Asiasana: aineistonhallinta

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Aineistonhallintasuunnitelma Suomen Akatemian rahoituksen ehto – Turun yliopiston data-asiantuntijat tutkijan apuna

05.04.2023

Suomen Akatemian myöntämän rahoituksen ehtona on, että vastuullinen tutkija toimittaa aineistonhallintasuunnitelman Suomen Akatemialle kahdeksan viikon kuluessa saamastaan myönteisestä rahoituspäätöksestä. Tutkijan lisäksi myös Turun yliopiston ja tutkijan yksikön tulee sitoutua suunnitelman sisältöön ennen kuin rahoitus voidaan hyväksyä vastaanotetuksi. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvattujen toimenpiteiden on oltava toteutettavissa suorituspaikassa ja niiden tulee noudattaa hyvää aineistonhallintatapaa.

Tutkimusdatan hallinnan perusteet -kurssi väitöskirjatutkijoille ja postdoc -tutkijoille

28.11.2022

Tutkimusdatan hallinnan perusteet (Basics of Research Data Management, BRDM, 3 op.) -kurssilla käydään läpi tutkimusprojektin datanhallinnan keskeisiä kysymyksiä yhdessä tutkijaopettajien, lakiasiantuntijoiden, tietosuojavastaavan, kirjaston data-asiantuntijoiden, biostatistikon ja tutkimuksen IT-palveluasiantuntijoiden kanssa. Ilmoittautuminen kurssille on nyt auki ja kurssi alkaa helmikuussa 2023.

Aineistonhallintasuunnitelma on Suomen Akatemian rahoituspäätöksen maksatuksen ehtona – TY:n DMP:n hyväksymisprosessi

05.04.2022

Turun yliopiston sisäiseen hyväksymisprosessiin Suomen Akatemian myöntämän rahoituksen vastaanottamisessa on tullut merkittäviä muutoksia viime vuosina. Rahoituksen ehtona on, että aineistonhallintasuunnitelma on toimitettava Suomen Akatemialle myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen ja yliopiston sekä yksikön tulee sitoutua suunnitelman sisältöön. Tässä uutisessa esitellään Turun yliopiston aineistonhallintasuunnitelman hyväksymisprosessi.

Tutkimusdatan hallinnan perusteet -kurssi väitöskirjatutkijoille ja postdoc -tutkijoille

26.11.2021

Tutkimusdatan hallinnan perusteet (Basics of Research Data Management, BRDM, 3 op.) -kurssilla käydään läpi tutkimusprojektin datanhallinnan keskeisiä kysymyksiä yhdessä tutkijaopettajien, lakiasiasiantuntijoiden, tietosuojavastaavan, kirjaston data-asiantuntijoiden, biostatistikon, tutkimuksen IT-palveluasiantuntijoiden ja Tietoarkiston asiantuntijoiden kanssa. Ilmoittautuminen kurssille on nyt auki ja kurssi alkaa helmikuussa 2022.

Apua perustutkinto-opiskelijan tutkimusaineistojen hallintaan – aineistonhallinnan suunnitelmapohja opiskelijoille

27.10.2021

Tutkimusaineistot ovat keskeinen osa perustutkinto-opiskelijankin tutkimusprosessia. Yksi tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla ja aineistonhallintasuunnitelma on työkalu, jonka avulla tähän tavoitteeseen voidaan päästä. Turun yliopiston kirjastossa on luotu nyt myös opiskelijan tarpeisiin räätälöity aineistonhallintasuunnitelmapohja, jonka avulla suunnitella tutkimusaineiston hallinta koko opinnäytetyöprosessin ajan.

Hyvällä datanhallinnalla tutkimuksen parempaa toistettavuutta

26.10.2021

Tuoreesta tutkimuksesta käy ilmi, että tutkijat pitävät tutkimuksen hyvää datanhallintaa eli datan järjestelmällistä käsittelyä erittäin tärkeänä datan eheyden, tutkimustulosten luotettavuuden ja tutkimuksen toistettavuuden kannalta. Silti koulutusta datanhallintaan on saanut vain harva ja nuorten tutkijoiden osaaminen on kirjavaa. Tutkimustaan käsittelevässä blogiartikkelissa Jukka Rantasaari esittää myös ratkaisuja tilanteen parantamiseksi.