Asiasana: Avoin julkaiseminen

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Julkaise avoimena Nature Research -lehdissä

14.06.2022

Turun yliopiston tutkijoilla on nyt mahdollisuus julkaista avoimena maksutta kaikissa muissa Nature Research -lehdissä paitsi lehdessä Nature Protocols, mukaan lukien ne nimekkeet, jotka perustetaan 31.12.2024 päättyvän sopimuskauden aikana. FinELib-konsortion sopimuksen viimeistely on vielä kesken, mutta kustantaja on jo avannut mahdollisuuden avoimeen julkaisemiseen.

Suomen Akatemian uudet ehdot avoimeen julkaisemiseen 1.1.2021 jälkeen avatuissa hauissa

26.04.2021

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen. Hankkeiden tulee siis sitoutua vertaisarvioitujen artikkeleiden ja aineistojen osalta vähintään aineiston kuvailutietojen saattamiseen avoimesti saataville. Linjausta toteutetaan hankkeissa, jotka on rahoitettu Akatemian 1.1.2021 jälkeen avaamissa hauissa. Lisäksi avoimeen julkaisemiseen liittyviä maksuja ei enää budjetoida erikseen, vaan niiden katsotaan sisältyvän yleiskustannuksiin.