Turun yliopisto johtaa 6,6 miljoonan euron EU-rahoitteista hanketta – tavoitteena terveystietojen tehokkaampi ja turvallisempi hyödyntäminen tekoälyn avulla

18.12.2023

Turun yliopisto koordinoi Horisontti Eurooppa -ohjelman hanketta, jonka tavoitteena on mahdollistaa tekoälyn avulla terveystietojen tehokkaampi jakaminen ja tietoturvallinen hyödyntäminen.

Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopiston tietotekniikan laitoksen koordinoimalle PHASE IV AI -hankkeelle 6,6 miljoonan euron Horisontti Eurooppa -rahoituksen. Turun yliopiston osuus rahoituksesta on noin 929 000 euroa. Kolmivuotisessa hankkeessa on mukana 20 partneria kymmenestä Euroopan maasta.

– Tavoitteenamme on mahdollistaa terveystiedon tehokkaampi jakaminen ja tietoturvallinen hyödyntäminen siten, että yksityisyydensuoja taataan eurooppalaisessa terveysalan ekosysteemissä, toteaa Turun yliopiston terveysteknologian apulaisprofessori Antti Airola, joka johtaa hanketta.

Terveydenhuollossa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän tekoälyjärjestelmiä, jotka pystyvät käsittelemään nopeasti suuria määriä tietoa. Tekoälyjärjestelmistä on apua esimerkiksi ennaltaehkäisevässä hoidossa ja hoitohenkilökunnan päätöksenteossa. Uusien innovaatioiden haasteena ovat kuitenkin tietojen saatavuus ja erilliset järjestelmät.

PHASE IV AI -hankkeen osapuolet kehittävät koneoppimisalgoritmeja ja tietoturvallisia monen osapuolen laskentamenetelmiä terveysdatan käsittelyyn. Kehitettävät ratkaisut perustuvat tietojen pseudonymisointiin, jolloin henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn henkilöön ilman lisätietoja, sekä anonymisointiin, jolloin henkilöä ei enää voida tunnistaa henkilötiedoista.

Turun yliopiston tutkimusryhmän rooli hankkeessa on kehittää malleja ja menetelmiä potilaiden yksityisyyden turvaamiseksi uusimpia koneoppimismenetelmiä hyödyntäen.

– Tavoitteenamme on tuottaa aidon terveysdatan pohjalta testiaineistoja ja tilastollisia malleja, jotka minimoivat riskiä henkilötietojen vuotamisesta. Tätä varten kehitämme myös uusia mittaristoja, toteaa data-analytiikan professori Tapio Pahikkala Turun yliopistosta.

Hankkeen teknologisia ratkaisuja testataan kolmessa eri käytännön tapaustutkimuksessa, jotka liittyvät keuhkosyöpään, eturauhassyöpään ja aivohalvaukseen. Kyseisten sairauksien estäminen on eurooppalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä tärkeässä asemassa.

– Hankekonsortiossamme on laaja asiantuntemus ja mukana on niin tutkijoita, terveydenhuollon organisaatiota kuin tietotekniikka-alan yrityksiäkin. Kaikilla näillä tahoilla on merkittävä rooli uusien innovaatioiden käyttöönotossa, Airola sanoo.

PHASE IV AI -hankkeen jäseniä aloituskokouksessa Helsingissä lokakuussa 2023.

> PHASE IV AI Horizon Europe Project – Privacy compliant health data as a service for AI development

Luotu 18.12.2023 | Muokattu 18.12.2023