EU-hankkeessa luodaan tunnetekoälyyn keskittyvä Euroopan laajuinen maisteriohjelma

26.02.2024

Turun yliopisto on mukana EU-hankkeessa, jossa kehitetään Euroopan laajuinen tunnetekoälyyn keskittyvä maisteriohjelma.

Tunnetekoäly tarkoittaa ihmisten tunteiden analysoimista ja ennustamista algoritmien avulla. Turun yliopisto ja 12 muuta johtavaa eurooppalaista koulutus-, tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota käynnistivät nelivuotisen hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää tunteisiin liittyvää tekoälykoulutusta Euroopassa. Turun yliopiston kokonaisbudjetti hankkeessa on 640 160 euroa, josta puolet on EU-rahoitusta.

– Chatbotit, virtuaaliassistentit ja muut interaktiiviset palvelut ovat nykypäivänä keskeisiä työkaluja, joiden avulla yritykset pitävät yhteyttä asiakkaisiinsa ja työntekijöihinsä. Niiden emotionaalinen älykkyys on kuitenkin vielä sangen vähäistä, minkä vuoksi ne eivät toimi täysin toivotulla tavalla. Tunnetekoälyn integroinnin uskotaan nousevan yritysten keskeiseksi kilpailuvaltiksi, mikä kasvattaa voimakkaasti alan koulutuksen kysyntää, sanoo data-analytiikan professori Tapio Pahikkala, joka vastaa Turun yliopiston osuudesta hankkeessa.

Tunnetekoälyn maisteriohjelma tulee keskittymään koneiden kykyyn tulkita ihmisten tunteita ja vastata niihin. Kaksivuotinen maisteriohjelma pitää sisällään teoriaa ja käytäntöä, johon kuuluu harjoituksia, työpajoja ja yhteistyöhankkeita.

Tutkinnon ensimmäinen vuosi suoritetaan yhdessä hankkeessa mukana olevassa yliopistossa ja jälkimmäinen toisessa. Turun yliopiston lisäksi mukana on seitsemän muuta yliopistoa, jotka sijaitsevat Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Unkarissa.

Maisteriohjelman lisäksi hankkeessa luodaan tekoälyä käsittelevä verkko-oppimismoduulien sarja. Moduulit ovat kenen tahansa aiheesta kiinnostuneen käytettävissä, ei vain opiskelijoiden. Niissä käsitellään muun muassa koneoppimista, data-analytiikkaa ja etiikkaa. Moduulien avulla opiskelijat voivat täydentää koulutustaan tai työntekijät päivittää osaamistaan.

– Kuvittele tekoälyavustaja, joka pystyy tunnistamaan tunteesi ja vastaamaan empaattisesti. Tunnetekoälyn tavoitteena on parantaa ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta, mutta tarvitsemme erikoiskoulutusta, jotta sen eettinen ja vastuullinen kehitys voidaan varmistaa, sanoo innovaatio- ja koulutusjohtaja Diva Tommei EIT Digitalista, joka on hanketta johtava organisaatio.

EMAI4EU-hankkeessa on mukana kahdeksan yliopistoa, kolme pk-yritystä, suuri yritys, tutkimuskeskus sekä innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyskoulutukseen keskittynyt organisaatio.

Luotu 26.02.2024 | Muokattu 26.02.2024