Tietokone heijastuksella ylhäältä

Tutkijat laativat raportin verkkohäirinnästä

31.03.2021

Turun yliopistosta johdettu Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) -konsortio on julkaissut raportin, johon on koottu tietoa verkkohäirintään liittyvistä tutkimuksista sekä ohjeita häirintätilanteita varten.

Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) -konsortio on julkaissut tutkimusraportin verkkohäirinnän tunnistamisesta ja ehkäisystä. Raporttiin on koottu tietoa verkkohäirintään liittyvistä tutkimuksista sekä häirintätilanteisiin laadituista oppaista ja ohjeistuksista.

Raportti esittelee yleisimmät verkkohäirinnän muodot, häirinnän paikat ja kohteet. Tutkimusten mukaan häirinnälle erityisen alttiita ammattiryhmiä ovat journalistit, poliitikot ja toimittajat. Raportin lisäksi tutkijat laativat näille ammattiryhmille suunnatut toimintaohjeet verkkohäirinnän kohtaamisen varalle.

Eri ammattiryhmille suunnitellut ohjeistukset antavat konkreettisia neuvoja häirinnän tunnistamiseen, siitä ilmoittamiseen, häirinnästä aiheutuvien riskien minimoimiseen sekä työnantajan ja esihenkilön vastuisiin. Ohjeisiin on koottu lista linkeistä, joista saa lisätietoa verkkohäirinnästä ja tietoturvallisuudesta.

– Ideana on, että raporteista ja ohjeista olisi hyötyä sekä yksittäisille tutkijoille että taustaorganisaatioille: tällaisia kokoavia tekstejä ei ole oikein löytynyt avoimesta verkosta, toteaa IDA-konsortiota johtava professori Susanna Paasonen.

Konsortio järjesti maaliskuun lopussa Turun kuntavaaliehdokkaille zoom-seminaarin, jossa keskusteltiin poliitikkojen kohtaamasta verkkohäirinnästä, sen eri piirteistä ja kitkemisestä.

IDA-konsortio pureutuu datan merkityksen ja arvon korostumiseen elämän eri osa-alueilla nykyisessä digitaalisessa taloudessa. Konsortio sisältyy strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) Kulttuuri teknologisoituvassa yhteiskunnassa -ohjelmaan.

> Raportti ja ohjeet hankkeen sivuilla

Luotu 31.03.2021 | Muokattu 31.03.2021