CORDIALIS-hanke tukee kulttuuriperinnettä digiajan keinoin

01.03.2023

Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitos on mukana CORDIALIS-hankkeessa, jossa laaditaan pedagogisia materiaaleja ja työkaluja hybridiopetukseen ja -vuorovaikutukseen. Hankkeen ensimmäinen kansallinen tutustumistapahtuma järjestetään 21.3.2023 Turun yliopistossa.

Maailmanlaajuinen Covid-19-pandemia paljasti, että digitaalisia työkaluja tarvitaan koulutuksessa, monilla ammattialoilla ja kulttuurisektoreilla. Lisäksi kriisi nosti esiin etäviestintään liittyviä ongelmia, kuten huonot digitaidot, keskittymisongelmat etätyöskentelyssä ja netiketin soveltamisen.

ERASMUS+-hanke CORDIALIS (Connecting Remote Areas Through Digital Competences and Cultural Heritage) vastaa näihin haasteisiin tarjoamalla eri kohderyhmille, erityisesti syrjäisillä alueilla asuville kansalaisille, työkaluja digitaitojen kehittämiseen. Samalla hanke yhdistää ihmisiä sen kautta, mikä on heille yhteistä ja tukee heidän hyvinvointiaan: paikallinen kulttuuri- ja käsityöperinne.

– CORDIALIS-hanke syntyi tarpeesta yhdistää eri alojen toimijoita ja tuoda esille paikallista kulttuuri- ja käsityöperintöä kansalaisten yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseksi. Hankkeessa tuotetut pedagogiset materiaalit hyödyntävät partnerimaiden kulttuuri- ja käsityöperinnettä digitaitojen oppimisen työkaluina, kertovat hankkeen koordinoija Maarit Mutta ja projektitutkija Soila Merijärvi.

CORDIALIS-tiimi koostuu neljästä partnerista: De l’art et d'autre (Ranska) on pieni yritys, joka tarjoaa koulutusta kulttuurikasvatuksen ja kehollisen vuorovaikutuksen aloilla, Lietuvos Kaimo Turizmo Asociacija (Liettua) yhdistää Liettuan maaseutumatkailupalveluja kansallisella tasolla ja Web Per Tutti (Italia) tuottaa digi- ja kulttuurikoulutusta eri-ikäisille aikuisille. Turun yliopiston päätavoite hankkeessa on tukea hybridiä kielten oppimista ja auttaa sekä opettajia että opiskelijoita käyttämään erilaisia digivälineitä oppimisen tukena.

Vapaasti saatavia oppimateriaaleja etäviestinnästä ja digitaidoista

Hankkeen ensimmäisessä työvaiheessa CORDIALIS-tiimi loi pedagogisen Etäviestinnän haasteita ja ratkaisuja -käsikirjan ja 36 kysymys–vastaus-korttia, jotka tarjoavat kohderyhmille suunniteltuja opetustehtäviä. Nämä materiaalit ovat vapaasti saatavilla hankkeen nettisivulla viidellä eri kielellä (englanti, italia, liettua, ranska ja suomi).

– Materiaalit ja työkalut sopivat kaikille, jotka haluavat parantaa etäviestintä- ja digitaitojaan tai kenties opettaa niitä muille. Manuaalissa keskitytään osallistujien motivointiin, vuorovaikutukseen ja ryhmänhallintaaan liittyviin kysymyksiin ja luodaan lyhyt teoreettinen katsaus aiheeseen. Kysymys–vastaus-kortit puolestaan pyrkivät parantamaan osallistujien motivaatiota ja keskittymiskykyä etäviestinnässä, kertoo Mutta.

CORDIALIS-kysymys-vastaus-kortti

Hankkeen kysymys–vastaus-kortit tarjoavat kohderyhmille suunniteltuja opetustehtäviä. Kuva: CORDIALIS.

Lisäksi partnerit loivat videopodcasteja liittyen vuorovaikutukseen, motivaatioon ja ryhmänhallintaan etäviestinnässä. Osaa korteista testattiin partnerimaissa järjestetyissä työpajoissa eri kohderyhmien, kuten seniori-ikäisten kielten opiskelijoiden, kanssa.

– Turussa yhteistyössä Työväen sivistysliiton Turun opintojärjestön (TSL Turku) kanssa järjestetyssä työpajassa tutustuttiin senioreiden espanjan kielen kurssilla digivälineisiin, joita voidaan hyödyntää opiskelussa. Työpajassa oli käytössä myös etäläsnäolorobotti, jota osallistujat saivat testata. Työpajassa pyrittiin erityisesti vähentämään digitaalista ahdistusta. Osallistujat muun muassa kuvasivat kännyköillään heille tärkeitä turkulaisia kohteita ja kertoivat muille espanjaksi, miksi kyseinen kohde on heille tärkeä, Merijärvi sanoo.

Multiplier-tapahtumissa 21.3.2023 ja 29.3.2023 tutustutaan hankkeen materiaaleihin

Tiistaina 21.3.2023 klo 16–18 järjestetään Turun yliopistossa (Arcanum-rakennus, projektitila Luoma) ensimmäinen Multiplier eli promootiotapahtuma. Suomenkielisessä "Etäviestinnän haasteet ja ratkaisut – virtuaalivuorovaikutuksen työkalupakki" -tapahtumassa esitellään hanketta ja sen pedagogisia materiaaleja. Tapahtumaan ilmoittaudutaan Webropol-lomakkeella 20.3.2023 mennessä.

Lisäksi hankkeen partnerit järjestävät keskiviikkona 29.3.2023 klo 16.00 alkaen yhteisen kansainvälisen multiplierin Sulmonasta (Italia) käsin. Zoomissa pidettävässä tapahtumassa pääsee tapaamaan kaikki hankkeen partnerit ja testaamaan luotuja materiaaleja. Sulmonan tapahtuman on englanninkielinen ja siihen voi ilmoittautua 27.3.2023 mennessä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cordialis.project@gmail.com.

Tapahtumiin on vapaa pääsy. Niihin ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat oppia lisää etäviestinnästä ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisuista, oppia keinoja parantaa digitaitojaan tai opettaa muille digitaitoja.

Hankkeen englanninkieliset materiaalit ovat vapaasti saatavilla hankkeen nettisivuilla.

> CORDIALIS

> Hanke Facebookissa

> Hankkeen YouTube-kanava

CORDIALIS-hankkeen logo

Luotu 01.03.2023 | Muokattu 01.03.2023