BalticSatApps-hankkeessa luotiin pohjaa satelliittidataa hyödyntäville innovaatioille ja uusille startup-yrityksille Itämeren alueella

12.01.2021

Eurooppalainen Copernicus-ohjelma tarjoaa avointa ja ilmaista kaukokartoitusdataa, jonka avulla voidaan esimerkiksi tehdä näkyväksi erilaisia maapalloon vaikuttavia ilmiöitä, kuten ilmastonmuutosta ja kaupungistumista. Turun yliopiston koordinoimassa kolmevuotisessa BalticSatApps-projektissa keskityttiin kehittämään uusia innovaatioita, jotka perustuvat tähän dataan. Projektissa tuettiin ja katettiin koko uuden palvelun tai sovelluksen kehitysketju aina tarpeiden selvittämisestä ratkaisuun saakka ja siitä edelleen kaupallistamiseen. Projektia toteutettiin tiiviissä yhteistyössä virolaisten, suomalaisten, puolalaisten, venäläisten sekä ruotsalaisten partnerien kanssa.

EU:n Copernicus-ohjelman palvelut tuottavat satelliitti- ja paikallishavaintoihin perustuvaa jopa lähes reaaliaikaista dataa maailmanlaajuisesti, mutta sitä voidaan käyttää myös paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin. Ohjelman satelliittidatan hyödyntämistä ja kaupallistamista edistävä BalticSatApps-projekti käynnistettiin lähestymällä kaukokartoitusdatan käyttäjiä ja kehittäjiä. Tätä työtä johti erikoistutkija TkT Ali Nadir Arslan Ilmatieteen laitokselta. 

– Selvitimme ensiksi satelliittidatan mahdollisia käyttäjiä sekä sitä, miten dataa käytetään nykyisin ja millaista potentiaalia sillä olisi eri aloilla. Lisäksi teimme tarveanalyysin eri kategorioille pystyäksemme yhdistämään kaukokartoitusdataan perustuvat tuotteet ja palvelut – sekä olemassa olevat, että potentiaaliset – eri toimialojen tarpeisiin Itämeren alueella, Arslan kuvailee. 

Tulokset osoittivat, että maa- ja merialueet sekä ilmastonmuutos ovat eniten kysyttyjä sovellusaloja kaukokartoitusdatan käyttäjien taholta. 

– Tulevaisuudessa tulemme luultavasti näkemään enemmän käyttöä esimerkiksi maataloudessa kalastuksessa, energiantuotannossa, matkailualalla sekä luonnononnettomuuksien ehkäisyssä ja sään ääri-ilmiöiden ennustamisessa, Arslan lisää.

Innovaatiokilpailuja, hackathoneja ja yrityskiihdyttämistä

Alkuvaiheen tulosten pohjalta projektissa edettiin seuraavaksi toteuttamaan kaukokartoitusdataan pohjautuvia innovaatiokilpailuja ja hackathoneja. Samanaikaisesti hankkeessa kehitettiin alalle omaa kiihdytysohjelmaa, jota pilotoitiin ensimmäistä kertaa Virossa, Puolassa ja Suomessa heti ensimmäisten hackathonien jälkeen. Tämän jälkeen hanke jatkoi innovaatiokilpailujen ja hackathonien järjestämistä, ja kiihdytysohjelma pidettiin toisen kerran. 

– BalticSatApps-kiihdytysohjelman toteuttaminen on tarjonnut erinomaisen tilaisuuden verkostoitua startupien ja satelliittidatan asiantuntijoiden kanssa. Hankkeen myötä olemme oppineet tukemaan paremmin startup-tiimejä, jotka hyödyntävät kaukokartoitustietoa. Voimme myös auttaa heitä jatkokehittämään liiketoimintamallejaan ohjaamalla heitä Euroopan avaruusjärjestön yrityshautomotoimintojen pariin, toteaa Andrus Kurvits, joka toimii Tarton tiedepuiston johtokunnan jäsenenä.

Projekti on myös lisännyt yhteistyötä kaukokartoitusdatan hyödyntämisessä Venäjän kanssa. Tiedotus- ja koulutustapahtumien järjestämisen lisäksi hankkeessa kehitettiin venäläinen Copernicus-datarajapinta. Rajapinta yhdistää Copernicuksen ja venäläiset satelliittidatalähteet, ja kuka tahansa voi testata rajapintaa projektin kotisivuilta saatavien käyttöohjeiden avulla.   

Satelliittidatan mahdollisuudet innostivat uusien startup-yritysten perustamiseen

Kolmen vuoden aikana projektissa tuotettiin erilaisia oppaita sekä muita aineistoja, muun muassa tiedotus- ja koulutusmateriaaleja, joiden tarkoituksena on auttaa myös muita toimijoita toteuttamaan kaukokartoitusdataan keskittyviä innovointitoimenpiteitä. 

Satelliittidata sekä Copernicus-ohjelma ovat herättäneet paljon kiinnostusta ohjelman datan sekä tietopalvelujen potentiaalisten käyttäjien parissa, kuin myös sovelluskehittäjien keskuudessa. 

– Tiedotus- ja koulutustapahtumiemme kautta olemme onnistuneet tekemään näkyväksi Copernicuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja osoittamaan, ettei ole vaikeaa ottaa dataa käyttöön ja muuttaa sitä hyödylliseksi informaatioksi. On ollut hienoa seurata, miten kiinnostus ja innostus kaukokartoitusdataan ovat johtaneet uusien startupien perustamiseen sekä niiden palvelujen jatkokehittämiseen BalticSatApps-projektissa mukana olleiden asiantuntijoiden avulla, kertoo projektin koordinaattori Tuomas Ranti Turun yliopistosta. 

Kiihdytysohjelmallaan hanke onkin myötävaikuttanut kymmenen startup-yrityksen perustamiseen ja tukenut niitä kehitystyössä satelliittidatan kaupallistamiseksi. Yrityksiä, aloittelevia yrittäjiä kuten myös julkisen sektorin edustajia Ranti kehottaa vierailemaan projektin verkkosivuilla tutustumassa projektin tuloksiin.

– Kaukokartoitusdataan perustuvista sovelluksista ja palveluista kiinnostuneet tahot kokevat tekemämme pohjatyön varmasti hyödylliseksi ja voivat kokemuksistamme oppimalla päästä vauhtiin kehitystyössä ja satelliittidatan käytössä hyvinkin nopeasti. 

BalticSatApps-projektia on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta ja Interreg Baltic Sea Region 2014–2020 -ohjelmasta sekä Eurooppalaisesta naapuruuden ja kumppanuuden välineestä/Venäjän federaation taloudellisella tuella.

Luotu 12.01.2021 | Muokattu 12.01.2021