Tutustu kirjaston uuteen Opiskelijan aineistonhallintaoppaaseen

20.10.2020

Opiskelijan aineistonhallintaopas esittelee datanhallinnan koko elinkaaren opinnäytteen suunnittelusta työn tekemiseen ja sen valmistumiseen. Opas kertoo esimerkein, mitä tutkimusaineistot ovat.  Se kuvailee kohta kohdalta, mitä toimenpiteitä aineistonhallinta edellyttää tutkimussuunnitelmavaiheessa, opinnäytteen laatimisen aikana ja työn valmistumisen jälkeen.  

Kun opiskelija laatii opinnäytettään, hän perehtyy samalla yhteen keskeiseen tutkimustaitoon: aineistonhallintaan eli tutkimusdatan hallintaan. Mitä parempaa huolta opiskelija pitää kandi- tai graduprosessin aikana keräämästään ja muokkaamastaan aineistosta, sitä laadukkaampia tutkimustuloksia sen pohjalta syntyy ja sitä sujuvammin työ valmistuu. 

Ennen tutkimusta on esimerkiksi hyvä selvittää, tarvitaanko tietojen keruuseen lupia, sekä millä välineillä aineisto kannattaa kerätä. Tutkimuksen aikana hyvään aineistonhallintaan kuuluu muun muassa se, että työskentelyn aikana syntyvät tiedostot säilytetään loogisesti nimetyssä järjestyksessä tietoturvallisessa säilytyspaikassa. Myös aineistojen pitkäaikaissäilytys tai hävittäminen tarpeen mukaan opinnäyteprosessin päätteeksi on tärkeää huomioida. 

Opiskelijan aineistonhallintaopas on tarkoitettu tueksi kaikkien oppiaineiden opinnäytteen tekijöiden ja heidän ohjaajiensa työhön. Se täydentää kirjaston tutkimuksen tuen opasvalikoimaa.

 

Luotu 20.10.2020 | Muokattu 26.01.2021