Luonnontieteiden ja tietotekniikan avoimia yliopisto-opintoja kevätlukukaudella 2024

21.11.2023

Maailma muuttuu nopeasti, uutta tietoa ja teknologioita kehittyy jatkuvasti. On tärkeää pysyä ajan tasalla ja selviytyä muutoksista.

Avoimen yliopiston opintotarjonnasta voit valita opintoja oman kiinnostuksesi mukaan. Voit hankkia työelämässä tarvittavaa uutta osaamista ja päivittää tietojasi. Opinnot sopivat myös tutkintoon tähtääville. Tutustu kevätlukukauden 2024 tarjontaan!

Tarkista opetustavat ja aikataulut, ilmoittautumisajat ym. tiedot opintojen esittelysivuilta. Opintomaksut ovat enintään 15 euroa/op. Tarjontaan sisältyy myös maksuttomia opintoja. Kysy lisätietoja!

Perehtyisitkö ympäristöekologiaan, luonnonvarojen maantieteeseen tai digitaalisen paikkatiedon käyttämiseen?

Maantieteen verkko-opintoja

 • Avoin paikkatieto ja geoinformatiikan perusteet 5 op -opintojaksolla 2.1. - 25.2. voit tutustua siihen, mitä digitaalinen paikkatieto on, miten etsitään ja arvioidaan avointa paikkatietoa ja miten sijaintitietoa hallitaan paikkatieto-ohjelmistoissa (GIS) ja -palveluissa. Opit myös visualisoimaan paikkatietoa karttoina. Ilmoittaudu viimeistään 27.12.
 • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op, 26.2. - 7.4.
 • Luonnonvarojen maantiede 5 op, 8.4. - 12.5.

> Maantieteen opinnot

Ympäristötieteen verkko-opintoja

 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op tai jaksoja:
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op, 29.1. - 17.3.
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op, 18.3. - 19.5.

> Ympäristötieteen  opinnot

Ilmasto.nyt – Ilmastonmuutoksen peruskurssi 2 op (MOOC) itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, maksuton.

SystemsChange.now – Systems Thinking in Global Change Research 5 ECTS credits (MOOC), verkko-opinnot 17.1. - 27.3., ilmoittautuminen päättyy 8.1.

Johdatus bioturvallisuuteen 2 op, asiantuntijaluennot verkossa 12.1. - 29.3., ilmoittautuminen päättyy 4.1.

Biologia: Ihmisen fysiologia 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

Elintarviketieteen sekä muita biokemian ja biotekniikan, 
kemian ja fysiikan kursseja

Biokemia ja biotekniikka

 • Elintarviketieteet – teoria 5 op, Molekyylibiologia - teoria 5 op, Mikrobiologia - teoria 4 op, lähiopetuksena Turun yliopistossa 8.1. alkaen, ilmoittaudu viimeistään 3.1. 
 • Introduction to Immunoassays in Diagnostic 1 ECTS credits, itsenäiset verkko-opinnot 1.1. - 10.3.2024, ilmoittaudu viimeistään 31.12.

> Biokemian ja biotekniikka

Kemian perus- ja aineopintojen kursseja

 • Kemia III (fysikaalinen kemia) 5 op, verkko-opinnot 8.1. - 3.3.
 • Kemia IV (orgaaninen kemia) 5 op, verkko-opinnot 4.3. - 21.5.
 • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op, lähiopetus TY:ssa 8.1. - 3.3.
 • Kemiallinen biologia 5 op, verkko-/lähiopetus 4.3. - 28.4.
 • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op, verkko-opetus 29.4. - 20.6.

> Kemian opinnot

Fysiikka

 • Fysiikan peruskurssi: sähkömagnetismi 4 op, TY:ssa 8.1. - 10.3.
 • Fysiikan peruskurssi: aaltoliike 4 op, TY:ssa 6.3. - 19.5.

> Fysiikan opinnot

Tietotekniikan, digitalisaation ja tekoälyn opintoja – myös maksuttomia verkkokursseja

Matematiikka: Artificial Intelligence for Schoolteachers 5 ECTS credits

 • Lähiopetuksena Turun yliopistossa ja verkko-opintoina 8.1. - 3.3.2024.

>  Lue lisää

Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op 

 • Opintojakso kuuluu tietotekniikan perusopintoihin ja sen voi opiskella verkko-/lähiopetuksena Turun yliopistossa 24.1. - 7.5.2024. Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssi on maksuton.

> Tietotekniikan perusopinnot

Digitalisaatio, tietojärjestelmät, tekoäly ja vihreät ICT- hankinnat -kurssit 1 - 32 op

 • Useita maksuttomia verkkokursseja 22.1. - 16.6.2024. Ilmoittautuminen 5.12.2023  - 18.1.2024.
 • Opinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille ja erityisesti työelämässä ICT-hankintojen ja digitalisaation parissa toimiville niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Ei pohjakoulutusvaatimuksia.

> Lue lisää kurssitarjonnasta

Kestävä web-kehitys / Sustainable Web Development

 • Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti työelämässä toimiville ja ne sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille, joilla on aiemmin hankittu perustason osaaminen tai kokemus ohjelmoinnista. Voit hankkia lisätietämystä digipalveluiden teknisestä tuottamisesta ja ohjelmistotuotannosta yleensä sekä kestävyyden näkökulman huomioon ottamisesta. 
 • Voit opiskella kokonaisuuden (30 op) 8.1. - 18.6.2024, johon sisältyy lähiopetusta Capstone-jaksossa, tai valita yksittäisiä verkkokursseja. Opetus järjestetään myös englanniksi. 
 • Maksuttomat opinnot.

> Lue lisää

Tekoälyakatemian monitieteisen opintokokonaisuuden jaksoja 

 • Tekoälyn perusteet 2 op, itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot ja Exam-tentti. Maksuton.
 • Tekoälyn menetelmät 5 op, lähi- tai verkko-opinnot sekä Exam-tentti 11.3. - 31.7. Maksuton .
 • Johdatus digitaalisiin ihmistieteisiin 3 op, lähi-/verkko-opinnot Turun yliopistossa 9.1. - 27.2.
 • Yleinen tekoäly ja teoriat mielestä 3 op, lähi- tai verkko-opinnot 24.1. - 22.2.
 • Puhuvien koneiden historiaa: Kuvittelua, kohtaamisia ja tunteita 5 op, 14.3. - 8.5.2024
 • AI & Cybersecurity 2 ECTS credits (MOOC), itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot. Maksuton.
 • ym.

> Tekoälyakatemian opinnot

Open Programming and Database Courses 1 - 28 ECTS credits 

 • This training provides you with the opportunity to complete 1 - 28 ECTS credits of online courses. The studies are intended for those receiving temporary protection in Finland as well as for anyone with the ability to study at a higher education level in English. Courses are free of charge.
 • Courses are organized as open higher education in cooperation between the University of Turku and Turku University of Applied Sciences. 

> Further information

Luotu 21.11.2023 | Muokattu 12.12.2023