalticSatApps-hankkeessa luotiin pohjaa satelliittidataa hyödyntäville innovaatioille ja uusille startup-yrityksille Itämeren alueella

12.01.2021

Eurooppalainen Copernicus-ohjelma tarjoaa avointa ja ilmaista kaukokartoitusdataa, jonka avulla voidaan esimerkiksi tehdä näkyväksi erilaisia maapalloon vaikuttavia ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta ja kaupungistumista. Turun yliopiston koordinoimassa kolmevuotisessa BalticSatApps-projektissa keskityttiin kehittämään uusia innovaatioita, jotka perustuvat tähän dataan. Projektissa tuettiin ja katettiin koko uuden palvelun tai sovelluksen kehitysketju aina tarpeiden selvittämisestä ratkaisuun saakka ja siitä edelleen kaupallistamiseen.

Tutkimusdatan hallinnan perusteet -kurssi väitöskirjatutkijoille ja postdoc -tutkijoille

01.12.2020

Tutkimusdatan hallinnan perusteet (Basics of Research Data Management, BRDM, 3 op.) -kurssilla käydään läpi tutkimusprojektin datanhallinnan keskeisiä kysymyksiä yhdessä tutkijaopettajien, lakiasiasiantuntijoiden, tietosuojavastaavan, kirjaston data-asiantuntijoiden, biostatistikon, tutkimuksen IT-palveluasiantuntijoiden ja Tietoarkiston asiantuntijoiden kanssa. Ilmoittautuminen kurssille on nyt auki ja kurssi alkaa maaliskuussa 2021.

Yksityisyyden tulevaisuutta määrittää kaksi kilpailevaa ajattelutapaa (Väitös: FM Matti Minkkinen, 15.5.2020, tulevaisuudentutkimus)

Yksityisyyden suojan tulevaisuudesta Euroopassa käytävä keskustelu on jumissa jatkuvan kasvun ja traagisen menetyksen tarinoiden välissä, selviää FM Matti Minkkisen tuoreesta väitöstutkimuksesta. Väittelijän mukaan ristiriitaisessa tilanteessa on myös aineksia uusiin avauksiin.