Asiasana: data-analytiikka

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkijoiden ja Christel Rönnsin kuvakirja hyödyntää tutkimusta viedessään monikieliset lapset matkalle äänteiden maailmaan

22.12.2022

Turun yliopiston monikielisen pedagogiikan ja fonetiikan tutkijat loivat yhteistyössä ainutlaatuisen lastenkirjan, joka helpottaa monikielisten lasten suomen kielen oppimista. Avuksi saatiin myös palkittu lastenkirjailija ja -kuvittaja Christel Rönns, joka herätti tarinan eloon Iso ja Pieni -hahmoillaan. Kirja on vapaasti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisten sekä perheiden käytettävissä.

Laskennallisten ihmistieteiden asema vahvistuu ja muokkaa Suomen tiedekenttää

20.12.2021

Useiden suomalaisten yliopistojen yhteistyönä kehitettävä digitaalinen infrastruktuuri tukee modernin datatieteen vahvistumista ihmistieteiden keskeisenä menetelmänä humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Hankkeessa karttuvilla digitaalisilla tutkimusaineistoilla ja -menetelmillä voidaan ymmärtää kulttuurin ja yhteiskunnan tilaa ja muutoksia historiasta nykypäivään. 

Tutkimus selvitti eukaryoottisen planktonin globaalia levinneisyyttä ja monimuotoisuutta

10.11.2021

Eukaryoottinen plankton on olennainen ja monimuotoinen osa meriekosysteemejä. Pariisin École Normale Supérieure -yliopiston, Turun yliopiston ja Napolin Anton Dohrnin eläintieteellisen aseman yhteinen tutkimusryhmä selvitti eukaryoottisen planktonin globaalia levinneisyyttä. Tutkimuksessa eri planktonryhmien esiintyvyydessä havaittiin suuria maantieteellisiä eroja, riippuen lajiston monimuotoisuudesta, koosta ja ekologisesta asemasta. Erot selittyivät osittain ryhmien sopeutuvuudella paikallisiin ympäristöolosuhteisiin.

Heikot signaalit voivat ennakoida suuria ekologisia ja yhteiskunnallisia muutoksia

11.06.2021

Yllättäviä muutoksia ekosysteemeissä, ilmastossa ja yhteiskunnissa voidaan nyt ennakoida aiempaa paremmin. Tällaisten kompleksisten järjestelmien tasapainoa on hankala mitata, mutta uusi tutkimus osoittaa, että niiden haavoittuvuudesta voidaan saada arvokasta tietoa havainnoimalla järjestelmän tavanomaista huojuntaa. Tutkimus on julkaistu arvovaltaisessa Science-tiedejulkaisussa.

Etanolia tuottavat suolistomikrobit yhteydessä rasvamaksan riskiin

05.03.2021

Rasvamaksalla on tiedetty pitkään olevan yhteys suolistomikrobistoon, mutta suurin osa tähän liittyvistä tutkimustuloksista on saatu vain pienten koe- ja verrokkiryhmien vertailuista. Turun yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistutkimuksessa on laadittu tähän mennessä osallistujamäärältään suurin väestötason analyysi suolistomikrobiston yhteyksistä rasvamaksaan. Tutkimuksessa havaittiin yhteys etanolia tuottavien suolistomikrobien ja rasvamaksan riskin välillä. Tutkijoiden laatima malli ennusti hyvin rasvamaksan riskiryhmään kuulumista Suomessa.