Palveluohjauksen tulevaisuus -seminaari kokosi yhteen palveluohjauksen kehittämisestä kiinnostuneita alan asiantuntijoita ja toimijoita

07.09.2023

Turun yliopiston hoitotieteen laitos järjesti yhdessä 2M-IT Oy:n kanssa Palveluohjauksen tulevaisuus -seminaarin palvelu- ja asiakasohjauksen parissa toimiville ammattilaisille 1.9.2023.

Perjantaina 1.9.2023 Vierailukeskus Joessa toteutettu tapahtuma tarjosi palveluohjauksen osaajille mahdollisuuden kokoontua yhteen kuulemaan puheenvuoroja palveluohjauksen kehittämisestä ja pohtimaan yhdessä palveluohjauksen nykytilannetta. Tilaisuuden järjesti Turun yliopiston hoitotieteen laitos yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ratkaisuja tuottavan 2M-IT Oy:n kanssa.

Tilaisuuteen osallistui kolmisenkymmentä palveluohjauksen kehittämisestä innostunutta alan asiantuntijaa ja toimijaa. Suurin osa osallistujista oli Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta (Varha), mutta tilaisuuteen osallistui palveluohjauksen asiantuntijoita myös muualta Suomesta.

Osa osallistujista oli opiskellut hoitotieteen laitoksen vuosina 2019–2022 tarjoamassa Palveluohjauksen täydennyskoulutuksessa (30 op), joka oli myös katalyyttinä tälle tapahtumalle.

Hoitotieteen laitokselta tapahtuman toteutuksesta vastasivat projektiasiantuntija Maiju Kuusniemi, väitöskirjatutkija Reetta Mustonen ja professori Sanna Salanterä.

Professori Sanna Salanterä, väitöskirjatutkija Reetta Mustonen ja projektiasiantuntija Maiju Kuusniemi ottamassa yhteiskuvaa
Seminaarin järjestäjät hoitotieteen laitokselta: professori Sanna Salanterä, väitöskirjatutkija Reetta Mustonen ja projektiasiantuntija Maiju Kuusniemi.


– Seminaarin tavoitteena oli avata keskustelua ja jakaa ajatuksia siitä, miten voimme hyödyntää digitaalisia ratkaisuja palveluohjauksen tukena. Päivä tarjosi antoisan ja innostavan ympäristön uusien näkökulmien avaamiseen sekä vanhojen käytänteiden kyseenalaistamiseen, sekä monialaiseen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, tiivistää Salanterä.

Palveluohjauksella tarkoitetaan paneutuvaa asiakastyötä, jonka tavoitteena on auttaa asiakkaita saamaan heidän tarpeidensa mukaisia, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja.  Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöt edellyttävät vahvaa palveluohjauksen osaamista, jotta väestön muuttuviin sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tarpeisiin voidaan tehokkaasti vastata ja samalla vähentää ammattilaisten tekemää päällekkäistä työtä.

– Palveluohjauksen rooli yhteiskunnassamme on merkittävä, sillä se luo sillan yksilöiden tarpeiden ja monipuolisten palveluiden välille. Monimutkaistuvassa yhteiskunnassa ohjauksen rooli on yhä keskeisempi. Digitalisaation, teknologian ja muuttuvien tarpeiden aikakaudella on tärkeää pysähtyä pohtimaan, kuinka voimme varmistaa, että palveluohjaus on entistäkin tehokkaampaa, yksilöllisempää ja saavutettavampaa, sanoo Mustonen.

Asiantuntijapuheenvuorojen kuulemisen lisäksi osallistujat pääsivät päivän aikana osallistumaan pienryhmätyöskentelyyn, jossa he saivat yhdessä pohtia palveluohjauksen nykyhetkeä ja ennen kaikkea sen tulevaisuutta.

– Erityisesti pienryhmätyöskentelyn myötä seminaari tarjosi osallistujille tilaisuuden oppia toinen toisiltaan, jakaa parhaita käytäntöjä ja luoda yhteistä ymmärrystä siitä, mihin suuntaan palveluohjauksen tulisi kehittyä, kertoo Kuusniemi.

Luotu 07.09.2023 | Muokattu 07.09.2023