Asiasana: Avoin julkaiseminen

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Suomen Akatemian uudet ehdot avoimeen julkaisemiseen 1.1.2021 jälkeen avatuissa hauissa

26.04.2021

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen. Hankkeiden tulee siis sitoutua vertaisarvioitujen artikkeleiden ja aineistojen osalta vähintään aineiston kuvailutietojen saattamiseen avoimesti saataville. Linjausta toteutetaan hankkeissa, jotka on rahoitettu Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Lisäksi avoimeen julkaisemiseen liittyviä maksuja ei enää budjetoida erikseen, vaan niiden katsotaan sisältyvän yleiskustannuksiin.

Avoin julkaiseminen Taylor Francisin, Wileyn, Elsevierin, Emeraldin ja American Chemical Societyn lehdissä vuonna 2021

17.03.2021

Turun yliopisto tutkijat ovat osana FinELib-konsortiota oikeutettuja hyödyntämään konsortion neuvottelemien tiedelehtisopimuksien open access -etuja, joilla vastaava kirjoittaja voi julkaista artikkelinsa avoimena joko ilman kirjoittajamaksua (APC-maksu, article prosessing charge) tai alennetulla kirjoittajamaksulla. Ehdot kirjoittajamaksuetujen saamiseksi ja kustantajien prosessit vaihtelevat.