Aineistonhallintasuunnitelma (DMP) Suomen Akatemian rahoituksen ehtona

26.10.2022

Myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen vastuullinen tutkija toimittaa Suomen Akatemialle aineistonhallintasuunnitelman. Yliopisto ja yksikkö sitoutuvat sen sisältöön.

Aineistonhallintasuunnitelma (Data Management Plan eli DMP) on rahoituksen maksatuksen ehtona ja se toimitetaan Suomen Akatemialle kahdeksan (8) viikon kuluessa päätöksestä. Hyväksyessään rahoituksen hakija liittää DMP:n päätökseen. Tämän jälkeen suorituspaikka sitoutuu siihen ja hyväksyy rahoituksen vastaanotetuksi.

Vastuu aineistonhallintasuunnitelmasta on tutkijoiden lisäksi tutkimuksen suorituspaikoilla. Suorituspaikassa sitoudutaan siihen, että DMP on toteutettavissa ja siinä esitetyt toimenpiteet noudattavat hyvää aineistonhallintatapaa. Suomen Akatemia seuraa aineistohallintasuunnitelmien toteutumista ja laatua.

Prosessi myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen

DMP:n tekemiseen suositellaan DMPTuuli -työkalua. Viimeistään kolmen (3) viikon kuluttua päätöksestä projektin vastuullinen tutkija lähettää DMP:n ensimmäisen version osoitteeseen openutu@utu.fi . Palveluosoitteen asiantuntijat (kirjastosta, IT-palveluista, lakipalveluista ja tutkimusedellytyksistä) kommentoivat ja muokkaavat suunnitelmaa tutkijan kanssa yhteistyössä.

Hyvän käytännön mukaisesti DMP tulisi lähettää hyvissä ajoin etukäteen myös suorituspaikan edustajalle, jotta rahoituksen vastaanottava yksikkö voi sitoutua DMP:ssä kerrottaviin asioihin.

Vastuullinen tutkija laittaa valmiin DMP:n

  1. openutu@utu.fi
  2. tiedekuntansa/laitoksensa controllerille controller@utu.fi
  3. SARA-järjestelmään -> automaattisesti suorituspaikan edustajalle hyväksyttäväksi

Lisätietoa ja ohjeita:

Luotu 26.10.2022 | Muokattu 26.10.2022