Turun yliopisto jäseneksi kestävän ja osallistavan digitaalisen muutoksen neuvoa-antavaan asiantuntijaryhmään

07.07.2023

Turun yliopisto on hyväksytty jäseneksi uuden, monisidosryhmäisen yhteistyöalustan neuvoa-antavaan asiantuntijaryhmään, joka koostuu kansalaisyhteiskunnan ja tiedeyhteisön edustajista. Alusta edistää Euroopan unionin ja sen globaalien kumppaneiden yhteistyötä osallistavan ja kestävän digitaalisen muutoksen parissa.

Digital for Development (D4D) Hub on uusi globaalin digitaalisen yhteistyön muoto, jonka avulla Euroopan unioni (EU) edistää ihmiskeskeistä, osallistavaa ja kestävää digitaalista muutosta hyödyntäen monisidosryhmäistä yhteistyötä. D4D Hubin käynnistivät joulukuussa 2020 Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja D4D Hubin kumppanit, joihin kuuluu EU:n jäsenvaltioita, Euroopan komissio, Euroopan investointipankki ja eurooppalaiset kehitysrahoituslaitokset, kansalaisyhteiskunnan toimijoita, yliopistoja ja yksityisen sektorin kumppaneita sekä EU:ssa että sen kumppanimaissa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa, Karibialla ja EU:n itäisessä naapuristossa.

D4D Hub tukee uusien kansainvälisten kumppanuuksien rakentumista keskittymällä oikeudenmukaiseen, osallistavaan ja kestävään digitaaliseen muutokseen globaalisti. Yhteistyöalustan ihmiskeskeinen lähestymistapa asettaa ihmiset digitaalisen muutoksen ytimeen. D4D Hubin tavoitteena on edistää osallistavia digitaalisia talouksia ja yhteiskuntia, joissa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua ja olla osa digitalisoituvaa maailmaa.

Kansalaisyhteiskunnan ja akateemisen maailman ääni digitaalisessa muutoksessa 

Edistääkseen inklusiivisuutta D4D Hub tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Kansalaisyhteiskunta ja tiedeyhteisö ovat tärkeitä kumppaneita D4D Hubille, sillä ne auttavat edistämään alustan arvoihin perustuvaa digitaalista muutosta. Kansalaisyhteiskunnan organisaatiot antavat äänen marginalisoituneille ja heikommassa asemassa oleville . Akateeminen yhteisö taas tarjoaa tieteelliseen tutkimukseen ja näyttöihin perustuvia näkemyksiä, joiden pohjalta on mahdollista edistää ihmisten ja planeetan etuihin pohjautuvaa digitaalista muutosta.  

Jotta tärkeät sidosryhmät saataisiin osaksi päätöksentekoa, D4D Hub perusti helmikuussa 2023 kansalaisyhteiskunta- ja tiedeyhteisötyöryhmän (Civil Society and Academia Working Group, CSAAG). Turun yliopisto hyväksyttiin ryhmän jäseneksi kesäkuussa 2023. CSAAG on yksi D4D Hubin neuvoa-antavista elimistä. Sen ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että D4D Hub vastaa yhteiskunnan tarpeisiin ihmiskeskeisessä digitaalisessa muutoksessa. Neuvoa-antava ryhmä jakaa tietoa ja antaa palautetta D4D Hubin toimintaan liittyvistä aihealueista. Lisäksi ryhmä auttaa D4D Hubin sihteeristöä ottamaan keskeiset sidosryhmät mukaan keskusteluihin ja tarjoaa ryhmän jäsenille mahdollisuuden osallistua suoraan digitalisaation liittyvien poliittisten linjausten, ohjelmien ja aloitteiden valmisteluun.

- Turun yliopistolle ja keskeisille strategisille kumppaneillemme globaalissa etelässä työryhmän jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden jakaa vuosikymmenien aikana kertynyttä kokemusta digitaalisten taitojen kehittämisestä erityisesti Afrikassa. Meillä on mahdollisuus tuoda esiin osaamispohjaisen digitaalisen muutoksen sekä avoimen tieteen käytäntöjen merkitys muutoksen toteutumisessa, kertoo professori Niina Käyhkö.

- Olemme erityisen valmiita tarjoamaan D4D-hubin jäsenmaille kokemuksia ja tietoa paikkatieto-osaamiseen, ilmastoriskeihin ja resilienssin rakentamiseen liittyvästä työstämme ja sen vaikutuksista Tansanian Resilience Academyssä yhteistyössä Maailmanpankin ja lukuisten julkisten ja yksityisten sidosryhmien kanssa, Käyhkö jatkaa.

Uuden neuvoa-antavan ryhmän järjestäytymiskokous pidettiin heinäkuun alussa Brysselissä. EU-asioiden päällikkö Anniina Jaakon mukaan ryhmän jäsenyys tarjoaa Turun yliopistolle runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa ja olla mukana kehittämisprosesseissa. 

- Neuvoa-antavan ryhmän jäsenenä Turun yliopisto osallistuu kokouksiin, työryhmiin, konsultaatioihin ja keskusteluihin, joiden kautta tarjotaan Euroopan komissiolle asiantuntijanäkemyksiä ja suosituksia. Toiminnan ohessa yliopisto voi ehdottaa uusia aloitteita ja ohjata EU-ohjelmia ja rahoitusteemoja vastaamaan tutkimus- ja kehitystarpeita, Jaako kertoo.

Luotu 07.07.2023 | Muokattu 07.07.2023