Maksuton avoin julkaiseminen Taylor & Francisin lehdissä on taas mahdollista

07.03.2023

Taylor & Francisin ja FinELib-konsortion sopimus sopimuskaudelle 2023-24 on valmistunut. Sopimus sisältää sekä lukuoikeuden että lisämaksuttoman avoimen julkaisemisen oikeuden Turun yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Lukuoikeus on uusiin ja päivittyviin vuoden 2023 SSH- ja S&T-kokoelmiin, jotka sisältävät lehtiä pääasiassa yhteiskuntatieteellisiltä, humanistisilta ja luonnontieteellisiltä aloilta. Avoimen julkaisemisen oikeus on lähes kaikkiin lukuoikeuden listan hybridilehtiin sekä täysin avoimeen lehteen Annals of Medicine. Sekä lukemisen että julkaisemisen lehtilista sisältää lähes 2 000 lehteä. Mikäli sopimukseen kuuluvia lehtiä muuttuu sopimuskauden aikana täysin avoimiksi, ne pysyvät julkaisuedun piirissä koko sopimuskauden ajan.  

Avoimia artikkeleja on vuosittain käytettävissä rajallinen määrä, mutta arvion mukaan tämä määrä riittää avaamaan 100 % FinELib-konsortion tilaajaorganisaatioiden tutkijoiden artikkeleista. Siinä tapauksessa, että vuonna 2023 julkaisuoikeutta jää käyttämättä, sitä voidaan siirtää vuodelle 2024 käytettäväksi korkeintaan 5 %. Vuoden 2024 mahdollisesti käyttämättä jäävää julkaisuoikeutta voidaan neuvottelutilanteen niin salliessa siirtää enintään 5 % seuraavalle sopimuskaudelle tai tarvittaessa käyttää Medical-kokoelman lehdissä julkaistavien artikkelien avaamiseen.  

Edellinen, noin 2,5 vuoden mittainen sopimus Taylor & Francisin kanssa, päättyi vuoden 2022 lopussa. Sopimuksen puitteissa Turun yliopistoon affilioituneet vastaavat kirjoittajat julkaisivat avoimena ilman lisämaksua yli 150 artikkelia. Kirjoittajamaksuina tämä vastaa n. 450 000 euroa.​ Tämän lisäksi kirjaston avoimeen julkaisemiseen kohdentamalla rahoituksella saatiin avattua 15 artikkelia (kirjoittajamaksuina yli 30 000 euroa). 

Julkaisemisen ohjeet kirjoittajille FinELibin sivuilla. 

Turun yliopiston avoimen julkaisemisen edut. 

 

 

 

 

Luotu 07.03.2023 | Muokattu 10.03.2023